Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je úterý, 19. září 2017

Obchvat mě těší, nedotažení hlukových opatření však ne. Rozhovor s místostarostou T. Růžičkou i o dalších plánech v dopravě

Nedávno jsme zmínili, že obchvat Kolína byl v tichosti zkolaudován. S 1. místostarostou města Tomášem Růžičkou (kandidoval za Kolíňáky) jsme se bavili rovněž o osvětlení přechodů, tichém asfaltu, parkování na Husově náměstí i o změně dopravního režimu na Karlově náměstí.

Obchvat mě těší, nedotažení hlukových opatření však ne. Rozhovor s místostarostou T. Růžičkou  i o dalších plánech v dopravě
 
Publikováno: 28.1.2014
Rubrika: Zpravodajství

Nedávno jsme zmínili, že obchvat Kolína byl tiše zkolaudován. S 1. místostarostou města Tomášem Růžičkou (kandidoval za Kolíňáky) jsem se bavili rovněž o osvětlení přechodů, tichém asfaltu, parkování na Husově náměstí i o změně dopravního režimu na Karlově náměstí.

* Už jste dostal nějakou zprávu ohledně kolaudace obchvatu? Ještě 7. ledna jste tvrdil, že nikoliv.

Ano, dodatečně jsme kolaudační souhlas dostali na vědomí.

* Co se bude dít s připomínkami města, které jste posílal kolaudačnímu orgánu, tedy krajskému stavebnímu úřadu, v srpnu 2013?

Kolaudační orgán nám poslal pouze vyrozumění, že naše připomínky dostal a že se jimi bude zabývat. To je vše, co jsme se k našim připomínkám ze strany Krajského úřadu dozvěděli.

* Budete urgovat, jestli se opravdu bude někdo připomínkami zabývat?

Samozřejmě nás zajímá, jakým způsobem se s připomínkami vypořádali. Zaurgovat můžete v dnešní době cokoliv, ale protože už jsou kolaudační souhlasy vydány, domnívám se, že odpověď bude stručná. Nejsme totiž účastníkem řízení. V lepším případě očekávám, že se připomínkami zabývali, ale neshledali je z jejich pohledu zřejmě důvodnými. Za důležité považuji, že jsme si nechali Státním zdravotním ústavem provést hluková měření na čtyřech místech obchvatu - na Šťáralce, na Výfuku a ve Štítarech. Výsledkem bylo, že v době měření hluková norma překročena nebyla, ačkoliv na Šťáralce to bylo těsné. Přesto považuji za nutné, situaci dlouhodobě sledovat. V letošním rozpočtu je již vyčleněno 100 tisíc korun na kontrolní hluková měření. V případě obchvatu půjde o jeden kontrolní bod právě v místě Šťáralky, který je, podle mého názoru, místem s nejvyšší doposud zjištěnou hlukovou zátěží. Pro vysvětlení, toto místo je vstupním a výstupním místem pro všechna vozidla. Dále se již dopravní proud větví na směr Polepská-Zálabí a Štítary. Můžeme tak srovnávat kontrolní měření, jež proběhla v různých obdobích a kontrolovat hodnoty hluku.

* Je ještě šance, pokud by měření prokázalo, že hlukový limit překročen bude, na nápravu?

Pokud k překročení hlukového limitu dojde, je na krajské hygienické stanici, aby postupovala v intencích zákona a občany chránila. Vlastník komunikace bude z jejich strany vyzván k provedení nápravných opatření.

* Kdy nové měření proběhne?

Podle legislativy můžeme hluk měřit v jarních nebo podzimních měsících. Uvidíme, jaká bude dopravní situace, zda nebude poblíž našeho města silniční uzavírka, která by výsledné měření výrazně zkreslila.

* Co vás osobně na stavbě obchvatu mrzí?

Nedotažení hlukových opatření do optimálního stavu. Jde například o protažení hlukových stěn v oblasti vnitřních Štítar směrem na Polepy. V civilizované zemi bych předpokládal vyšší ochranu našeho, respektive veřejného zdraví.
A pokud byste se zeptal, co mě na obchvatu těší, je to především odvedení tranzitní dopravy a eliminace negativ pro občany podél celé Jaselské ulice a přilehlých lokalit včetně centra města. Za to investorovi skutečně náleží naše uznání. Situace byla na průtahu neúnosná. A pokud jde o trasu obchvatu, dnes již trasu nezměníme, vyzvedněme proto také pozitiva, která určitě převažují.

* Jaké další připomínky by měly být určitě splněny?

O protihlukových stěnách jsme mluvili. Uvidíme, jak se situace bude měnit, až povyroste vysázená vegetace. Bolestivé místo zůstává na Šťáralce u čp. 93, kde se prolukou v protihlukové stěně šíří hluk na zde stojící rodinný dům. To je především ukázka špatné práce projektantů. Pokud by Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) přistoupilo k řešení tohoto problému, jsme připraveni spolupracovat. Nesmíme zapomenout, že v době, kdy jsme nastoupili na radnici, nebylo již možné zasahovat do projektu. Mohli jsme pouze ukázat na možná rizika a navrhnout jejich nápravu. To jsme také udělali. Na druhou stranu si uvědomme, kolik práce společně investor a zhotovitel vykonali a jaké problémy museli za projektanta řešit. Připomínám třeba zvodnělé území na Šťáralce, které projektant zcela podcenil.

* Co se teď bude dít, po kolaudaci, s průtahem? Už jste v té věci něco činili?

Jedna věc je kolaudační souhlas a druhá, ve kterém okamžiku se stává obchvat silnicí I/38. V tuto chvíli není dle mého názoru administrativně tato záležitost dořešena. Už před rokem a půl jsme společně mluvili o smlouvě (pozn. smlouva o smlouvě budoucí), podle níž by část komunikací na průtahu přešly do majetku města a staly se z nich místní komunikace. Další komunikace by se pak staly vlastnictvím Středočeského kraje, tj. komunikace II. a III. třídy. Bohužel se ŘSD nepovedlo tento administrativní krok doposud dokončit. Osobně jsem ŘSD na tento problém několikrát upozornil. Z dané situace vyplývá, že ŘSD se musí v současnosti starat jak o obchvat, tak o průtah. To pochopitelně platí i o zimní údržbě.

* Počítá městský rozpočet na letošní rok aspoň se zahájením proměny průtahu? S ŘSD se můžete klidně na jaře dohodnout, nebo ne?

Nepočítá. Když jsme rozpočet sestavovali, nevěděli jsme, kdy dojde ke kolaudaci stavby, kdy pozemky pod komunikací na průtahu ŘSD nabídne ve smlouvě městu.

* Teď už o kolaudaci víte.

Obchvat mě těší, nedotažení hlukových opatření však ne. Rozhovor s místostarostou T. Růžičkou  i o dalších plánech v dopravě
Protihluková opatření na obchvatu Kolína mají, podle obyvatel žijících této stavbě nejblíže, mnohé mouchy. Podaří se je někdy zahnat?
Foto: Archiv KP

Pro letošek se můžeme bavit pouze o vodorovném značení silnic, nikoliv o stavebních úpravách. K tomu však může dojít, až město bude vlastníkem vybraných silnic v Kolíně.

* Co se má letos dít nového v dopravě?

Určitě provedeme rozsáhlou obnovu vodorovného dopravního značení. Týkat se bude zejména přechodů pro chodce a piktogramů na vozovkách. Chceme rovněž nasvítit další přechody pro chodce. Prioritou bude nasvícení zebry u křižovatky silnic Jaselská a Tyršova. Další pozornost věnujeme rovněž přechodu v Rorejcově ulici mezi vlakovým nádražím a obchodním domem. Kolik jich však nasvítíme celkem, se odvíjí od toho, kolik zamýšlených přechodů má v blízkosti zdroj elektrického proudu, a ke kterým musíme elektrický proud přivést. Hodláme se také věnovat bezpečnosti silničního provozu. Zabýváme se vrácením nízkého prahu na silnici v Bachmačské ulici, odstraněním nesmyslných značek či výměnu vybledlých a pokračovat budeme i v doplňování označníků ulic. Pokračujeme se zklidňováním dopravy a zvažujeme i zavedení další Zóny 30. V současnosti jich máme několik a všechny vznikly teprve během našeho volebního období.

* A co autobusová doprava? Také si zaslouží pozornost.

Aktuálně se věnuji linkám číslo 2 a 5 a třeba dopravní obslužnosti pro seniory na sídlišti U Jána. Ta je v současnosti pouze částečná a proto jednám s provozovatelem městské autobusové dopravy o tom, jak dostat autobus do Jateční ulice i z druhého směru. Reálná dopravní situace to na rozdíl od dřívějších dopravních předpovědí umožňuje. Rovněž jednáme o prodloužení linky k Lidlu, kam zatím městské autobusy nejezdí.

* Jak se osvědčil tichý asfalt v Polepské ulici? Máte na něj ohlasy?

Ohlasy široké veřejnosti jsou pozitivní. Však to byl skutečně kus práce, než se nám podařilo tichý asfalt společně s krajskou správou a údržbou silnic na kraji dojednat, trvalo to 15 měsíců. Zde musím dodat, že vlastník komunikace má během první poloviny roku na novém povrchu provést vodorovné dopravní značení. Projekt je připravený již od loňska.

* Budete usilovat o položení tichého asfaltu i jinde?

Každopádně by si jej zasloužil úsek od sjezdu z Nového mostu k železničnímu nadjezdu v Ovčárecké ulici. Právě tudy totiž vede tranzit z obchvatu a Polepské ulice. Další ulice, která by si opatření zasloužila, je Veltrubská, alespoň částečně.

* Jaká je šance, že se tichý asfalt v těchto úsecích povede dojednat?

Napřed musíme v úseku Ovčárecké ulice přeměřit hluk. Pokud nebude mít město v ruce dostatečné argumenty, že hluk překračuje stanovené limity, pak nemusí samozřejmě vlastník (Středočeský kraj) opatření na snížení hluku realizovat. Vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb, by mělo na naší práci jednoznačně navázat a pokračovat v opatřeních i v dalším volebním období. Pokud dostaneme od občanů důvěru, jsme připraveni v naší společné práci pokračovat.

* Kdy dojde, jestli vůbec, ke změně přednosti jízdě na Karlově náměstí?

Odbor dopravy připravuje 4 varianty, z nichž rada města doporučí tu nejoptimálnější. V současnosti je na náměstí okružní křižovatka. Problém je, že se zde samozřejmě parkuje, což není podle legislativy v pořádku. Musíme zvolit jiné a jednoduché řešení. Nejedná se ovšem o prioritu.

* Jakou možnost upřednostňujete?

Především doporučuji řešení, kdy Pražská ulice nebude v horní části náměstí závodištěm. Vedoucímu odboru dopravy jsem předložil návrh, aby vozidla z Pražské ulice i nadále musela dávat přednost v jízdě vozidlům jedoucích po náměstí. Uvidíme, jaká konkrétní řešení odbor dopravy připraví.

* Chystají se změny v parkování na Husově náměstí. Ve vyhrazené době bude mít dotčená část obyvatel možnost vyhrazeného parkování na základě parkovací karty typu A s vyznačenou lokalitou. Cena celoroční karty je bezmála 200 korun (s DPH). Jak si tato opatření bez umístění parkovacích automatů stojí teď?

Hledali jsme optimální řešení, jak lépe upravit parkování vozidel občanů, kteří na Husově náměstí dlouhodobě žijí a přitom mají pravidelně v této lokalitě problém s bezpečným parkováním. Připravená úprava byla zveřejněna vyhláškou, čekáme na případné korekce do konce ledna. Cílem úpravy je vyhovět občanům, kteří po úpravě parkování dlouhodobě volají. Pokud počasí dovolí, počítáme se zavedením tohoto opatření v únoru. Uvidíme, jaká bude situace. Další úpravy můžeme s odstupem přijmout po vyhodnocení.

* Máte na závěr nějaké přání pro kolínské řidiče?

Všem přeji především bezpečný návrat domů. Nezapomínejme, že spěch za volantem zvyšuje riziko dopravní nehody, pospíchat se nemusí vyplatit. Raději se snažme potlačovat agresivitu a nezapomínejme na ohleduplnost. Naše společnost potřebuje porozumění a neztrácet vzájemnou lidskost.

Kolínu se ulevilo, takže buďme rádi za obchvat. To říká místostarosta Tomáš Růžička.
Foto: Archiv KP
Autor článku: Michal Černý
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Hokejisté Kolína dvakrát prohráli a uzavírají tabulkuFotbalisté FK Kolín doma ani na třetí pokus neuspěli
Kalendář akcí: Září
Po
 
4
18
25
Út
 
5
19
26
St
 
20
Čt
 
14
28
1
8
Ne
24
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Vzpomínáme (1 inzerátů)
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (2 inzerátů)
Pronájmy (2 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Seznámení (4 inzerátů)
    
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM