Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je pondělí, 22. července 2019

Jak změní nový městský architekt David Mateásko Kolín?

Nový městský architekt David Mateásko Kolínskému Presu poskytl krátký rozhovor již při svém nástupu koncem minulého roku. Na některé otázky nemohl odpovědět, protože se musel v Kolíně více zorientovat, další se mezitím samy nabídly.

Jak změní nový městský architekt David Mateásko Kolín?
Městský architekt David Mateásko je na snímku uprostřed.Foto: Archiv KP
 
Publikováno: 29.1.2017 v 6:00, Aktualizováno: 25.1.2017 v 19:00
Rubrika: Zpravodajství

Sympatické je, že inspirací pro Kolín se architektovi stala třeba i Vídeň. Mnohé Mateáskovy myšlenky jsou originální a převratné a určitě vzbudí širokou diskuzi. „Vždy je lepší preferovat inspiraci a motivaci před restrikcí“ je „sloganem“, se kterým lze jen souhlasit. 

* Ohromil jste prý městskou radu před koncem roku originálními nápady. Prozradíte některý?

Pokud má prezentace městskou radu „ohromila“ jak říkáte, tak jsem samozřejmě velmi rád. Záměrem však nebylo ohromovat, ale představit první ideové výsledky mé analýzy některých aspektů města. Svou prezentaci jsem nazval "Myšlenky pro Kolín". Záměrně. Nešlo totiž o plány nebo ucelený materiál. Šlo o podněty, které se mi postupně utvářely v mysli během prvního měsíce mé práce pro Kolín. Tento materiál vnímám jako živý. Bude se dále obohacovat o nové „myšlenky“ a bude se určitě měnit a upřesňovat., a to na základě myšlenek mých, ale také podnětů od ostatních, tedy například i od obyvatel města. Vznikal také z mé privátní potřeby si věci pojmenovat a zapsat. Jde tedy v podstatě o pracovní poznámky. Jednou z myšlenek byla například idea vytvořit kolem města volnočasovo-rekreační okruh, realizovat v bývalých meandrech Labe přírodní ekopark, věnovat se potenciálu nových čtvrtí města jako je třeba bezprostřední okolí vlakového nádraží, definovat si lokality Kolína z hlediska charakteru, věnovat se některým komunikacím z hlediska potenciálu městské okružní třídy apod.

* Brzy seznámíte vedení města brzy s územním plánem. Jste pro změny toho dosavadního nebo spíš pro vytvoření plánu nového?

Vedení města není potřeba s územním plánem seznamovat. Vedení města ho zná. Ano, územnímu plánu se věnuji. Jde o zásadní dokument, který je velmi mnohovrstevnatý. Není možné jeho problematiku nasát a zhodnotit v krátké době. Věnuji tomu určité úsilí a také jsem s jeho deskripcí konfrontován při svých vyjádřeních k jednotlivým stavebním záměrům. Zatím se mi zdá, že v oné vaší mediální otázce "starý plán se změnami nebo nový" budu spíše zastáncem změn. Není totiž dobré plán jen tak „shodit ze stolu“ aniž byste měl celkem jasné ponětí o tom, co by ho mělo nahradit. Je evidentní, že například některá území dříve věnovaná průmyslu již pomalu průmyslovými přestávají býti a bylo by proto vhodné navrátit je do živé struktury města. Některé lokality bude tedy nutné a vhodné prověřit územními studiemi apod. Na některé lokality můžeme očekávat i hledání jejich podoby formou architektonických soutěží apod. A ze všech těchto podrobných zkoumání a aktivit pak mohou vzniknout rozumné podněty na následnou změnu.

* Mnoho usedlíků považuje za kámen úrazu řešení dopravy. Budete nějak iniciovat zásadní změny?

To je velmi široká a komplexní otázka, která by si zasloužila větší konkretizaci. Samozřejmě vnímám, že především v některých denních dobách je zatížení osobní dopravou, především na komunikacích vedoucích k současným dvěma kolínským mostům, na limitu. Kolín v současné době disponuje městským obchvatem, který některým komunikacím, zdá se, ulevil, ale bohužel neodstranil palčivý problém potřeby dostat se na zálabskou stranu a naopak. Vzhledem k dopravě směřující například od západu ke Kolínu a dále do průmyslové zóny Kolín/Ovčáry tak zůstaly oba mosty a na ně navazující komunikace jedinou stále zatíženou dopravní cestou. Vzhledem k její bezprostřední poloze v širším centru města tak rozvoj přilehlých lokalit a jejich případná a žádoucí změna v dopravně klidnější části města zůstává nadále otevřena. Na radě města jsem představil i potřebu zklidnění a úprav ulice Jaselské, které se zdá evidentní a možné. Jaselskou vnímám jako linii, která ohraničuje širší centrum města. Pokud bych ji srovnal například se svou oblíbenou Vídní, tak jde o potenciál městské třídy/okruhu typu Ringstrasse či Gürtel, který by měl či mohl umožnit rozumné dopravní přiblížení se centru, umožnit parkování, umožnit promenádu pod stromy, umožnit průjezd na kole a v parteru nějaké služby a v některých místech i výstavbu. Zjistil jsem, že na toto téma existuje dílčí dokument možného dopravního řešení. Budeme se jím na městě dále zabývat a doufám, že bude možné nastavit směřování k postupné proměně. Nečekejte však změny zítra. Rozvoj města a jeho lokalit je vždy během na velmi dlouhou trať, a to z hlediska projektové přípravy, projednání a legislativy tak financování.

* Další připomínky místních lidí jsou k vylidnění centra města. Lidé se potkávají spíš v obchodních centrech a supermarketech na okrajích než v srdci Kolína. Co se s tím dá dělat?

Ano. To je dnes obecný problém. Mnozí si radši zajedou na každý nákup autem a sednou si pak, pokud vůbec, třeba na kávu do pasáže obchodního centra. Klasické město, kterým Kolín bezpochyby je, bylo navrženo, realizováno a rozvíjeno primárně pro pěší provoz. Je samozřejmé, že na týdenní nákup je vhodné, pokud mám tu možnost, zajet autem. Běžné denní nákupy, setkávání se s přáteli, zdravotní vycházky apod. je však z mnoha důvodů dobré realizovat pěšky a ideálně přímo ve svém okolí. Pro takové aktivity ale musíte mít nabídku možností a služeb v místě takovou, aby to bylo možné. Co se s tím dá dělat? Podporovat drobné každodenně použitelné a potřebné služby v místě. Podporovat rozumné využití parteru města a pěší provoz. Propagovat akce ve městě i ve veřejném prostoru. Zvyšovat pocit bezpečí ve veřejném prostoru. Někdy i omezovat dopravu například realizací pěší zóny. Vždy je však lepší preferovat inspiraci a motivaci před restrikcí!

* Také nádherný prostor zámku je terčem kritiky. Přesto, že se opravuje, výsledkem snah je zatím spíše jeho umrtvení.

Úplně bych s vámi nesouhlasil. Je velmi těžké oživovat nemovitou kulturní památku, která zatím čeká na vizi své náplně. Oceňuji tedy, že město Kolín investuje a bude investovat do postupné opravy. Je důležité, aby kolínský zámek „nespadl“, to znamená postupně nedegradoval v ruinu. Opravy a rekonstrukce památek a hledání jejich náplně není jednoduché. Z podstaty památky plynou i mnohá omezení. Velmi důležité bude najít této stavbě a tomuto místu jeho náplň a smysluplné využití. Takovéto památce by slušelo i náleželo využití přesahující svým záběrem kontext města. Vzpomeňme si například, co znamenal pro Kutnou Horu v roce 2009 přesun Českého muzea výtvarných umění z Prahy pod jménem GASK - Galerie Středočeského kraje do budov jezuitské koleje. Jde nyní o instituci, jejíž aktivity a renomé přesahují rámec Kutné Hory a díky tomu se daří mimo jiné lákat návštěvníky, sponzory a související aktivity. Něco takového by si, dle mého názoru, zasloužil i zámek v Kolíně. Když si dovolím plácnout bez přípravy z čisté vody, tak jsem například v posledních letech navštívil v zahraničí architektonicky hodnotná muzea spojená s tématy vojenské historie. Jako historického laika mne tedy napadá například téma spojené s důležitými válečnými konflikty, které se odehrály v okolí Kolína apod. Bitva u Kolína patří přeci mezi nejdůležitější střetnutí takzvané sedmileté války, která zásadně ovlivnila naše dějiny. A hledat bychom mohli jistě dále. Náplň bude určitě to nejdůležitější. Stavby i památky musí žít. Bez života zajdou. Stejně jako lidé!

* V Kolíně už není moc místa na novou výstavbu bydlení (rodinných domů). Jak vidíte myšlenku zahrádky u Vodárny zčásti zastavět?

Vím, že je lokalita tzv. „zahrádek“ kolínským tématem. Znám také, koneckonců z vašeho webu, i určitou historii této „kauzy“. Vzhledem k tomu, že jsem ve své prezentaci radě města prezentoval i myšlenku zeleného volnočasovo-rekreačního pásu/okruhu Kolína, tak nejsem příznivcem stoprocentního využití těchto ploch pro výstavbu. Vím také, že proběhlo dotazování, jehož výsledek se zpracovává. Víte sám, že pod částí plochy zahrádek směrem k Peklu probíhá produktovod, který sám o sobě výstavbu limituje. Myslím si, že plochy přímo navazující k Peklu by měly mít již charakter volnočasovo-rekreační s větším podílem zeleně a nulovou novou výstavbou. Pokud má město Kolín jednou získat výše zmíněný zelený „okruh“ pro pěší, kola, inline brusle, běh, procházky, zevlování, rekreaci apod., tak se právě nyní musí uvažovat o jeho možném trasování, navázání na lokality s význačný potenciálem tohoto typu využití a někde začít. Třeba i první malou ucelenou smysluplnou částí. A tou oblast kolem Pekla bezesporu zcela jistě je! Přírodní park Peklo. Ještě bych k tomuto tématu zmínil, že za legitimní volnočasovou aktivitu považuji i zahrádkaření.

* Pro Kolíňáky je ikonickým místem i bývalá Legerova alej. Budete nějak pracovat na zlepšení tohoto prostoru?

Přiznám se, že k tomuto tématu jsem se zatím nedostal. Již jsem zmínil, že jednou z myšlenek pro Kolín byla myšlenka „Ekoparku meandry Kolín“. Jedním z možných přístupů k němu by byla Legerova alej. Kolín má velký potenciál míst okolo řeky. Těmito lokalitami a přístupy k nim se určitě zabývat budeme.

* Obecně se nám líbí lávka pro pěší, i když za 46 milionů byla drahá. Jak se líbí vám? Potřebuje nyní nějaké změny Kmochův ostrov?

Změny? Jde o to, co změnou nazýváte. Kmochův ostrov je oblast s vysokým potenciálem volnočasového a rekreačního využití. Dále je samozřejmě využíván pro kulturní účely spojené nejen se jménem pana Františka Kmocha. Takovýmto lokalitám, kam míří mnoho lidí na delší čas třeba volného dne, určitě neuškodí nějaká rozumná míra gastronomie. Myslím si, že i například v rámci stávajících staveb, hlediště, by bylo možné uvažovat o oživení prostoru ostrova nějakou „kavárnou“ apod., která by umožnila nejenom omezené posezení, ale také prodej do ruky na lavičku či na deku. Zaznamenal jsem i myšlenku zahradní restaurace. To už je myslím si moc. Takové provozy bohužel v dnešní době vysokých nároků, nejen hygienických, na takové provozy vyžadují velmi značné potřeby například na zázemí, zásobování, přístup, příjezd, parkování, odpady apod. To bych nedoporučoval. Kmochův ostrov by měl zůstat primárně parkem. Nějaká drobná kavárna/osvěžovna by byla jistě vhodná, ale nic velikého a kapacitního. A přimlouval bych se za její začlenění do stávajících staveb. Kmochův ostrov by měl být ponechán ve svém klidu a přírodním charakteru. Pokud se chcete najíst, napít a déle posedět například s přáteli, tak máte jistě i v docházkové vzdálenosti mnoho možností.

* Jak se vám zamlouvají největší akce města pro dohlednou dobu? Jedná se o autobusové nádraží, okolí chrámu či revitalizace Pražské?

Je dobře, že se ve městě Kolíně začne řada míst měnit. Výše zmíněné akce jsou výsledkem dlouhodobého koncentrovaného úsilí a práce řady lidí z vedení města, z úřadu a jeho odborů apod. Můžete jim jen poděkovat, že se tak děje. Město potřebuje změny a rozvoj. Je dobré, aby tyto snahy byly vyvážené i tematicky. Tím mám na mysli to, že například úpravy okolí jednoho z nejkrásnějších středověkých chrámů v naší republice, které by měly návštěvu jeho okolí zatraktivnit nejenom pro Kolíňáky, ale i pro turisty, tzn. investice do kulturního dědictví, je vyvážena investicí do nové podoby brány do města, tedy vlakovo-autobusového terminálu, odkud budou například výše zmínění turisté do města přicházet. Revitalizace Pražské vzniká na základě výsledku architektonické soutěže, což vnímám velmi pozitivně i z hlediska své profese a člena profesní komory. Jde o vhodnou cestu hledání podoby důležitých míst. Tuto formu plánujeme i pro další místa města Kolína.

* Je tam ještě dost prostoru pro dílčí změny?

Jde o akce, které jsou dlouhodobě projektově připravovány. Jejich realizace je mnohdy vázána na výsledek podrobných a složitých postupů udělování dotací a budou tedy pod drobnohledem poskytovatelů těchto dotací. Jde tedy o to, co nazýváte dílčími změnami.

* Jak vycházíte s vedením města a jeho odbory? Třeba v Praze toto dost skřípalo a vedlo až k odvolání z funkcí.

S vedením města a úřadem a jeho odbory vycházím velmi dobře. V Kolíně jsem měl zatím tu čest poznat řadu zapálených koncentrovaných lidí, kteří dělají čest svým pozicím a úkolům, tedy pokud si mohu dovolit hodnotit. Věřte, že se jako činný a projektující architekt, setkávám někdy v rámci svých projektů v některých jiných sídlech s opakem, kdy zůstává mnohdy rozum stát. Nejde jen o nezájem, ale někdy i o nekompetenci či schválnosti. V Kolíně můžete být spokojeni. Samozřejmě, vždy se najdou jedinci, kteří mi budou oponovat. Jedinci, kteří se cítí dotčeni, pokud není vyhověno jejich individuálním požadavkům, které vnímají jako legitimní. Město, jeho plánování, rozvoj a správa je však mnohdy o vyvažování představ, očekávání, pohledů a zájmů, což rozhodně není vůbec jednoduché.

* Jste připraven se sejít s občany u piva, jak navrhuje starosta Vít Rakušan? To dříve nebývalo v Kolíně běžné.

Běžné to možná nebylo a není, ale je to zcela určitě možné. Připraven rozhodně jsem. Možná to někoho překvapí, ale přestože bych mohl být díky svému bydlišti označen jako „pražská kavárna“, tak pivo piju rád.

Autor článku: Jiří Červín
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
     
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM