Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je neděle, 24. září 2017

Kolínský starosta Vít Rakušan se necítí vyhořelý a práce ho baví. O svém působení na radnici prý přemýšlí každý večer před usnutím

Nejen Kolín vstupuje do bohatého volebního roku. Jeho politicky uvědomělí občané budou nejspíš vyhlížet říjen, kdy se mají kromě senátních voleb uskutečnit i volby do městského zastupitelstva.

Kolínský starosta Vít Rakušan se necítí vyhořelý a práce ho baví. O svém působení na radnici prý přemýšlí každý večer před usnutím
 
Publikováno: 26.1.2014
Rubrika: Zpravodajství

Většina voličů se bude asi ptát, obhájí Změna pro Kolín vítězství z roku 2010? A co vlastně starosta a jeho kolegové pro nás udělali? I proto jsme požádali o rozhovor současného Víta Rakušana, který právě čtvrtý rok město řídí. 

* S jakým cílem vstupujete do bohatého volebního roku, v němž budou pro Kolíňáky nejdůležitější volby do zastupitelstva města?

Především chci letošní rok přežít v psychickém a fyzickém zdraví. Já vím, že to někomu může znít jako otřepaná fráze a klišé. Ovšem po událostech, které se odehrály v mém bezprostředním okolí v posledních dvou letech, to tak skutečně vnímám a cítím. Úrazy, vážná onemocnění, úmrtí, to vše se dotklo lidí v mé blízkosti. Pokud mají tyto smutné momenty mít nějaký pozitivní dopad, tak je to jasné uvědomění si priorit a podružností.

* Spíše mě zajímal politický cíl...

Se sdružením Změna pro Kolín, jehož jsem duchovním otcem a současným lídrem, chci opět zvítězit ve volbách do Zastupitelstva města Kolína. Z toho je zřejmé, že zůstávám v komunální politice, a to i přes nabídky účastnit se parlamentních voleb na zajímavém místě kandidátky. Odmítl jsem. Skutečně nechci rozptylovat svou pozornost, nehodlám se stát sběratelem funkcí, jak to vidíme u některých politiků i z našeho regionu. Zůstávám doma v Kolíně, abych mohl dokončit rozdělanou práci. Myslím si, že jsem starostování, i přes vlastní začátečnickou trému, nedůvěru a podceňování ze strany konkurence, zvládnul a v následujících čtyřech letech mám úřadu starosty stále co dát. Nejsem ještě vyhořelý, práce mě baví, oproti roku 2010 mám nesrovnatelně více zkušeností. Například v Německu je volební období starosty sedmileté, což si myslím, že je ideální doba, po které lze objektivně zhodnotit reálné výsledky práce vedení města.

* Jistě si uvědomujete, že obhajovat prvenství a starostovského postu bude daleko těžší než v roce 2010, kdy jste vstoupil vy osobně a vaše sdružení do komunální politiky. Tehdy bylo vaše vítězství překvapením, dnes se očekává. Také vaši soupeři budou možná silnější. Uvědomujete si to?

Samozřejmě si to uvědomuji. Pokud jsme ovšem byli v minulých volbách, jak říkáte, překvapením, tak teď jsme sázkou na jistotu. Na jistotu, že se v Kolíně na radnici nebude krást, že bude vývoj města konečně kontinuální, že nepřijde někdo, kdo všechny naše nápady smete ze stolu a začne „objevovat Ameriku“. Zároveň odmítám připomínky, že už bychom se neměli jmenovat Změna pro Kolín. Proč ne? Vždyť my jsme tu změnu skutečně přinesli, chceme ji dokončit, vše se rozhodně za čtyři roky stihnout nedá. I nadále jsme pozitivní Změnou pro Kolín. Nebojím se a naopak mám chuť naši práci obhajovat. Kdybych měl pocit, že jsme byli špatným vedením, že naši zastupitelé nepracovali dobře a ku prospěchu Kolína, tak bych měl skutečně vnitřní problém se opakovaně o funkci starosty ucházet.

* Jaké pocity ve vás vyvolávají anonymní udání na údajně špatnou práci vedení radnice? Trápíte se jimi, nebo ve vás zažehnou bojovný plamen?

Nechci se schovávat za silácké řeči. Není nikdo, koho by plivanec do obličeje, sprostá pomluva a lež nezasáhly. Štítím se takových metod, štítím se lidí, kteří je s lehkostí a bez morálních zábran používají. Na druhou stranu, možná i kvůli svému relativně nízkému věku a sportovní minulosti, mě takové ubohosti svým způsobem nakopnou, utvrdí v přesvědčení, že smyslem mé práce je kromě jiného nedopustit, aby se podobní lidé - zlatokopové, lháři, pomlouvači a zloději - vrátili do vedení kolínské radnice.

* Máte někoho konkrétního na mysli?

Jistěže mám. Lidé v Kolíně nezapomínají, kdo tady vládl, co se tady dělo. Nezapomínají jistě ani na sprosté osobní výpady proti mým kolegům a mně samotnému, nezapomínají ani na „estébácké“ přehrabování se v mém soukromí. Není těžké si spočítat, že právě tato individua píší anonymy. Ale říkat jejich jména? Dělat jim reklamu? Pokud se něčeho štítíte, nechcete se toho ani dotknout. Rukou ani slovem.

* Odpůrci současného vedení se kromě anonymů uchylují k nekonkrétním tvrzením o kostlivcích, kteří jistě jednou vypadnou ze skříně. Jste si vědom, že byste během těch tří let udělali něco chybně, co by vás mohlo před volbami mrzet?

Nebyli jsme bezchybní. To v žádném případě. O našem působení přemýšlím každý den, každý večer před usnutím. Jistě se najdou rozhodnutí, která nebyla optimální. Ale trend, který byl nastaven, je jednoznačně pozitivní. Počet koncepčních a racionálních rozhodnutí dalece převyšuje naše pochybení. A potom je tady kategorie, kterou nazýváme kostlivcem. Kostlivec je cosi schovaného, nastraženého, tajemného či utajeného, co se v budoucnosti objeví, aniž by o tom měl dnes kdokoliv z vnějšího světa tušení. Ne, pokud chápete termín kostlivec stejně jako já, tak garantuji, že kostlivce jsme do skříní neschovávali, naopak jsme jich po roce 2010 řadu objevili a s částečným úspěchem se je pokoušeli vymetat. Bez hořkého úsměvu se neobejde fakt, že nás z ukrývání čehosi do skříní radnice viní lidé, kteří měli bezprostřední vazby k bývalému vedení z řad ODS a teď se přidávají k novým úspěšným hnutím.

* Jeden konkrétní kritik nynějšího vedení města, pan Motyčka ze Sendražic, mi při každé návštěvě tvrdí, že je v Kolíně větší nepořádek, než býval, že jako cyklistovi mu vadí nedořešená síť cyklostezek a cyklotras a že je s vámi nespokojený i proto, že jste neuměl zařídit, aby z čela Odboru výstavby Městského úřadu Kolín - stavebního odboru zmizel Stanislav Studnička kvůli dlouho trvajícímu sporu se sousedem o odstranění nepovolených staveb.

Pan Motyčka má osobní vleklý spor, který se řeší na úrovni, na které se řešit má a dokonce musí! Občané často nechápou, že starosta je představitelem samosprávy, přičemž stavební úřad vykonává státní správu. Kdybych například zasahoval do udělení či neudělení stavebního povolení, postupuji protizákonně a musel bych za to nést důsledky. Jmenovaný si kdysi stěžoval, že jsem ho nepřijal. To rozhodně odmítám, není to pravda. Já jsem pana Motyčku přijal, on mne o svém problému informoval. O věc jsem se zajímal, ovšem pana Motyčku jsem jasně upozornil, že daná záležitost spadá do kompetence stavebního úřadu, případně pak tajemnice městského úřadu, v žádném případě starosty města. Z tohoto důvodu jsem další schůzku odmítl, ovšem zprostředkoval jsem ji právě u tajemnice Dagmar Soukupové.

A musím teď zmínit ještě jednu věc, kterou jsem si původně nechával až na závěr rozhovoru. Podívejte se na to, které vedení města udělalo tolik zásadních personálních změn, jako jsme udělali my. Někteří už na to asi zapomněli. Mnozí "vyhlášení" vedoucí městských odborů, o kterých se říkalo, že je žádné vedení města „nesundá“, protože na každého něco ví a pro každého něco udělali, museli za naší éry, světe div se, radnici opustit. Vyměnili jsme tajemníka městského úřadu a šéfy mnohdy klíčových odborů, jak jsme slibovali před volbami. Veškeré personální změny byly ku prospěchu věci.

Pokud jde o cyklisty. Pravdou je, že se síť cyklostezek a cyklotras za našeho působení prodloužila. Jmenujme například ulice Pražská, Táboritská, Masarykova či Orebitská. Letos se chystá stavba cyklostezky ve Veltrubské ulici, která přirozeně spojí zálabskou část a existující cyklostezku s lávkou přes Labe, tedy potažmo se středem města. V tomto roce dojde i na vybudování cyklotrasy v Polepské ulici. Kus práce se tedy udělalo. Tím ale netvrdím, že jsme na tom tak dobře jako třeba v Pardubicích, kde se na budování cest pro cyklisty systematicky pracuje od roku 1990. Mnoho práce je před námi a já doufám, že se najde i po volbách politická shoda pokračovat.

* Jen ten Studnička ke smůle pana Motyčky, aspoň on si to myslí, zůstal. Ale vraťme se ještě k tomu nepořádku. Ten kritizuje nejen pan Motyčka, ale někteří naši návštěvníci. Nedalo mi to a zeptal jsem se svých kolegů. I oni zpoloviny tvrdí, že je ve městě větší nepořádek. Také to tak vnímáte?

Složitá otázka. Především chci upozornit a zopakovat fakt, bez dalšího komentáře, že město Kolín nemá vlastní technické služby. Ty prodalo za bývalého vedení firmě AVE a nám byla odkázána smlouva na 25 let se zmíněnou firmou. Tuto smlouvu supervizovali bývalí „elitní“ právníci města, jejichž služeb využíval pan starosta Buřič a jeho tým. Pozorný čtenář a vnímavý občan ví, pro koho je či není daná smlouva výhodná. O motivech bývalého vedení uzavřít takovouto smlouvu můžeme jen spekulovat, já si myslím své! Ovšem současné vedení nerezignovalo, musím objektivně říci, že s představiteli AVE Kolín lze komunikovat a uplatňovat u nich naše připomínky.

Úklid středu města se podle mého názoru zlepšil. Jsou však místa, a to uznávám, kde je ještě co dohánět. Snažíme se ke zlepšení pořádku ve městě přispět i tím, že s úřadem práce jednáme o najímání nezaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací. S firmou AVE jsme docílili shody, letos budeme moci na nárazové úklidové akce použít nezaměstnané. Zasazujeme se i o to, aby na kontrolu činnosti AVE bylo více času. Když jsme se nastoupili, splatnost faktur firmě AVE za veškerou její činnost byla čtrnáctidenní. V množství činností, které tato společnost provádí, nebylo možné během dvou týdnů zkontrolovat, v jaké kvalitě byly práce odvedeny. My jsme po vyjednávání docílili toho, že splatnost faktur se prodloužila na jeden měsíc, abychom měli více času na kontrolu. Určili jsme pracovníky na odborech regionálního rozvoje a životního prostředí, kteří práci bedlivě kontrolují. V mnoha případech se i stalo, že jsme fakturaci firmě AVE nepřiznali a reklamovali jsme provedení určité práce nebo jsme požadovali její zlepšení. Minulý rok jsme přesunuli kontrolu péče o městskou zeleň tam, kam logicky patří, tedy na odbor životního prostředí. To také přinese své ovoce.

Co se za současného vedení jednoznačně zlepšilo, je svoz odpadu. Po Kolíně přibylo kontejnerů na tříděný odpad, přišli jsme i s populární novinkou, kterou je svoz bioodpadu. Rovněž se v ulicích objevilo více kontejnerů určených na vyřazenou elektroniku, v pivovaru se umístil kontejner na použité oblečení. Rovněž by mělo, například po vzoru sousední Kutné Hory, dojít k umísťování podzemních kontejnerů ve středu města. Historické centrum tak nebudou hyzdit kontejnery a popelnice.

Kolínský starosta Vít Rakušan se necítí vyhořelý a práce ho baví. O svém působení na radnici prý přemýšlí každý večer před usnutím
Starosta Vít Rakušan dostává z titulu své funkce desítky pozvánek na nejrůznější akce. Rozhodování, na které půjde, a které s díky odmítne, není jednoduché.
Foto:

* Už máte jasno v tom, jak chcete voličům ukázat, že Změna pro Kolín spoluvedla město opravdu výborně?

Já jsem učitel a slovo výborně mám spojené se známkou jedna. Vždy je nejtěžší hodnotit vlastní práci, činnost celého vedení radnice a Změny pro Kolín. Pokud bych známkovat musel, dal bych nám chvalitebnou. Do jedničky nám tedy ještě něco chybí.

V roce 2010 jsme přišli na radnici, kde spolu mnohé odbory nespolupracovaly, byly zde předražené dodavatelské smlouvy, dluh města dosahoval výše neuvěřitelných 918 milionů korun. Co bylo ovšem ještě horší a urgentnější – bylo nám zanecháno za 50 milionů korun neuhrazených faktur dodavatelům služeb. Nastoupili jsme za situace, kterou bych nazval poměrně dramatickou. V lednu 2014 činí dluh města 705 milionů korun. Více jak 200 milionů jsme splatili, na konci našeho volebního období bude dluh města začínat šestkou, nikoliv devítkou, což je bezezbytku splněný volební slib. K povšimnutí je určitě skutečnost, že i přes splácení dluhu se nesnížil objem investic. Naopak jsme zahájili největší investiční akci v dějinách Kolína od roku 1990, jíž je rekonstrukce čistírny odpadních vod. Ve všech školských zařízeních ve městě dochází k zásadním rekonstrukcím, mění se okna, fasády, přibylo školních hřišť. Zvýšili jsme kapacitu mateřských škol o více než sto míst.

Provedli jsme reformu městské policie, fungují okrskový strážníci a i škarohlídové uznávají, že jsou strážníci více vidět. Ze čtyř funkčních kamer městského kamerového systému v roce 2010 jich nyní funguje 17, vytvořili jsme záznamové zařízení, které využívá i Policie ČR. Až do Klausovy amnestie kriminalita v Kolíně klesala, v roce 2013 bohužel narostla, reagovali jsme zřízením pracovní skupiny pro boj s kriminalitou, jejímiž členy jsou i zástupci Policie ČR. Prvním výstupem je zřízení webu www.bezpecnykolin.cz Společně jsme se zavázali do roka kriminalitu snížit, s čímž souvisí i stavební uzávěra pro nové ubytovny vydaná radou města.

Splnili jsme rovněž slib, že zásadně vylepšíme domov důchodců – nové rozvody elektřiny, nové bezbariérové koupelny, polohovací postele či podlahy… Interiér se zásadně změnil a letos dojde i na nový kabát. To samé se týká městského společenského domu. Vedení radnice komunikuje s občany. Sestoupili jsme z nadzemské výšiny do civilní polohy, aniž bychom ubrali na důstojnosti úřadu, který zastáváme. To mnozí naši předchůdci nechápali – skutečná důstojnost vyrůstá z lidskosti, nikoliv z materiálního lesku, nabubřených gest a pocitu nadřazenosti. Povedlo se nám udělat generely městského majetku, jejichž absenci audit dlouhodobě kritizoval. Víme tedy, co město skutečně vlastní a jak s majetkem zachází.

Po pauze od roku 2004, kdy byl v Průmyslové zóně Kolín- Ovčáry prodán zatím poslední pozemek, jsme mezi lety 2010 a 2013 prodaly pozemky za 71 milionů korun. Navýšili jsme kapitálové příjmy města. Docílili jsme toho, že silniční průtah městem převezmeme až po kompletní rekonstrukci vozovky. Otevřela se městská galerie, letos zahájí provoz městské lapidárium, vzniká divadelní klub, částečně se rekonstruovala radnice, byly obnoveny kontakty s partnerskými městy. Zmínil bych i to, že jsme neopomněli kolínské rodáky, byla odhalena busta Anastáze Opaska i Josefa Sudka. Kmochův Kolín, byť tradicionalisté mají jiný názor, doznal takové podoby, že láme návštěvnické rekordy.

Musím vzpomenout i vypovězení nevýhodných smluv. Před naším příchodem stál tisk městského zpravodaje 90 tisíc korun měsíčně, v současnosti jej tiskneme za 50 tisíc korun. Když jsme v roce 2010 na radnici nastoupili, webové stránky města vypadaly stejně jako v roce 2000. Vytvořili jsme proto nové a moderní. Propagace města se zlepšila. Splnili jsme slib, který se týká Lepšího místa, kam lidé posílají své náměty pro zlepšení stavu ve městě. Máme nový orientační systém, nového průvodce městem obnovila se ediční činnost, byla vytvořena mobilní aplikace pro občany… Mohl bych pokračovat ještě dlouho a dlouho. Když to shrnu: Lidé vidí, že se v Kolíně skutečně pracuje a že je tady nastaven pozitivní trend změny, jež je dlouhodobá. Čtyři roky jsou příliš krátká doba na to, aby se povedlo všechno. Politické subjekty často něco jiného hlásají před volbami a něco jiného po nich. Já si myslím, že my jsme se od našich vizí a ideálů neodchýlili, což je v Česku vzácnost. A ještě jedno musím dodat. Změna pro Kolín má v zastupitelstvu 8 mandátů, koalici tvoří 15 zastupitelů. Není tedy ani možné, abychom mohli splnit vše, co jsme před volbami slíbili, hledání kompromisu je každodenní záležitostí.

* Přesto se jeden bod nezdařil splnit: Zveřejnění všech nově uzavíraných smluv i s obsahem smluv na internetu. Co tomu brání?

Nesouhlasím. I tento slib se postupně plní. Co nebylo děláno dříve, tak my dnes děláme. Zveřejňujeme na městském webu přehledy uzavřených smluv s jejich základními danostmi. To chceme ještě rozšířit. U přehledů by se mělo objevit více údajů, například to do jakého dne má smlouva účinnost, za jakých podmínek byl vysoutěžena ta či ona firma a podobně. Nyní ovšem čekáme na to, až poslanci rozhodnou o zákonu, který bude upravovat, co všechno lze zveřejnit bez toho, abychom se obávali, že nás někdo soudně napadne. U obchodních smluv je potíž v tom, že s některou společností se nám povede vyjednat lepší podmínky, u jiné zase horší. Pro další vyjednávání by nebylo taktické zveřejňovat veškeré detailní podmínky. Z pohledu transparentnosti chci upozornit, že na webu zveřejňujeme zápisy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, což také není všude samozřejmostí. Letos se chystáme zveřejňovat i zvukový záznam z jednání městského zastupitelstva. To byla věc, kterou jsme si museli nejdříve metodicky vyjasnit s ministerstvem vnitra.

* Ve volebním programu jste rovněž měli odstavec nazvaný Nedopustíme. Je v něm třeba, že nedopustíte další přehlížení Zálabí, Sendražic, Štítar, Zibohlav a Šťáralky. Jak chcete přesvědčit občany těchto částí a obcí, že je nynější vedení města Kolína nepřehlíží?

Uvedu jenom příklady. Ve Štítarech jsme nechali opravit komunikaci v ulici Za školou, upravit účelovou komunikaci kolem rybníku Peklo, odvézt květináče z návsi, zabezpečit vjezd do ulice Na stráni proti vjezdu aut, zabezpečit autobusovou zastávku proti dešti zasklením, umístit vývěsní tabuli pro potřeby občanů, vylepšit stav městského rozhlasu... Na tento rok jsme naplánovali stavbu chodníků v ulici Radovesnická, je připraven projekt na úpravu zatím blátivé komunikace v ulici Za dvorem.

V Sendražicích jsme nechali doplnit veřejné osvětlení a lavičky ve Školní ulici, opravit silnici a chodník v ulici Budovatelů, odvodnit Hlavní ulici u autobusové zastávky, opravit ve stejné ulici propadlé kanalizační vpusti, přesunout a renovovat separátní okruh ústředny místního rozhlasu, doplnit hlásiče v Ovčárecké ulici, vyčistit příkopy za ulicí Čapkova a provést částečnou opravu kanalizace, vylepšit sociální zařízení a vyměnit okna v základní a mateřské škole.
V Zibohlavech bylo zrekonstruováno dětské hřiště, opravuje se kulturní dům, přispívá se místním hasičům. To, že nevyšla dotace na kanalizaci, je bohužel věcí, na kterou nemá město bezprostřední vliv. V plánu je vytvoření projektu na separátní čističku odpadních vod.

Na Zálabí jsme nechali postavit dětské hřiště v ulicích Chelčického a Štítného, vznikly nové chodníky v parku, vyrostlo workoutové hřiště a cykloodpočívadlo, byla opravena protihluková stěna na Novém mostě a upraveny chodníky před Tatra domy a ve Veltrubské ulici, upravena byla i cyklostezka směrem Hradištko I či křižovatka v Sadové ulici u hřiště, byl proveden úklid kolem Práchovny, opakované byl čištěn lesopark Borky, kde se chystá vyznačení běžeckých tras, byly přidány odpadkové koše, byla vysazena nová zeleň v Ovčárecké a Morávkově ulici, byly zlikvidovány černé skládky na Vinici a byla vyměněna okna na základní škole v Ovčárecké ulici, k investicím došlo i u dalších školských zařízení na Zálabí. Plánujeme pro letošek stavbu cyklostezky ve Veltrubské ulici, úpravy Mnichovické ulice. Vůbec poprvé jsme Zálabí nechali vánočně ozdobit.

Na Šťáralce jsme nechali zrekonstruovat a prodloužit chodník, dohodli jsme se na úpravě silničního průtahu ku prospěchu občanů v této lokalitě… Investice jasně dokladují náš zájem o rozkvět příměstských částí.

* Ovšem Zálabáci se dosud nedočkali nákupního centra a bankomatu, které Změna pro Kolín rovněž zmínila ve volebním programu. Proč?

O bankomatu stále jednáme. Dokonce už nám byl slíben u jednoho peněžního ústavu. Protože však jeho zřízení podmínil převodem částí finančních operací města na tuto banku, což jsme kvůli platné smlouvě nemohli splnit, tak jednání skončila. Aktuálně vyjednáváme o bankomatu s Českou spořitelnou. Ta má sice v Kolíně bankomatů dost, ale snažíme se ji přesvědčit, že by si jej Zálabí zasloužilo. Osobně říkám, že po mnoha jednáních je mi líto, že obchodní řetězce nemají o stavbu supermarketu na Zálabí zájem. Podle jejich kalkulací je to neperspektivní, byť jsme se je snažili přesvědčit o opaku. V jednáních ale budeme pokračovat. Například chceme pro tento účel nabídnout pozemek v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry. Jenže obchodní řetězce nerady stavějí mimo cílenou oblast. Bohužel město nemůže obchodní společnosti ke stavbě nutit, je to jen na jejich rozhodnutí. To samé platí i pro bankomat. Ale nevzdávám to.

* Město vlastně řídí tři subjekty. Pokud všechno dobře dopadne, pokračovaly by společně i v budoucnu?

Zažíváme období, kdy panuje mezi třemi subjekty, které jsou v čele města, shoda nad zásadními tématy. Rozdílné názory se akceptují a řeší kompromisem. Je to období konsolidace, zklidnění a nového nadechnutí Kolína. Myslím si, že se za více jak tři roky práce podařilo vytvořit slušný výchozí stav pro další léta. Domnívám, že občané, kteří nesledují místní politiku bedlivě, ani nevidí, že zde vládnou tři uskupení, jež se musí na něčem shodnout a musí najít průsečík svých volebních programů. Jsem vděčný za to, že koaliční spolupráce probíhala tak bezproblémově jako nikdy předtím, a to i přesto, že máme silnou opozici tvořenou třemi parlamentními stranami: ČSSD, KSČM a ODS. Pokud voliči dají zelenou, bude Změna pro Kolín se svými koaličními partnery v rozdělané práci s chutí pokračovat.

V útrobách starobylé radnice se odehrává většina důležitých rozhodnutí, ovlivňujících každodenní chod města...
Foto: Martin Slavík
Autor článku: Michal Černý
loading...
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Kolínským kuželkářům se vstup do nové sezóny nevyvedlKateřina Šafránková se po pěti letech dočkala medaile a obdržela ocenění za rekord
Kalendář akcí: Září
Po
 
4
18
25
Út
 
5
19
26
St
 
20
Čt
 
14
28
1
8
Ne
24
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Vzpomínáme (1 inzerátů)
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (2 inzerátů)
Pronájmy (2 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Seznámení (4 inzerátů)
    
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM