Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je čtvrtek, 19. října 2017

Městské byty, dlužníci, soudy, exekutoři a holobyty v rozhovoru s I. kolínským místostarostou

Bydlení v městských bytech je bezesporu velkým komunálním tématem. V této oblasti nezůstal v posledních 15 letech kámen na kameni, v bytové politice se odráží proměny společnosti. Pamatujeme éru, kdy město stovky bytů prodávalo, pamatujeme dramatické zvyšování cen bytů a nájemného, exekuce, soudy a přemísťování nájemců do holobytů. Jaká je situace dnes, na to jsme se zeptali kolínského místostarosty Tomáše Růžičky, který se minulých čtyřech letech snažil dát do pořádku bytovou evidenci, snížit počty dlužníků a nastavit pravidla vhodná pro současnou dobu.

Městské byty, dlužníci, soudy, exekutoři a holobyty v rozhovoru s I. kolínským místostarostou
 
Publikováno: 22.7.2014 v 6:00, Aktualizováno: 17.7.2014 v 15:00
Rubrika: Zpravodajství

Na úvod jasná otázka. Kolik je dnes v Kolíně městských bytů a kolik nájemníků?

K dnešnímu dni město vlastní 1.903 bytů, které užívá 1.763 nájemců. K tomuto číslu musíme přičíst další osoby v domácnosti, tj. více jak 3.000 obyvatel. Na druhou stranu o bytový fond pečuje celkem 10 zaměstnanců.

Co se vám podařilo za poslední tři roky změnit? Co považujete za úspěch?

Bytový fond na počátku roku 2011 přinášel především otázky, jak napravit, vyřešit či zmírnit dlouholeté problémy, které se kombinovaly s problémy novými a přinášely negativní dopady na správu bydlení. Přemýšlím, co zejména zdůraznit a nakonec musím říct, že za skutečný úspěch považuji kompletní změnu systému správy bytového fondu, kterou se mi podařilo společně s pracovníky odboru prosadit. Změny proběhly snad ve všech segmentech.

Nejdříve si musíme říct, že bytový fond generoval jen za rok 2013 příjmy z pronájmu do městského rozpočtu ve výši 60,2 milionu korun. Samozřejmě větší část odchází na dluhovou službu za výstavbu bytů lokalit Kasárna a Vodárna. Část se vrací zpět ve formě investic. Mimo příjem vznikají i pohledávky, které ze zákona o obcích musí, zdůrazňuji zde zákonnou povinnost, město vymáhat. Tento proces vymáhání představuje vysokou administrativní náročnost.

Předně musím konstatovat, že se nám podařilo nejdříve "opravit" základní kámen celého procesu, když jsme propojili systém pohledávek mezi bytovým a finančním odborem. Postupně se odstraňovaly všechny programové a procesní překážky a komplikace mezi oběma odbory i na odborech samotných. Byl to velmi složitý a komplikovaný proces a jeho průběh byl mnohdy doprovázen i pracovními emocemi. Nicméně vše zásadní je nově nastaveno.

Další kroky napravovaly systém nájemních smluv včetně jejich obsahové stránky a celkové kompletace. Mnoho dokumentů v systému chybělo. Měnili jsme zásady uzavírání nájemních smluv i délku nájmu. Celý tento proces se zaměřil na zvýšení ochrany bytového fondu před problémovými nájemci a dlužníky. V letošním roce byl celý proces dokončen. Bytový odbor má dnes kompletní přehled o každé pohledávce a dokáže si s problémovými nájemci účinně poradit. Za posledních zhruba 10 měsíců jsme se formou vyklizení bytu rozloučili s 39 nájemci, 6 dalších je v procesu vyklízení a dalších 6 se již připravuje. Proces vyklizení se musel stát součástí správy bytového fondu.

Dluhy na nájemném v městských bytech prý jsou značné. Máte odhad, kolik z celkové dlužné částky by se mohlo v dohledné době vrátit do městské pokladny?

Celková stávající výše pohledávek u jistiny (nájem a služby) je ve výši cca 20 milionů korun, za období od roku 2006, přičemž pohledávky za rok 2013 jsou splatné v rámci ročního zúčtování až ke konci srpna. Pohledávky u jistiny můžeme zhruba rozdělit stejným dílem mezi byty přednostně určené pro zaměstnance TPCA a mezi ostatní městské byty. Další pohledávky jsou z titulů sankcí (úrok z prodlení, penále), které se pohybují kolem cca 8 milionů korun. Problematika sankcí je velmi složitá, neboť se od ledna tohoto roku změnila zákonná úprava. Od roku 2011 včetně se podařilo zpět do rozpočtu města vymoci cca 3,2 milionu korun, většinou z titulu samotné jistiny dluhu. Bohužel, většina dlužníků je v podstatě nemajetná a vymáhat vysoké sankce, které stanovila legislativa účinná do konce roku 2013, je velmi sporadické, nicméně tuto povinnost obci ukládá zákon. Stran bydlení dlužníků mohu říci, že se jedná o všechny lokality města a s dlužníky se potýká samozřejmě i soukromý sektor. Náš požadavek na složení jistoty (dříve kauce) při uzavírání nových nájemních smluv je naprosto oprávněný a část těchto složených prostředků, samozřejmě myšleno pouze u dlužníků, město použije na úhradu pohledávek. Obecně můžeme přijmout tvrzení, že taková je bohužel dnešní realita na trhu, přičemž stanovené nájemné u bytů v majetku našeho města patří v regionu k těm nižším.

S kolika exekucemi letos počítáte a kdo je první na řadě? Nezaplatil jsem tři poslední nájmy, mám se pomalu balit?

V letošním roce již proběhlo 29 případů vyklizení bytů a minimálně dalších 12 bude následovat. Na tyto situace si musíme bohužel zvyknout, protože tito dlužníci převážně již nic neplatí a pasivně čekají, až doběhnou všechna soudní řízení a další zákonné lhůty. Podle předchozí právní úpravy to byl pro nás časově náročný proces, neboť se stávalo, že nejdříve jsme museli uspět se žalobou na platnost výpovědi a následně se žalobou na vyklizení. Novela občanského zákoníku nově přináší některé kratší lhůty a proces zjednodušuje. Pokud svůj závazek nevyrovnáte, je to skutečně vážné. Dlužíte-li tři nájmy, dopustil jste se dle paragrafu 2291 porušení své povinnosti zvlášť závažným způsobem. V tomto případě požadujeme, aby nájemce vrátil byt bez zbytečného odkladu. Ještě v loňském roce byla v tomto případě tří měsíční výpovědní lhůta. Pokud tak neučiníte, následuje žaloba na vyklizení bytu. Kdo si své smluvně sjednané povinnosti, ke kterým přistoupil dobrovolně, plní, rozhodně se nemá čeho obávat. Město si těchto nájemců, kteří plní své povinnosti, váží. Správa pohledávek vyžaduje jasné a transparentní postupy. Vždyť tyto peníze pak chybí v podobě investic do bytového fondu či jako součást dluhové služby našeho města.

Jaké smlouvy na bydlení v městských bytech dnes lidem dáváte a s kým už nikdy smlouvu nepodepíšete?

Uzavíráme nájemní smlouvy na dobu jednoho roku s možností prodloužení včetně složení jistoty (byty s pečovatelskou službou máme samozřejmě ve zcela jiném režimu, který odpovídá potřebám našich občanů ve stáří). Pokud si nájemce plní své povinnosti, smlouva je automatiky prodlužována. U uvolněných bytů, které byly přednostně určeny zaměstnancům TPCA, uzavíráme smlouvy na dobu určitou dvou let. V současné době již některé dvouleté lhůty doběhly a nám se podařilo získat souhlas s jejich uvolněním opět na další dobu 2 let. Posledním typem jsou smlouvy na sociální bydlení, které se uzavírají na dobu určitou tří měsíců a opět, plní-li si nájemce své povinnosti, bude smlouva prodloužena opět na tři měsíce. V případech nájemců, kteří dlužili, ale přistoupili na navržený smír, kdy své závazky dodatečně splnili, uzavíráme nájemní smlouvu na dobu 6 měsíců. Pokud si nájemce povinnosti splnil, následuje již smlouva na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Smyslem je pomoci, pokud dostojí nájemce svých závazků. Nové smlouvy se s žadatelem o byt neuzavřou, pokud mu za uplynulých 5 let bylo ukončeno užívání bytu, a to bez ohledu na to, zda ukončení užívání bytu bylo formou soudního rozhodnutí, výpovědi či uzavření dohody o ukončení užívání bytu, pokud důvodem pro tento postup bylo porušení povinností ze strany tohoto uživatele. Do budoucna považuji za důležité korigovat či zbavit bytový fond různých omezení a podmíněných nálepek od Státního fondu bydlení a nakládat s ním dle potřeb města, včetně bytů TPCA.

Poraďte lidem, jak se nestat dlužníkem nájemného a následně a neskončit v rukou soudů, exekutorů a na ulici.

Jakmile se dostanete do situace, že přijdete o práci, nemáte velké finanční rezervy a bude vám brzy hrozit problém s placením nájmu či služeb, postavte se k problému včas, protože se sám nevyřeší a situace se zhorší. Máte-li velký byt (např. 3+1) požádejte o menší, který přinese finanční úsporu. Zvažte tuto změnu bydlení včas, protože na malé městské byty se čeká. Případně zvažte nabídek soukromého sektoru. Další možností je navštívit úřad práce a informujte se na možnost podpory bydlení nebo jiný titul. Nestyďte se, jde vám o bydlení. Pokud přes veškerou snahu se vám nedaří dosáhnout na pomoc ze strany úřadu práce, vždy při svých platbách nejdříve upřednostňujte platby nájmu a energií. Navštivte organizace poskytující sociální poradenství. Buďte opatrní a nepůjčujte si na spotřebu. Buďte aktivní. Ztrátou nájemní smlouvy ztrácíte i možnost získání příspěvku na bydlení, který vyplácí úřad práce.

Prý už město nevyužívá holobyty v Tovární ulici. Proč?

Holobyty, resp. přístřeší, stále potřebujeme na dobíhající soudní případy. Soudy nám v některých případech ukládají podmínku poskytnout po nezbytně nutnou dobu přístřeší. Nicméně dlužníci tento status bydlení nevyužívají z důvodu absence pohodlí a raději si aktivně hledají sami jiné bydlení nebo se stěhují ke svým příbuzným.

Vzkaz čtenářům na závěr?

Bytový fond města, to je skutečně mnoho práce a úsilí, ale podařilo se. Systém správy bytového fondu je plně funkční a obsahuje všechny potřebné moderní nástroje. V příštím roce se očekává vypsání dotačních titulů na zateplení městských bytových domů. Budeme připraveni!

Autor článku: Vladimír Sládek
loading...
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Kolínští fotbalisté opět nepotěšili své fanoušky a doma odevzdali bodyHokejoví kolínští Kozlové dokázali v Táboře porazit vedoucí Kohouty
Kalendář akcí: Říjen
Po
 
2
9
30
Út
 
3
St
 
4
 
Čt
 
5
 
 
6
27
 
So
 
 
Ne
1
22
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Vzpomínáme (1 inzerátů)
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (3 inzerátů)
Pronájmy (2 inzerátů)
Prodej (2 inzerátů)
Koupě (1 inzerátů)
Seznámení (4 inzerátů)
Různé (1 inzerátů)
     
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM