Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je úterý, 16. července 2019

Sociální služby v Kolíně se od listopadu změní

Několik stovek kolínských seniorů a zdravotně handikapovaných občanů nyní dostává upozornění spolu se změněnými smlouvami o poskytování služeb. Většinou si všimnou navýšení, ale jedná se i od další služby, například jejich rozšíření. Toto bude platit nově už od 1. listopadu. Na podrobnosti jsme se ptali místostarosty Kolína Tomáše Růžičky.

Sociální služby v Kolíně se od listopadu změní
Tomáš Růžička.Foto: Archiv KP
 
Publikováno: 16.10.2015 v 7:00, Aktualizováno: 15.10.2015 v 12:00
Rubrika: Zpravodajství

Od počátku listopadu budou platit nové podmínky o poskytování sociálních služeb. Kolika lidí se tyto změny smluv budou týkat?

Podmínky se budou dotýkat především uživatelů pečovatelské služby. Sociální pracovnice právě v těchto týdnech osobně oslovují přibližně 500 kolínských seniorů a osob se zdravotním postižením a podrobně vysvětlují nová ujednání ve smlouvě o poskytování sociální sužby. Současně kolínským seniorům nabízí nově dostupné úkony, které budou moci v případě potřeby využívat.

Pokud tomu rozumíme, změny se dotýkají všech zařízení Městské a sociální zdravotní služby Kolín.

V podstatě ano, ale považuji za nutné zdůraznit, že k významným změnám již postupně dochází od konce minulého roku a naše kroky jsme postupně zveřejňovali. Některé změny byly systémového charakteru, dotýkaly se bezprostředně nastavení samotné organizační struktury naší organizace, změn v nabídce služeb, nebo již avizovaných nových smluv s uživateli pečovatelské služby. Drobnější nevýznamné, se týkaly i personálních změn u pracovníků v přímé péči. Je to dlouhodobá práce. Pracujeme na naplnění jasné vize, kterou spatřujeme ve vybudování moderní organizace zajišťující pestré potřeby občanů města Kolína v seniorském věku, respektive lidí se zdravotním postižením.

Proč se k tomuto řešení přistoupilo?

Důvodů máme několik. Například změnu poskytované služby v objektu ve Slovenské ulici, kde jsme do konce srpna poskytovali službu chráněného bydlení formou Pensionu pro důchodce, jsme provedli pro celkové zestárnutí klientů (průměrný věk 89 let) a přirozeného vzniku nových potřeb ve stáří, které považujeme za důležité naplnit. Tím řešením byla právě změna na službu Domov pro seniory. Dalším důvodem byly dopady legislativních změn ve financování sociálních služeb. V neposlední řadě musím zdůraznit, že jsme reagovali na požadavky naší české legislativy, která v případě sociálních služeb klade na poskytovatele poměrně náročné úkoly a povinnosti.

Co vy osobně považujete za nejzásadnější?

Nechtěl bych přímo mluvit o něčem zásadním, ale spíše o něčem co považuji pro město za důležité a co mě osobně těší. Od 1. září se nám podařilo rozšířit kapacitu Domova pro seniory, a to o 23 bytových jednotek právě ve Slovenské ulici. Registrační proces máme splněný. Z pohledu zřizovatele jsem rád i za to, že námi prosazované sloučení všech městských sociálních služeb přináší pozitivní dopady nejen z hlediska kvality služeb pro naše seniory, ale i z hlediska finančního řízení. Jsem upřímně rád, že kolektiv mých spolupracovníků se nebojí výzvy přijímat a co je důležité, společně je dokážeme také naplnit. Považuji za osobně důležité poděkovat ředitelce Městských sociálních a zdravotních služeb paní Ivaně Novákové a také celému kolektivu naší příspěvkové organizace i odboru sociálních a zdravotních věcí, za který jsem v rámci samosprávy zodpovědný.

Klienti budou považovat za zásadní změnu ceníku za úkony. Jde o jejich zdražení, je to tak? Pokud jde o posun směrem dolů, tak by rádi byli klienti informováni. Jedná se často o staré lidi, pro které je orientace v současném světě obtížnější.

Úhrady v rámci jednotlivých činností, které poskytujeme nově, jak v rámci základních činností pečovatelské služby nebo doplňkových činností naší organizace, nemůžete hodnotit pouze podle ceníku. Je potřebné se na ně dívat v návaznosti na ceny v běžném prostředí, taktéž v návaznosti na konkrétní úhradu každého z uživatelů nabízených služeb i z důvodu námi nastaveného spravedlivějšího propočtu v rámci samotné úhrady.

Opticky tyto navýšení vypadají malé, ale pokud je vyjádříme v procentech, tak třeba pedikúra podraží o téměř třetinu. Většina služeb je poskytována pravidelně, není to příliš?

Navýšení jednotlivých činností, pro pochopení, je potřebné rozlišit jednak na úkony péče, které jsou poskytovány v rámci naší pečovatelské služby a další činnosti. Konkrétně třeba právě pedikúra, která je poskytována jako tzv. doplňková, nebo chcete-li jako fakultativní činnost. Doplňkovou činnost poskytujeme nad rámec zákonných povinností. Zároveň si uvědomujeme, že např. právě senioři vyhledávají zmíněnou pedikúru. Tady je namístě zdůraznit to pozitivní, že v sociálních službách máme doplňkové činnosti stále levnější, než u poskytovatelů mimo naší organizaci. Ceny jednotlivých činností jsme drželi několik let na stejné úrovni, ale nemůžeme je v českých podmínkách udržet stále. Výše úhrady, kterou nám naši uživatelé sociálních služeb hradí, je také podmínkou pro získání dotací z veřejných prostředků. Vždyť bez jejího dosažení by byla naše organizace, včetně města, o tyto finanční prostředky krácena. Tou zásadní informací je, že osoby, které mají potřebu podpory jiné fyzické osoby, mají možnost požádat (nebo již mají přiznán) příspěvek na péči, z kterého mohou potřebné úkony hradit. Výše státního příspěvku na péči se podle míry podpory, kterou člověk potřebuje, pohybuje od 800 Kč až do 12. 000 Kč měsíčně.

Podraží i stravování. Proč, když ceny jídel ani energií se letos nijak výrazně nepohybovaly směrem nahoru.

Nevím, kde vám tu informaci poskytl. Navyšujeme pouze o 2 Kč dovoz nebo donášku jídla. Výše cen běžných obědů nemohou být ovlivňovány naší organizací, neboť tyto ceny jsou určeny dodavatelem těchto obědů. Třeba dietní obědy, které dodáváme z naší kuchyně, letos nepodraží. U obědů jiných dodavatelů to garantovat nemůžeme. Pro vysvětlení, naše pečovatelská služba pouze zprostředkovává dovoz nebo donášku oběda do domácnosti svých uživatelů. Dovážka oběda spadá do základních činností, tudíž je to opět přípustné hradit ze zmíněných státních dávek.

Je tu i další novinka. Za dopravu vozidlem pečovatelské služby se bude platit. Proč?

Doprava do našeho střediska osobní hygieny nepatří dle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách do tzv. základních činností pečovatelské služby. Aby vůbec uživatelé měli možnost i nadále využívat tuto službu, je pro nás nezbytné v souladu s legislativou stanovit za její poskytování příslušnou úhradu.

Může se například pro důchodce jednat o stokoruny měsíčně, což není málo. Jak víte, počítají koruny.  Jak se srovnají úpravy s tím, že až od příštího roku dostanou nepatrně vyšší důchod?

Stávající ceník naší pečovatelské služby byl stanoven již v roce 2010, věděli jste to? Nezlobte se, ale potřebujeme ceník aktualizovat v souladu s platnou legislativou. Úhradu potřebujeme nově počítat na základě skutečného času poskytování konkrétní pomoci u uživatele. Také rozhodně nebude docházet k zaokrouhlování času v neprospěch uživatele (psal jsem již ve Zpravodaji). Domnívám se, že nový ceník bude pro naše klienty v těchto ohledech i spravedlivější. Pro pochopení uvedu konkrétní příklad: pomoc při úkonech osobní hygieny dle starého ceníku je 40 Kč za započatých 30 minut, podle nového ceníku to bude 80 Kč za hodinu. Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, účtujeme vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění objednaného úkonu. Pokud poskytnutí úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvalo celou hodinu, konečná výše úhrady bude poměrně krácena. Upozorňuji, že v rámci úhrady neúčtujeme uživateli čas strávený na cestě k němu. Přijde vám také mnohem spravedlivější? Určitě se mnou souhlasíte.

Rozšiřujete i provozní dobu pečovatelské služby. Jak?

Novinku jsme dlouhodobě avizovali, považuji to zcela za zásadní. Aktuálně máme pečovatelskou službu dostupnou od 7 do 15 hodin v pracovní dny a některé vybrané úkony o víkendu. Od začátku listopadu budeme službu nabízet v pracovních dnech opět od 7 ovšem až do 18 hodin. Rozšířením pracovní doby reagujeme na dlouhodobou poptávku našich klientů. Pokud bude zájem o poskytování služeb, v celém rozsahu, i o víkendu, jsme připraveni od nového roku plně pokrýt i tuto poptávku. My se o naše seniory umíme a chceme postarat.

Další rozšíření se týká dohledu, v čem spočívá?

Touto službou reagujeme především na současné potřeby seniorů a přání mnoha rodinných příslušníků. Všichni si uvědomujeme, že senior je osobou zranitelnou a pokud zůstává sám doma po delší dobu, má přirozeně obavy o svůj zdravotní stav o svůj život. Bohužel stáří přináší i pády, nebo zapomínání. Tomu se nikdo nevyhneme. A právě tato služba dohledu může seniorům pomoci, aby mohli po co nejdelší dobu zůstat ve svém důvěrném domácím prostředí. To si myslím, že je z pohledu života to nejlepší.

Kde lze získat ceník základních a fakultativních činností? Na příslušných webových stránkách nyní k nalezení není.

S ceníkem poskytovaných základních a fakultativních činností seznámíme každého vždy, než se rozhodne uzavřít smlouvu. Nový ceník bude samozřejmě transparentně zveřejněn i na webových stránkách www.mszs.cz od čtvrtka 15 října. Zároveň bude dostupný i na pracovišti pečovatelské služby. Věřím, že rozšířením našich kvalitních služeb pomůžeme především těm, kteří to skutečně potřebují.

Autor článku: Jiří Červín
Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
     
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM