Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je úterý, 19. března 2019

Rozhovor s mužem, který zkoumal historickou kolínskou dlažbu

V Kolíně jsou desítky, možná stovky kilometrů chodníků. Některé z nich jsou asfaltové, jiné betonové. Ty nejstarší jsou vyskládané z kamenů. Způsoby dláždění v sobě nesou nejen informaci o době kdy vznikaly a jejích estetických nárocích, ale často i další drobné příběhy.

Rozhovor s mužem, který zkoumal historickou kolínskou dlažbu
Foto: Vladimír Sládek
 
Publikováno: 14.4.2018 v 6:00, Aktualizováno: 13.4.2018 v 19:00
Rubrika: Zpravodajství

Alfred Schubert, spolupracovník Národního památkového ústavu v Praze, se od roku 2016 věnoval průzkumu a dokumentaci starší chodníkové dlažby v Kolíně a okolí. Výsledky své práce nedávno publikoval v odborném časopise "Památky středních Čech". Zeptali jsme se ho na podrobnosti.
 
* Jak jste se vlastně dostal k průzkumu kolínské dlažby?
Musím přiznat, že jsem se v Kolíně dlouho zabýval vším možným, jenom ne tím, jakým kamenem a jakým způsobem jsou vydlážděny městské chodníky. Mou zálibou a do určité míry i povoláním je průzkum historických staveb a například kolínský zámek jsem několikrát prošel od sklepů až do podkroví. Neumím si už vzpomenout, kdy jsem si poprvé uvědomil, že celkový obraz města nevytváří jen podoba významných budov a městských domů, ale také výdlažba městských ulic. Když se mi před dvěma léty naskytla možnost podílet se na průzkumu a dokumentaci ohrožených druhů památek středních Čech, navrhl jsem zařadit do akce také starší dlažbu chodníků města Kolína i některých menších okolních měst a obcí. Byl jsem rád, že se můj pro někoho možná překvapivý návrh setkal s pochopením. V Kolíně jsem pak našel spojence ve Zdeňku Běhalovi a Jaroslavu Pejšovi, kteří mi poskytli cenné výchozí informace.
 
* Jak dlouho jste se našimi chodníky zabýval?
Jak už to bývá, rozsah práce jsem dost podcenil. Zabrala mi podstatně víc času, než jsem předpokládal. Netušil jsem, že charakteristická kolínská chodníková mozaika zůstala zachována i v místech značně vzdálených od centra. Musel jsem procházet dlouhými kilometry všech jednotlivých ulic, žádnou nevynechat. Bylo mou chybou, že jsem se průzkumu a dokumentaci začal věnovat až na podzim, v době kdy chodníky už byly do značné míry zaváté spadaným listím a nezbylo mi tedy nic jiného, než doplnit fotoaparát a další běžnou výbavu koštětem, protože před pořízením snímku jsem téměř pokaždé musel příslušný úsek chodníku zamést. Nad mým počínáním kolemjdoucí občané asi kroutili hlavou a občas se mě někdo zeptal, kdy se bude klást nový vodovod nebo kabelový rozvod.
 
* Od kdy se vlastně začaly kolínské chodníky dláždit kamenem?
Dnes už si sotva dovedeme představit, že nejen na venkově, ale ani ve městech nebyli dříve chodci nijak odděleni od jezdců a koňských povozů. První chodníky vyvýšené nad úroveň vozovky se v městských ulicích objevily až v druhé polovině 19. století. Lze předpokládat, že město Kolín přikročilo k řádné výdlažbě náměstí a chodníků některých ulic historického jádra na počátku sedmdesátých let 19. století. Za tuto informaci vděčíme především zmínce v osobní kronice děkana Jana Svobody, protože zápisy ze zasedání městské rady nejsou příliš konkrétní. Velmi zajímavě je řešena dlažba z počátku 20. století na ploše mezi Brandlovou ulicí a chrámem sv. Bartoloměje. Je členěna šikmými světlými pruhy, které vytváří síť kosočtverců a některé z nich jsou uvnitř zdobeny stylizovanými liliemi. Ještě starší je prostá, historicky ovšem cenná dlažba plochy před chrámem na straně odvrácené od města, která je spádovaná do širokých mělkých rigolů.
 
* Je dlažba kolínských chodníků něčím typická? Co to vlastně znamená, když se řekne "kolínská mozaika"?
Známou pražskou chodníkovou mozaiku skládali dlaždiči z malých růžových a černošedých kostek, ručně štípaných z velmi kvalitního vápence, těženého v okolí Prahy. V Kolíně se rozhodli pro využití místního kamene, těženého dříve například v lomu Hanín na Zálabí - jde o modrošedý amfibolit, známý také pod názvem modrák. Pro vytváření úzkých pruhů a různých ornamentů byl pro změnu využíván světlý granulit, těžený v lomu jižně od Bohuňovic. Tomu dlaždiči říkali „bělokámen“. Termínem kolínská mozaika bývá označován způsob výdlažby chodníků, který byl v Kolíně a jeho okolí používán na konci devatenáctého a v 1. polovině následujícího 20. století. Malé dlažební kameny, úzké hranolky široké asi 4 centimetry, byly skládány do čtverců cca 40 x 40 centimetrů. Směr průběžných spár mezi řádky dlažebních kamenů byl v jednotlivých čtvercích vystřídán; díky tomu nepůsobí vydlážděná plocha jednotvárně. Čtverce jsou téměř vždy orientovány k ose ulice šikmo, jen zřídka byly s ní souběžné. K dodržení rozměru jednotlivých čtverců sloužil dlaždičům dřevěný rámeček - „šablona“.
 
* V kterých ulicích můžeme kolínskou mozaiku vidět i dnes?
Uvedený pro Kolín zcela charakteristický druh dlažebního kamene a způsob jeho skladby byl znovu použit i při poměrně nedávných předlažbách mnoha chodníků v centru města. Původní chodníková mozaika zůstala doposud zachována v některých ulicích kolínských předměstí. Lze předpokládat, že dlažba před kapucínským klášterním kostelem na Kutnohorském předměstí a dlažba chodníků Husova náměstí na Kouřimském předměstí pochází z konce 19. století. Pražské předměstí postupně vznikalo v první polovině minulého století a kolínská mozaika tu zůstala zachována v ulici Riegrově, V zídkách i v přilehlých příčných ulicích. Lze ji najít také na Zálabí, které bylo rovněž z větší části vystavěno až ve 20. století. Z mnoha ulic mohu jmenovat například Okružní, Veltrubskou, Sadovou nebo Říční.
 
* Objevila se podobná dlažba i v okolí Kolína?
Chodníkovou mozaiku kolínského typu je možné najít také v Týnci nad Sázavou, její menší pozůstatky i v Kácově, Nových Dvorech, Ratajích nad Sázavou, Uhlířských Janovicích, Velimi a Zásmukách.
 
* V kolínských chodnících se občas najdou i nějaké ozdobné prvky. Které vás zaujaly?
Bílými kostkami pěkně vydlážděný houslový klíč připomíná, že v Pejřimské ulici na Zálabí žil výborný muzikant a učitel hudby Josef Ulc. V chodníku další zálabské ulice K Vinici nelze přehlédnout jméno Ferdinand J. Hortenský. Majitel domu zřejmě považoval za vhodné tímto způsobem upozornit, že bydlí právě zde. V Riegrově ulici se mi nedařilo rozpoznat, co představuje ornament v šesti čtvercích u křižovatky s ulicí Fügnerovou. Naštěstí vyšel z domu vnuk původního majitele a vysvětlil mi, že jde o stylizovaný čtyřlístek, symbol agrární strany.
 
* Mají kamenné chodníky v Kolíně budoucnost? Jaký je dnes trend při rekonstrukcích jejich povrchů?
Věřím, že kolínští občané považují za samozřejmé, že při předlažbě ulic v centru královského města byla obnovena tradiční místní mozaika. Nejsem si ale jist, jestli by se při obnově chodníků v ostatních částech města bez rozpaků nespokojili se zámkovou dlažbou nebo třeba nepůvodní dlažbou ze žulových kostek. Hranolky z amfibolitu jsou velmi pevné, bezpochyby jsou schopné přežít dlaždice betonové. Hrbolatost starších kamenem dlážděných chodníků je způsobena pokleslým podložím, které dnes již umíme zpevnit jinak než ručními pěchy. V současné době je čím dál větší historická cena i estetická hodnota přiznávána zatím často nedoceněné kvalitní zástavbě z konce 19. století a první poloviny minulého 20. století. V Kolíně můžeme spíš než leckde jinde obdivovat nádherné secesní vily; příjemné klidné prostředí zde vytváří soubory obytných budov z období první republiky. Nemohu než se přimluvit, aby byl i na kolínských předměstích při opravě chodníků použit původní dlažební kámen, aby i tam byla pro Kolín tak charakteristická dochovaná mozaika citlivě obnovena. Klasické kamenné dlažby jsou dokladem historického vývoje měst i obcí a svým skromným půvabem se významně podílí na jejich celkové malebnosti.

Autor článku: Vladimír Sládek
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
    
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM