Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je středa, 24. dubna 2019

Loni Městská policie Kolín řešila především hříchy v dopravě. Vyplývá to ze zprávy za minulý rok

Městská policie Kolín (MPK) vydala zprávu o činnosti za minulý rok 2015. Strážníci působili nejen v Kolíně, ale i v oblasti severní průmyslové zóny v rozsahu stanoveném smlouvou uzavřenou s obcí Ovčáry a s městysem Červené Pečky. Strážníci evidovali 24.239 událostí, z toho 15.337 bylo přestupkového charakteru.

Loni Městská policie Kolín řešila především hříchy v dopravě. Vyplývá to ze zprávy za minulý rok
Logo Městské policie v Kolíně na jejím sídle v Kutnohorské ulici.Foto: Archiv KP
 
Publikováno: 10.5.2016 v 6:00, Aktualizováno: 4.5.2016 v 8:00
Rubrika: Zpravodajství

U MPK pracovalo loni 51 zaměstnanců, z toho 40 strážníků. TI v blokovém řízení projednali 4.300 přestupků. Jak jsme očekávali, doménou strážníků bylo řešení přestupků v dopravě. Nejvíce jich bylo z toho proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti se jednalo 3.558 případů. Překročení rychlosti řešili v 80 případech. Přestupků spojených s alkoholismem a jinými toxikomániemi pokutovali 28, provinilce proti veřejnému pořádku pokutovali 236krát. Pokut v přestupcích proti majetku udělili 393. Další zjištěné události byly předány především Policii ČR. Celkem 4.292 podezření ze spáchání přestupkům předali strážníci příslušným orgánům. Šlo například o 3.626 přestupků překročením rychlosti, 618 z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti či 38 přestupků proti majetku. Podezření z trestného činu předali strážníci Policii ČR 96.

Strážníci neevidují žádný případ, kdy na ně bylo vloni útočeno. Pokut udělili strážci města za 1.945 milionů korun, zatímco náklady na jejich činnost přišly na 27.090 milionů Kč. Nejčastějšími přestupky mimo oblast dopravy, které strážníci řešili, byly proti veřejnému pořádku a přestupky na úseku územní samosprávy související s veřejným pořádkem v počtu 1.886 evidovaných záznamů. Z toho třeba rušení nočního klidu strážníci projednávali celkem v 233, což je o 156 více jak v roce 2014 případech. Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez domova neboli bezdomovců evidovali za příslušné období celkem 108 řešených událostí (2014 – 173, 2013 - 366). Na úseku přestupků proti majetku týkajících se v převážné většině krádeží v obchodech je počet případů vzhledem k roku 2014 zanedbatelně nižší, jedná se o celkem 431 událostí oproti 489 událostem. V blokovém řízení však zde byly uloženy pokuty ve výši 458.500 Kč, což je o 50.300 Kč více oproti roku 2014. Odboru sociální péče bylo postoupeno k projednání 32 případů osob mladších 18 let.

V roce 2015 provedli strážníci v 120 případech, kdy nebylo možno dohledat majitele psa, odchyt zvířete s následným umístěním do útulku. Za sledované období bylo zjištěno 550 závad. Po zjištění těchto závad například poškozené či chybějící dopravní značení nebo poškozené komunikace, MPK provádí vyrozumění oprávněných stran bez zbytečných odkladů.

V oblasti dopravy bylo za hodnocené období řešeno celkem 7.802 přestupků. Přestupky v dopravě výrazně přesahují počet ostatních přestupků, na celkovém objemu se podílely 51 procentem. Zde lze sledovat 14procentní pokles oproti roku 2014, kdy se jednalo o 9.024 přestupků. Návrh záznamu bodů do registru řidiče byl proveden celkem v 128 případech. Návrhy záznamu bodů z oblasti oznámených přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti a přestupků "jízdy na červený signál STŮJ" provádí příslušný správní orgán. Celkem bylo projednáno 430 přestupků cyklistů a 130 přestupků chodců. Řidiči, kteří svá vozidla neoprávněně zaparkovali na chodnících, byli přistiženi v 899 případech, předloni v 901 případech. V roce 2015 byly strážníky prováděny odtahy silničních motorových vozidel. Celkem bylo nařízeno 79 odtahů, z toho 70 dokončených a 9 nedokončených. Šlo o překážky v silničním provozu, odtahy vozidel probíhaly i v rámci blokového čištění pozemních komunikací v katastru obce, ale v těchto případech však o odstranění vozidla rozhodovala oprávněná osoba za vlastníka pozemní komunikace. Městská policie v této souvislosti řešila celkem 412 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a v blokovém řízení uložila 192.100 Kč.

V oblasti úsekového měření stanovené rychlosti vozidel je evidováno celkem 3.626 předaných událostí, kdy řidiči motorových vozidel nerespektovali stanovenou rychlost. Nejvyšší porušení rychlosti v daném úseku naměřili 104 km/hod. V rámci detekce signálu dopravního zařízení - porušení signálu STŮJ na silnici 125 (ul. U křižovatky) v období měření od 1. ledna do 31. května bylo zpracováno a postoupeno celkem 106 přestupkových jednání řidičů, z toho bylo 8 nákladních vozidel. Porušení signálu STŮJ na silnici 38H (ul. Jaselská) v období měření od 25. června do 31. prosince bylo zpracováno a postoupeno celkem 305 přestupkových jednání řidičů, z toho 27 nákladních vozidel. Od 11. listopadu bylo v rámci veřejnoprávní smlouvy zprovozněno úsekové měření vozidel v oblasti obce Pňov, zde bylo do konce loňského roku zpracováno a postoupeno celkem 1.295 přestupkových jednání řidičů.

V roce 2015 se MPK spolupodílela na zjišťování trestné činnosti, ať již ve spolupráci s občany nebo z přímého výkonu služby, přičemž se v převážné většině případů jednalo majetkové trestné činy. Důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR bylo celkem 96, zajištěno celkem 9 osob, které byly v pátrání Policie ČR. V rámci ostatní činnosti, která se dotýká práce strážníků, bylo provedeno celkem 113 výjezdů na základě oznámení o podezření násilného útoku na majetek obecního charakteru (pult centralizované ochrany). Ostatní události bez konkrétního zařazení do agendy ve výkonu služby nastaly v minulém roce celkem v počtu 2.405 evidovaných záznamů.

Stálé akce jsou podstatnou částí činnosti MPK. Nejedná se jen o represivní působení. Je také potřeba upozornit i na skutečnost, že mnoho činností vykonává MPK pro další orgány města, popř. státní orgány. Jedná se například o ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí základních škol, preventivní kontroly městských parků, lesů, haly a prostor Českých drah, dětských hřišť a hřbitovů, kde v roce 2015 proběhlo 3.930 kontrol, asistence při otevírání městských bytových a nebytových prostor, náhradní doručování písemností orgánů obcí a soudů, zabezpečování veřejného pořádku při sportovních, kulturních a společenských událostech, spolupráce s firmou AVE Kolín s.r.o. při blokovém čištění komunikací, odchyt toulavých zvířat, zjišťování vraků a vedení související agendy, asistence pracovníkům obce při vybírání poplatků, spolupráce s nadací Život 90 (tělesně postižení), kontroly mládeže v okolí škol zaměřené na úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Městská policie se účastnila mimořádných akcí jako bezpečnostní dohled při průjezdu fanoušků fotbalových klubů, zabezpečení pietního aktu u pamětních desek štábního kpt. Václava Morávka, zabezpečení veřejného pořádku při nepovolených akcích /ve spolupráci s PČR/.

Prevence kriminality patří k základním úkolům činnosti Městské policie Kolín. Městská policie Kolín se, ve spolupráci s ostatními subjekty, snaží reagovat na aktuální stav a strukturu kriminality na území našeho města. Jde o přednáškovou činnost Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii. Oddělení prevence se od doby založení v roce 2012 nezaměřuje jenom na besedy pro děti a mládež, ale i na bezpečí našich nejstarších spoluobčanů. Cílem našich besed je, aby byli senioři více opatrní a obezřetní, například při návštěvách prodejních akcí, při kontaktu s cizími osobami v místě svého bydliště či při nákupech v supermarketech.

Jedním z aktuálních a velmi žádaných témat dnešní doby je právě problematika podomního a pochůzkového prodeje. Občané této věkové kategorie jsou velmi vnímavými a vděčnými posluchači a pozitivně reagují na rady a pomoc, kterou se jim v této oblasti snaží všechny organizace poskytnout. Na závěr uvádějí městští strážníci, že hodnocení činnosti strážníků MP Kolín striktně jenom podle "výkonnostních ukazatelů" by bylo značně zjednodušené a neobjektivní. Prioritní hodnotou je, aby se městská policie stala především službou, servisem pro občany, kteří se na své strážníky mohou spolehnout a kdykoliv s důvěrou.
 

Autor článku: Jiří Červín
Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
     
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM