Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je středa, 18. října 2017

Stačilo jedno šťouchnutí a je z toho slovní bitva volebních lídrů dvou kolínských subjektů

Zastupitel města Kolína Lubomír Nymburský z ČSSD v MF Dnes 19. srpna uvedl, že "Pokud jde o získávání dotací, rekonstrukce a opravy, tak starosta Rakušan svou práci nezvládá. (...) Čtyři roky se v Kolíně prakticky nic nedělo". Reakce starosty Víta Rakušana na tuto kritiku na sebe nenechala dlouho čekat.

Stačilo jedno šťouchnutí a je z toho slovní bitva volebních lídrů dvou kolínských subjektů
 
Publikováno: 2.9.2014 v 7:00, Aktualizováno: 29.8.2014 v 15:00
Rubrika: Zpravodajství

Prostřednictvím Facebooku odpověděl: "Panu Nymburskému je 24 let. Nemá ukončené vzdělání. Pracovní pozici získal jako (jistě velmi kompetentní) a jazykově skvěle vybavený pracovník Středočeského kraje v Bruselu. Kvalifikace - přítel. Strany a Kraje. A moc chce být starostou Kolína... A teď odpověď věcná: získaná dotace na opravu a rekonstrukci ČOV Kolín, což byla největší investiční akce v Kolíně od roku 1990. Kompletně opraven Domov důchodců (tam ale sociální demokrati na návštěvu nechodí, to smrdí něčím sociálním), opraven Městský společenský dům, zřízena městská galerie, divadelní klub a městské lapidárium (já vím, chtít, aby si pan Nymburský všímal kultury, je trochu moc), zrekonstruovány a zatepleny a venkovním hřištěm vybaveny všechny školy a školky ve městě, začíná rekonstrukce kolínské vodárny, na sídlišti vznikla nová hřiště a parkovací stání... A mohu pokračovat... Proto se ptám, zda žijeme s panem Nymburským ve stejném městě? Prosím Vás, ve kterém z měst žijete Vy?"

Požádali jsme proto Lubomíra Nymburského o odezvu na slova Víta Rakušana. "Zde mě napadá přísloví: ´Pro pravdu se člověk zlobí´, jinak se neumím vysvětlit, že pan starosta nevezme věcnou kritiku opozice. Z našeho pohledu se skutečně domníváme, že čerpání dotací, první dva roky od zvolení nového vedení, prakticky vůbec nebylo. Pokud je mi známo, tak na získání dotace na opravu ČOV Kolín má velkou zásluhu původní vedení města. Jedna z mála investicí je Domov důchodců, který byl dlouholetým strašákem. Pokud je nějaká nemístná narážka, že sociální demokraté nechodí do tohoto zařízení, za sebe mohu říci, že jsem několikrát po sobě na Vánoce hrál na klávesy místním seniorům. Chlubit se zřízením městského lapidária, kde mi mimochodem teprve dnes přišla pozvánka na otevírání, není úplně na místě, jelikož využití těchto prostor bylo dlouhodobě plánované, nicméně tuto akci vítám. Ještě by mě zajímalo, když se zde bavíme o dotacích, kolik peněz se z jakého fondu na tuto akci podařilo sehnat? Rekonstrukci kolínské vodárny vnímám, protože ji podpořil ještě předchozí hejtman. Odpověď na otázku, zda žiji s panem starostou ve stejném městě, tak nevím, jelikož já žiji v Kolíně necelých 25 let," zareagoval Lubomír Nymburský.

Stačilo jedno šťouchnutí a je z toho slovní bitva volebních lídrů dvou kolínských subjektů
Foto: Michal Blažejovský

Aby spor neskončil jalově, vyzvali jsme starostu k poslednímu a konkrétnímu stanovisku vůči tvrzení lídra ČSSD v Kolíně. "Musím říci, že panu Nymburskému není známa celá řada věcí. Pokud napadá vedení města, že první dva roky nečerpalo dotace, tak by si měl vzpomenout, že v té době nám Kraj v čele s jeho vzorem panem Rathem veškeré dotace blokoval. A místní ČSSD, místo aby konstruktivně pomáhala, tak měla škodolibou radost a podílela se na destrukci," uvedl v rozsáhlé odpovědi Vít Rakušan. "Nevím, proč by teď měli občané věřit, že se budou sociální demokraté v dalších letech chovat jinak. Pokud je panu Nymburskému známo, že peníze na rekonstrukci ČOV sehnalo bývalé vedení, tak je mu to jednoduše známo špatně. Naopak - žádost bývalého vedení o dotaci byla městu vrácena k přepracování, obří dotace ohrožena. Prací nynějšího vedení a kompetentních úředníků jsme dotaci jako jedno z deseti měst v republice doslova vybojovali - žádostí bylo více než čtyřicet. Poznámku o lapidáriu nechápu, pozvánky byly zastupitelům města zaslány. A mimochodem - já, jako starosta města a krajský zastupitel, který svým hlasem podpořil opravu domu číslo 8 na Karlově náměstí, jsem na zahájení rekonstrukce tohoto významného objektu nedostal pozvánku vůbec. Tomu říkám politická kultura v podání místní ČSSD. A pokud pan Nymburský říká, že rekonstrukci Vodárny podpořil minulý hejtman, tak se konečně přiznává, že peníze z ROP Střední Čechy jsou rozdělovány podle politického, nikoliv odborného klíče. Nebo snad není pravda to, co nám sociální demokraté v případě neúspěšných žádostí v Rathově éře vždy vzkazovali? Že prý rozhoduje kvalita žádostí? Naše žádost kvalitní byla. Není to tedy, z logiky věci zásluhou pana hejtmana, nýbrž města Kolína, které žádost pečlivě připravilo. Ale na lež a napadání se nejlépe odpovídá věcnými argumenty, proto posílám přehled investic za uplynulé 4 roky, které realizoval Odbor regionálního rozvoje (investovaly i jiné odbory). A souhrnnou částku získaných dotací pro město Kolín, která dosáhla 240 milionů korun. Tak ať si nejdřív, prosím, naši kritici zjistí fakta".

REKONSTRUKCE

Rekonstrukce, inovace a snížení energetické náročnosti budov: MŠ Chelčického, MŠ Masarykova, ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Bezručova, Městský společenský dům - zateplení, Městský domov důchodců - zateplení. MŠ Jeronýmova - zateplení. Celkem za cca 103.000.000 Kč.

OKNA

Byla vyměněna okna v budovách: MŠ Sendražice, ZŠ Kmochova, ZŠ Ovčárecká, ZŠ Mnichovická, ZŠ Kutnohorská, gymnázium, Základní umělecká škola. Celkem za cca 6.000.000 Kč.

KOMUNIKACE

Byla zrekonstruována komunikace a chodníky v ulici Seifertova v Čechových sadech, v ulici Práškova a v Bachmačské. Byla provedena oprava povrchu komunikace V Břízách, oprava povrchu komunikace ve vnitrobloku M. Alše, oprava povrchu v ulici Trojanova, oprava povrchu v ulici A. Jiráska v Sendražicích, oprava části komunikace v ulici Klicperova, oprava příčné ulice V Jezírkách, oprava povrchu v ulici Morávkova, oprava komunikace Školní v Sendražicích, oprava komunikace recyklátem v ulici Alšova, oprava komunikace recyklátem v ulici Lesní v Sendražicích, oprava komunikace v ulici Na Magistrále od Zborovská, oprava komunikace Budovatelů v Sendražicích, oprava povrchu vozovky v ulici Pírkova, oprava povrchu komunikace v ulici Pejřimská, oprava parkoviště v ulici Benešova 967, oprava komunikace v ulici Hnykova v Sendražicích a oprava povrchu v ulici Oldřišská.

Dále byly opraveny chodníky u centrálního hřiště, v ulici R. Sobota, v ulici Zahradní, v ulici Třídvorská u železničního přejezdu, v ulici Kremličkova, za školkou v ulici Bachmačská, v ulici Vrchlického, v ulici Tisovecká, v ulici Masarykova, v ulici V Opletkách, v ulici Bezručova, kolem Futura a nádraží, v ulici Za Baštou, v ulici Nebovidská, v ulici Pírkova, v ulici Na Magistrále, v ulici Klenovecká, v ulici Benešova, v ulici Mlýnská a v ulici V Břízách. Předlážděny byly chodníky v ulici Štítného, v Družstevní, V Zídkách a v parčíku Dělnická. Předlážděny byl i spojovací chodník mezi ulicemi Kremličkova a Březinova. Vybudovány byly chodníky v ulicích M.J. Husa a A. Jiráska v Sendražicích. Celkem bylo opraveno 26.800 m2 komunikací a bylo opraveno 7.200 metrů trhlin ve vozovkách. Ve městě vzniklo cca 170 parkovacích míst.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Byly vybudovány mlatové chodníčky v parku Chelčického, vzniklo dětské hřiště v ulicích Moravcova, Březinova a v Komenského parku. Nové hřiště vzniklo i v ulici Štítného. Proběhla rekonstrukce dětského hřiště v Čechových sadech a v Roháčově- Prokopa Velikého. Dětské hřiště a místo pro seniory bylo vybudováno v Družstevní ulici. Bylo opraveno dětské hřiště v Zibohlavech. Vzniklo workoutové hřiště v ulici Brankovická. Byly vybudovány běžecké trasy v Borkách. Byl zrekonstruován celý prostor mezi ulicemi Družstevní a Na Magistrále. Byla rekonstruována lokalita Šachovnice na sídlišti. Byly doplněny nebo nahrazeny herní prvky na dalších dětských hřištích.

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Vznikla nová, nebo rekonstruovaná sportovní hřiště v areálu: ZŠ Kmochova, ZŠ Masarykova a ZŠ Ovčárecká. Bylo postaveno centrum Freestyle sportů. Vše celkem za cca 5.000.000 Kč.

KANALIZACE

Proběhly, nebo probíhají kompletní rekonstrukce kanalizačních řadů, nebo jejich součástí v lokalitách: ulice Příkrá, Raisova, Bachmačská, Antonína Dvořáka, Na Pustině a Rybářská, dále v sektoru F v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry a stále probíhá nákladná rekonstrukce ČOV Kolín.

DALŠÍ INVESTICE

Byla vybudována nová třída MŠ v ulici Rimavské Soboty, kompletně opravena střecha sportovní haly Bios, třídy v ZŠ Masarykova a ZŠ Lipanská byly vybaveny novým osvětlením, vznikl divadelní klub v prostorách městského divadla, byla zrestaurována socha mistra Jana Husa i památník obětem války, proběhly záchranné práce na zdech kolínské synagogy, která se tím zbavila vlhkosti, Na Kmochově ostrově vznikla nová atrakce - přístavní molo s půjčovnou šlapadel, proběhla záchranná práce na nosných částech vodárenské věže a byla tak zajištěna statika objektu, do města byly průběžně instalovány bezpečnostní kamery a zprovozněno jejich propojení s policií - dnes jich funguje již 23 a další dvě budou instalovány do konce roku a bylo osvětleno několik přechodů pro chodce a zvýšila se tak bezpečnost.

Dále jsou připraveny a naplánovány další aktivity pro rozvoj města: připravuje se postupná obměna autobusových zastávek, je zažádáno o dotaci a připravena projektová dokumentace na rekonstrukci a obnovu západního křídla zámku, byla zahájena stavba a získány dotační prostředky na dostavbu budovy -původní součásti kolínského zámku, včetně úprav okolních zpevněných ploch. Začal se tak vylepšovat dlouhodobě nedůstojný stav těchto historicky cenných prostor, které se v budoucnu mohou stát reprezentativním centrem města. V budově vznikne centrum pro podporu začínajících podniků. Byly získány dotační prostředky a bude zahájena výstavba cyklostezky od nové lávky až na stezku vedoucí na Hradišťko. Byly získány dotační prostředky a v září- říjnu 2014 bude zahájena rekonstrukce vodárenské věže, kde vznikne veřejně přístupná expozice a vyhlídka.

Město Kolín získalo cca. 240 milionů korun dotačních prostředků z evropských fondů a státního rozpočtu. Na další projekty je o dotace zažádáno. Bylo úspěšně prodáno několik pozemků investorům v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry, s cílem využít PZKO pro průmysl a vytvořit tak nová pracovní místa ve městě, 3 investoři již své podniky staví, další začne v dohledné době.

 

Autor článku: Michal Černý
loading...
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Kolínští fotbalisté opět nepotěšili své fanoušky a doma odevzdali bodyHokejoví kolínští Kozlové dokázali v Táboře porazit vedoucí Kohouty
Kalendář akcí: Říjen
Po
 
2
9
30
Út
 
3
St
 
4
 
Čt
 
5
 
 
6
27
 
So
 
 
Ne
1
22
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Vzpomínáme (1 inzerátů)
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (3 inzerátů)
Pronájmy (2 inzerátů)
Prodej (2 inzerátů)
Koupě (1 inzerátů)
Seznámení (4 inzerátů)
Různé (1 inzerátů)
     
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM