Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je úterý, 18. června 2019

Jednou, jako starý chvástavý muž, budu mít co ukazovat vnoučatům

Rok co rok je pro redakci vymýšlení obsahu posledního čísla PRESu v kalendářním roce jednoduché, protože jeho značnou část zabere tradiční vánoční rozhovor s kolínským starostou. Ostatně, s kým jiným bilancovat končící rok ve městě než s tím, kdo stojí v jeho čele?

Jednou, jako starý chvástavý muž, budu mít co ukazovat vnoučatům
Foto: Archiv KP
 
Publikováno: 1.1.2019 v 7:00, Aktualizováno: 28.12.2018 v 12:00
Rubrika: Zpravodajství

O každém z posledních osmi let, co je Vít Rakušan starostou Kolína, by šlo vlastně napsat, že pro něj byl rokem povedeným, ten letošní už ale přinejmenším v jednom ohledu nepřekoná. Komunální volby, které se svou Změnou pro Kolín letos už potřetí vyhrál, totiž byly jeho "kolínskými" volbami závěrečnými. Už před volbami, shodou okolností v rozhovoru právě pro PRES, Vít Rakušan oznámil, že jeho třetí funkční starostovské období bude tím posledním.
V úvodních otázkách a odpovědích jsme se věnovali "horkému" tématu posledních týdnů, totiž složité situace kolem kolabující rekonstrukce Pražské ulice, ve druhé polovině povídání jsme se s Vítem Rakušanem pokusili o bilanci končícího roku 2018.

* Začněme tím nepříjemným. Za normálních okolností by končící rok 2018 patřil v moderních dějinách Kolína k tm nejúspěšnějším, jeho závěr ale zkalilo dění v Pražské ulici, hojně sledované a komentované veřejností. Podle smlouvy se zhotovitelem, společností Geosan, měla být k poslednímu listopadovému dni Pražská ulice kompletně zrekonstruovaná, současný stav ale nasvědčuje tomu, že se v ní bude pracovat ještě několik měsíců. V internetových diskuzích mají laičtí glosátoři jasno - radnice uzavřela špatnou smlouvu, radnice špatně prováděla stavební dohled, radnice měla dávno smlouvu s Geosanem vypovědět a povolat firmu jinou... Pojďme si tedy ty jednotlivé výtky probrat a dobrat se, bez emocí, toho, proč má rekonstrukce Pražské tak katastrofický průběh a hlavně, co z tamního dění radnice mohla, či nemohla, ovlivnit. Začněme výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Lišilo se nějak od jiných výběrových řízení, které radnice na podobně velké zakázky vypisuje? Jaké byly podmínky účasti? Byla mezi nimi zkušenost firmy s podobně velkými zakázkami? Reference? Předpokládám, že rozhodujícím kritériem vítěze byla nabídnutá nejnižší cena, mám ostatně laický dojem, že zákon o veřejných zakázkách ani nic jiného neumožňuje?

Oddělil bych dvě věci - internetové diskuse, mnohdy zkratkovité a anonymní, často motivované politicky, a zcela oprávněné rozčílení lidí, kteří v Pražské ulici žijí a podnikají. Jejich kvalita života výrazně klesla a my budeme hledat všechny legitimní způsoby, jak jim alespoň částečně tu objektivně existující újmu kompenzovat. Pražská ulice je problém. Velký. Je to jeden z největších investičních malérů, které jsem za dobu svého starostování řešil. A to samozřejmě vedení města vidí. Ale abychom předešli zaručeným pravdám, domněnkám a povídačkám o nicnedělání, je potřeba shrnout přehledně fakta a reálné možnosti, které v té "kauze" vedení města mělo a má.
Výběrové řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce Pražské ulice proběhlo přesně v intencích zákona, jeho podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a ta je zveřejněna na profilu zadavatele. Podmínky byly nastaveny v souladu s technickým popisem v projektové dokumentaci a byly požadovány také poměrně přísné reference, kterými měli uchazeči prokázat zkušenost a schopnost stavbu realizovat. Další podmínkou byla technická kvalifikace a odbornost. Dodržování termínů realizace stavby je zde ošetřeno přesně tak, jak umožňuje zákon, a to sankčním ujednáním za zpoždění způsobené na straně dodavatele. Každý den takového prodlení bude dodavatele stát téměř 40.000 korun.
Pokud je zákonným postupem v režimu podlimitní veřejné zakázky uspořádána veřejná soutěž a v této soutěži zvítězí uchazeč, který prokáže splnění všech stanovených podmínek, nelze ho samozřejmě bezdůvodně vyloučit. Nabídku podali tři uchazeči a jediná firma, která podmínky splnila, byla firma Geosan Group. V rámci maximální snahy o dobrý průběh stavby byli zástupci vítězné firmy pozváni vedením města, bylo jim sděleno, že očekáváme maximální kvalitu a součinnost, že zde není prostor pro ústupky a že se jedná o realizaci díla na základě architektonické soutěže, tedy zakázku prestižní.
Přesto, a to přes veškerou snahu a tlak města, dodavatelská firma nepracuje tak, jak má a vyskytují se zde neustálé problémy. V takové situaci lze dennodenně kontrolovat, vytýkat, vyvíjet tlak a uplatňovat sankce. A to se samozřejmě děje, neustále, každý den. Jeden referent je v podstatě "odsouzen" věnovat se jen Pražské, což je samozřejmě v penzu práce velmi nepříjemné.

* Existovaly nějaké indicie, že by Geosan mohl být problémovým zhotovitelem? Jestli se nepletu, několik let zpátky se v Kolíně na žádné velké veřejné zakázce nepodílel, na druhou stranu jde o velkou firmu, která provádí i miliardové zakázky v podobě výstavby dálnic atd. Existovalo objektivně něco, co by vás před Geosanem mělo varovat?

Geosan se za dobu mého starostování o několik zakázek ucházel, byla mezi nimi i rekonstrukce autobusového nádraží či obnova prostranství a historických staveb v areálu chrámu svatého Bartoloměje. V souladu se zákonem a podmínkami výběrového řízení žádnou z těchto zakázek nezískal, laicky řečeno – nezvítězil. Moje jediná osobní zkušenost s Geosanem byla při rekonstrukci kolínské čistírny odpadních vod. Ta zakázka byla na poslední chvíli vysoutěžena ještě předchozím, Buřičovým vedením radnice. Ne vše tehdy probíhalo hladce, tady byl ale spíše na vině zastaralý projekt, naopak stavbyvedoucí Geosanu byl velmi komunikativní a vzniklé problémy se řešily rychle a operativně. Snad jediné, co mě v případě Pražské ulice varovalo, byla slova některých kolegů-starostů z jiných měst, že "pouhá" rekonstrukce ulice nebude mít pro Geosan prioritu a že zde nebudou pracovat jeho kmenoví zaměstnanci, nýbrž najatí dělníci. Což se nakonec, bohužel, potvrdilo. Abychom problémům předešli, sešli jsme se před zahájením stavby s vedením Geosanu u mě v kanceláři a tam mi bylo jasně přislíbeno, že se kolínské realizaci budou věnovat naplno. O to větší zklamání zažívám.

* Problémy začaly vlastně okamžitě po zahájení rekonstrukce Pražské. Ulice byla v polovině května uzavřena, několik týdnů se v ní ale, k údivu kolemjdoucích, nic nedělo. Geosan to tehdy zdůvodnil onemocněním stavbyvedoucího. Předpokládám, že tehdy jste to brali jen jako dílčí problém, s jasnou možností, že Geosan úvodní zpoždění dožene?

Brali jsme to jako závažnou a těžko pochopitelnou chybu na počátku realizace celé akce. Rozčílení jsme byli už tenkrát, to jsme ale netušili, kolik bezesných nocí rekonstrukce Pražské přinese obyvatelům této ulice i nám na radnici. Samozřejmě jsme už tehdy oznámili vedení Geosanu, že žádné svévolné posunutí termínu nebudeme akceptovat a budeme uplatňovat sankce vyplývající ze smlouvy. A samozřejmě, jak sám říkáte, jsme doufali, že firma bude motivována zpoždění dohnat.

* Původní harmonogram říkal, že do začátku prázdnin bude hotová spodní část Pražské ke křižovatce s Kmochovou ulicí, včetně chodníků a mobiliáře, během prázdnin měl být dokončen úsek od Kmochovy po Sluneční a na podzim poslední, "horní" úsek k Modrému bodu. Že práce nabírá obří skluz muselo být jasné už o prázdninách, ostatně ve chvíli, kdy spolu vedeme tuto konverzaci, není úplně hotový ani onen první úsek mezi náměstím Republiky a Kmochovou ulicí. Zeptám se spíše teoreticky - jaké možnosti má město ve chvíli, kdy v průběhu zakázky zjistí, že zhotovitel nabírá zpoždění, neplní smlouvu a navíc se s ním špatně komunikuje? Je vůbec představitelná ona v internetových diskuzích zmiňovaná varianta, totiž že by v takové chvíli měla radnice zakázku zrušit a najít jiného zhotovitele?

Ta představa je iluzorní. Pokud máte platnou smlouvu, s jasně danými termíny, tak vždy před datem dokončení díla je na straně zhotovitele legitimní argument, že by býval dílo dokončil včas. Mnozí si neuvědomují, že stále musíme zvažovat možné právní důsledky pro město. Pokud bychom v létě od smlouvy odstoupili, trvalo by nejméně dva až tři měsíce (pokud ne déle), než by se v novém výběrovém řízení vybral nový zhotovitel. A Geosan by nás jistě žaloval o náhradu škody, s argumentem, že už objednal a zaplatil materiál, poptal pracovníky, uzavřel dodavatelské smlouvy... A s velkou pravděpodobností by s takovou žalobou uspěl. Jaký by byl tedy reálný výsledek odstoupení od smlouvy městem? Finanční náhrady Geosanu a veškeré náklady spojené se soudním řízením by platilo město Kolín, stavba by reálně několik měsíců stála a dokončovala by se stejně až na jaře příštího roku.

* Takže manévrovací prostor radnice je extrémně úzký... Shrnu to laicky - nezbývá tedy, než vydržet do konce smluvního termínu a poté vůči zhotoviteli uplatnit smluvní sankce? Radnice je tedy jakýmsi rukojmím zhotovitele a je v celé záležitosti v podstatě bezmocná?

Manévrovací prostor je sice malý, ale rozhodně nehodlám propadnout beznaději a pocitu, že velká firma s městem zatočí. Ne, v žádném případě. Myslím, že už mě lidé za těch osm let docela znají a vědí, že toto si (a hlavně Kolínu) nenechám líbit. Jdeme tvrdě do boje, po konci listopadu, kdy už za každý další den nabíhají sankce, máme naopak zbraně v rukou my. Mimochodem, jistě jste si všiml, že od té doby se přeci jen daly věci do jistého nesmělého pohybu. Do konce prosince budeme mít připravený detailní rozbor celé situace a budeme bojovat velmi tvrdě, bez ústupků. A hlavně, byť tomu dnes málokdo věří (a já se jim nedivím), na konci převezmeme jen dílo, které bude odpovídat objednávce. Stůj co stůj.

* Dojem veřejnosti z celé nešťastné záležitosti je jednoduchý: Geosan stavbu totálně nezvládá. Na staveništi panuje chaos, je v noci neosvětlené, jedny a ty samé práce se předělávají, stavaři jsou hrubí na obyvatele ulice, jakoby rekonstrukce Pražské byla pro Geosan na samotném okraji zájmu. Jaké jsou vaše zkušenosti s Geosanem? Komunikují s vámi? Plní to, co v té komunikaci slíbí?

Můj pohled je takový, že náročnost této investice – technickou, organizační, logistickou i personální – Geosan jednoznačně podcenil. Komunikace zástupců Geosanu přímo na stavbě, a to jak s veřejností, tak i úředníky z města, byla v mnoha případech doslova skandální. Naše komunikace s vedením firmy je sice kultivovaná a věcná, nicméně nemám pocit, že by to celou věc posouvalo dál.

* Prodlužování rekonstrukce komplikuje život nemalé části obyvatel města. Neprůjezdná Pražská ulice zahušťuje dopravu v objížďkách, trvalá zpoždění mají autobusové linky... Zoufalí jsou samozřejmě lidé, kteří v Pražské ulici bydlí a podnikají. Všichni počítali s tím, že to do podzimu vydrží, teď jsou ale postavení do situace, že jejich trable budou pokračovat další měsíce. Plánuje radnice, že jim ono prodlužované utrpení bude nějak kompenzovat? A je něco takového vůbec vyčíslitelné a legislativně možné?

Kompenzace najít musíme. Právě teď řešíme, jakým způsobem můžeme tu objektivně existující újmu vynahradit. Na začátku roku se chceme z lidmi z Pražské setkat, a to jak na individuálních schůzkách (které už s mnohými proběhly), tak i na oficiálním setkání s vedením radnice a zástupcem Geosanu. Tady představíme naše plány a dáme věcem jasný směr. Pražskou řešíme stále, mrzí nás to, vadí nám to, jsme samozřejmě na straně tamních lidí a budeme se snažit udělat vše proto, abychom je o tom přesvědčili. Kompenzace řešíme v nějaké míře již nyní, máme několik žádosti od podnikatelů z oblasti. Vyzývali jsme je k doplnění podkladů a výsledný návrh kompenzací pak bude schvalovat Rada města.

* A na závěr k tematu Pražské - existuje nyní nějaký realistický termín, kdy by rekonstrukce ulice mohla být dokončena? Když si vezmu původní harmonogram, tak první úsek, po Kmochovu ulici, měl být hotový na začátku prázdnin, tedy nějakých 5 měsíců před celkovým koncem prací. Tento úsek je dokončován nyní, v prosinci, tedy s pětiměsíční prodlevou. Navíc je před námi zima, v níž leckteré činnosti nelze kvůli mrazům provádět. Znamená to, že pracovat v Pražské se bude ještě dalších pět měsíců?

Budeme od Geosanu chtít podrobný harmonogram prací, rozpracovaný do nejmenších detailů. Reálný odhad, byť odborný, ale stále jen odhad, je dokončení rekonstrukce na přelomu dubna a května.

* Pojďme od špatného k dobrému. Rok 2018 bude jistě ještě mnoho let vzpomínán jako rok ukončení obří investice, která radikálně proměnila jednu z nejostudnějších částí města - výstavby nového moderního autobusového nádraží. Tato stavba byla po celou dobu pravým opakem rekonstrukce Pražské ulice, protože probíhala bez větších komplikací. Autobusové nádraží je současně jakousi "třešničkou na dortu" vašeho druhého funkčního období ve funkci starosty. Jste s jeho výslednou podobou spokojen?

Byl to opravdu rok plný změn, investic, na městě je vidět, že se konečně nadechuje, ožívá. To je dáno více faktory - racionální správou financí za posledních osm let, výrazným poklesem dluhu města, lepším systémem řízení městských financí a především enormní úspěšností města v čerpání dotací. O co jsme požádali, to jsme získali. Autobusák, Bartoloměj, podzemní kontejnery, cyklověž, dostavby a přístavby škol a školek... Vše jmenované bylo podpořené dotačně. Kolín ožívá, mění se. A já si splnil už dva ze svých zásadních starostenských snů - opravu Vodárny a letos, konečně, i rekonstrukci autobusáku.
Samozřejmě, na autobusovém nádraží se stále ještě "vychytávají mouchy", a to hlavně s veřejným pořádkem, úklidem a kouřením, ale to je poporodní fáze, která pomine. Ale nikdo ve městě snad nepochybuje, že vizuální i funkční proměna je to obrovská. Velkým tlakem a lobbingem (kde pomohl, přiznávám, i můj poslanecký post) jsme navíc přiměli SŽDC, aby se pustila do opravy budovy vlakového nádraží. To se změní k nepoznání, vrátí se mu funkcionalistický lesk, celý ten prostor rozkvete. A věřím, že soukromý vlastník časem vyřeší i šílený stav pozemků vedle Futura, záměr už připravuje. A až bude vyhloubený podchod na Starokolínskou, vznikne tam kapacitní parkoviště a vyřeší se i tento palčivý problém. Celá jedna oblast Kolína tím bude definitivně proměněna. A já, jako starý chvástavý muž, budu mít co ukazovat vnoučatům (smích).

* Trochu v pozadí zájmu veřejnosti, protože "za plotem", probíhá další obří rekonstrukce, která pro část Kolíňáků bude ve výsledku možná ještě větší událostí než nové autobusové nádraží. Usilovně se totiž pracuje na rekonstrukci parkánů kolem chrámu a jejich následném otevření pro veřejnost. O stavbě se příliš nemluví, na internetu publikované snímky z dronu ale ukazují, že rozsah prací je obrovský. Běží vše podle plánu? A podívají se na zrekonstruované parkány Kolíňáci už v roce 2019?

Holt se více mluví o záležitostech, které se nedaří. To už tak bývá. A přitom proměna okolí chrámu svatého Bartoloměje bude něco, s čím si tuhle dobu budou naši potomci spojovat možná ještě za sto let. Je to totiž zásah, velmi citlivý, odborný, promyšlený, do té úplně nejcennější oblasti města. Vznikne tu nově koncipovaný prostor v historických kulisách, mnohé budovy dostanou svůj nový význam, náplň své současné existence, to vše ale s úctou k historii. Některé objekty naopak svou vizáž změní tak, že se navrátí k té, jakou měly kdysi dávno. A lidem se otevře, obrazně řečeno, úplně nový Kolín, zelené parkány, kostnice... a snad časem i nová originální městská linie, tedy schodiště do ulice Politických vězňů. Těším se na to jako malý kluk.
A nejen já! Místostarosta Michael Kašpar nad tímhle projektem strávil mnoho desítek hodin a hlavně stál u získání obří, devadesátimiliónové dotace. Vše zatím běží podle plánu, byť stavebně-historický průzkum a občasné nálezy předmětů z dávných dob či kosterních pozůstatků dílo drobně zpomalují, ale s takovým druhem zpoždění každý v této lokalitě počítal. Jinak se zhotovitelskou firmou BFK service panuje velká spokojenost. A doufáme, že už koncem roku 2019 bude alespoň část prostoru zpřístupněna. Definitivní dokončení všech akcí (oprava kostnice, farní školy, zvonice, předláždění celého prostranství) bude v roce 2020.

* Právě končící rok byl pro Kolín doslova budovatelský. Zrekonstruováno bylo několik ulic, z těch sídlištních nejviditelněji asi Masarykova a Slovenská, v centru pak Zlatá ulička a Kouřimská ulice. Pokračuje obnova zámku, měnil se zanedbaný centrální hřbitov, hodně pro veřejnost téměř "neviditelných" peněz směřovalo do škol, na sídlišti vzniklo nové parkoviště. Co bude ve vaší osobní bilanci osmého starostovského roku na předních místech?

Těžko vybírat, těší mě každý opravený kousek Kolína, každé parkovací místo, vylepšená škola či školka, každá pozitivní zpětná vazba od lidí. Jednoznačně u mě vede autobusák, ale z dalších rekonstrukcí mi určitě udělala radost spodní část Kouřimské ulice, která výrazně prokoukla a dala jakýsi mustr, pro použitý materiál i mobiliář, při dalších budoucích etapách rekonstrukce historického jádra. Zlatá ulička, to je další krok k zatraktivnění celého centra. Snad budou mít lidé v Kolíně radost, že chystáme i revitalizaci prostoru před Zámeckou, měl by se změnit na útulné místo pro odpočinek. A samozřejmě se "jede" dál s rekonstrukcí zámku, tam si plním další starostovský závazek a sen. Hotová je nová dlažba, opravený Žerotínský palác, nové osvětlení, do budoucna chystáme opravu zchátralé sladovny a výstavbu nové knihovny. Stále je na čem pracovat.

* Po říjnových volbách jste v unikátní pozici - vaše Změna pro Kolín opět drtivě zvítězila a realizaci vašich preferencí tedy nebrání žádné případné komplikované spory s koaličními partnery. Definitivní podobu vašeho programu na příští čtyřleté volební období se veřejnost dozví na jaře, "vyzobněme" z ní tedy v předstihu plány na rok příští, tedy rok 2019. Nechám-li stranou již "běžící" parkány, bude tou hlavní investicí nová sportovní hala v Borkách. Co - kromě ní - vás v příštím roce nejvíc zaměstná?

Vyjmenuji projekty, za které budu osobně zodpovědný a budu je spolu s městským architektem a našimi úředníky připravovat. Vypíšeme mezinárodní architektonickou soutěž na stavbu nové knihovny na místě bývalých ječných půd v areálu zámku – tady určitě nezačneme budovat, ale vneseme do veřejného prostoru vizi. Vizi, kterou bude potřeba obhájit, bojovat za ni, věřit jí. A já věřím, že Kolín si stavbu mezinárodní úrovně, otisk naší doby v dějinách architektury města, zaslouží.
Připravíme i architektonickou soutěž na revitalizaci Jiráskova náměstí na Zálabí – chceme, aby bylo skutečně vidět, že se jedná o náměstí. Bude se tu muset řešit i parkování a moc by se mi líbilo, kdyby šlo o první kolínský pokus dostat ho pod zem.
V březnu na zastupitelstvu předložíme velice originálně zpracovaný strategický plán města Kolína, který používá velmi inovativní metody a rozhodně to nebude šanon překážející v šupleti. I na to se moc těším.
Osobně chci dohlédnout na vznik nového systému parkování v obytných částech Kolína, do mé přímé působnosti bude spadat i revitalizace Komenského parku na základě již proběhlé architektonické soutěže. Prostě samé hezké věci (smích).
A nechci zapomenout ani svůj nápad, který se budu pokoušet protlačit úřední mašinérií a politickými orgány města – projekt sousedské pomoci. Půjde o portál nabízející služby, dobrovolnictví, dary, jednoduše konkrétní pomoc lidem v nouzi. Lokální, sousedskou pomoc, posilující komunitu, nikoliv neadresný státní sociální moloch, mnohdy vydávající finance neefektivně. Základní půdorys mám připravený, teď už jen přesvědčit kolegy i úředníky, že jsem se nezbláznil a ten systém může fungovat.

* A trochu spekulativní otázka na závěr. Na podzim jste poprvé veřejně potvrdil, že své třetí starostovské období považujete za poslední. Vaše místopředsednická funkce ve STANu i profilování v posledních letech dává jasně najevo, že pokračování kariéry vidíte ve "velké" politice. Byl to právě PRES, kdo si nedávno zaspekuloval o vaší možné kandidatuře v senátních volbách, které v kolínském obvodu proběhnou za dva roky, v roce 2020. Trefili jsme se nebo je na takové uvažování, a natož oznámení, ještě moc brzy?

Uvažuji o mnoha věcech, o své budoucnosti, svém životě. Nechci být věčným starostou, je potřebné rozpoznat okamžik, do kdy jsem pro město skutečným přínosem. Musím být v daném ohledu na sebe přísný, nepodléhat pocitu nenahraditelnosti. Každý je totiž nahraditelný! A pokud reprezentuji sdružení, které si do svého názvu dalo slovo „změna“, neměl bych prezentovat stojatost a zakonzervování stavu. Stejně tak nechci být celý život v politice, byť mi to mnozí konkurenti nevěří. Pravděpodobně v ní ještě nějaký rok strávím, pak by mě ale lákala například diplomatická práce, v nějaké podobě bych se chtěl vrátit i k učení.
Ale k vaší konkrétní otázce – samozřejmě se mě na to lidé ptají, a to i ve STAN. Žádné rozhodnutí nepadlo, ale zatím se mi moc nechce. Je mi 40 let a Senát je vnímán jako "rada starších". V současné době jsem poslancem a myslím, že už si ve Sněmovně své místo a uplatnění nacházím. Spíš se budu snažit během roku najít takovou regionální osobnost, která příští senátní volby pro naše hnutí na Kolínsku vyhraje.
A dovolte mi závěrem popřát lidem v Kolíně, ať se jim tu dobře žije i v příštím roce. Krásné Vánoce a děkujeme za pochopení, trpělivost i podporu. Pokusíme se kvalitu života v Kolíně zlepšovat a moc doufáme, že nepříjemnosti typu kalamity v Pražské ulici se nám už vyhnou.

Autor článku: Petr Soukup
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
      
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM