Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je sobota, 23. září 2017

Tvrzení o údajné diskotéce v kolínském Centru jako špatný vtip? Dana Provodová si to myslí

Dnes zveřejňujeme kompletní rozhovor s Danou Provodovou o možné budoucnosti obchodního střediska Centrum na kolínském sídlišti, jehož je spolumajitelkou. Dočtete se tedy víc o tématu diskotéka.

Tvrzení o údajné diskotéce v kolínském Centru jako špatný vtip? Dana Provodová si to myslí
 
Publikováno: 12.8.2014 v 6:00, Aktualizováno: 8.8.2014 v 12:00
Rubrika: Zpravodajství

Je to již několik týdnů, kdy se v domovních dopisních schránkách kolínských občanů objevily stovky letáku, které svým obsahem varovaly a vyzývaly, aby bylo prostřednictvím radních zabráněno výstavbě velké diskotéky, která se staví na sídlišti v podzemí obchodního střediska Centrum, v Kolíně spíše známého pod názvem "Jezevčík". Zmíněné letáky v souvislosti s provozem diskotéky avizovaly noční hluk, prodej drog a od opilců poničená auta. Několik dní po této letákové akci se vedení našeho města vyjádřilo několika formami k celé situaci v tom smyslu, že mu není nic známo o výstavbě jakékoliv diskotéky v objektu Centrum, neboť vydaná stavební povolení jsou směřována na zcela jiný investiční záměr. Nicméně, stavba probíhající v podzemí "Jezevčíka" byla pracovníky stavebního úřadu okamžitě zastavena. Jaká je tedy pravda? Autor rozhovoru, jehož obsah nám poskytl, se ptal majitelky objektů Dany Provodové.

Jak dlouho objekt v Masarykově ulici spoluvlastníte?

Současní vlastníci spolu se mnou zakoupili nemovitost přibližně před deseti lety. Konkrétně to bylo v prosinci 2004.

Městský úřad informoval kolínské občany o stavebních povoleních, která vám byla vystavena. Poměrně přesně jsme se dozvěděli o stavebních změnách, které jste v objektu obchodního střediska již realizovali. Jaké ale máte s touto nemovitosti dlouhodobé plány?

Naším perspektivním cílem je, aby objekt byl nejen schopen poskytovat služby co možná nejširšímu spektru občanů, ale aby také svou architektonickou estetikou odpovídal současným zaběhlým trendům.

Mohla byste být konkrétnější?

K navýšení návštěvnosti střediska máme v plánu využít doposud nevyužívané prostory. Co se týče zvýšení estetiky, máme již zpracované architektonické studie a lidé nejen z Kolína, kterým jsme tyto studie k nahlédnutí předložili, byli s předestřenými reáliemi spokojeni.

Mohla byste být, prosím, přecejenom ještě více konkrétnější?

Těch investičních záměrů existuje skutečně větší množství. Nevím, jestli okolí objektu znáte, ale například projdete-li pasáží dolů ze schodů, jsou před veřejnými záchodky často plné vozíkové popelnice. Okolo nevábných odpadků na zemi prochází lidé. V těchto místech máme v plánu požádat město o odkoupení cca 100 metrů čtverečních pozemku a vybudovat zde v sousedství vzrostlých stromů příjemnou vyvýšenou zahrádku. Jednak by došlo k jednoznačně pozitivnímu zneprůjezdnění komunikace, kde ani není před schody na zásobovací silnici vyznačen žádný přechod a přestože je komunikace z jedné strany opatřena zákazem vjezdu, z druhé strany tato dopravní značka chybí. tudíž neopatrní řidiči, kteří jedou těsně vedle ústí schodiště rychlostí třeba 50 kilometrů za hodinu, sice neporušují žádný dopravní předpis, pro chodce jsou ale hrozbou. Zeptáte-li se lidí, kteří tudy chodí a situaci této lokality dobře znají, řeknou vám, že je pouze otázkou času, kdy se v těchto místech stane neštěstí.

Prý plánujete v místě současné zahrádky Ypsylon baru postavit provozovnu kadeřnictví. Mám pravdu?

Namísto rampy, jež ze zadní strany po celé délce lemovala objekt a která byla základnou, řekněme, nestandardně působících jedinců, by měly vzniknout prostory k restauračnímu posezení. Také v těchto místech budou vybudovány vstupy do suterénních prostor. Vedle boční strany prodejny potravin Pramen by měla být postavena cukrárna. Stavět jsme - jak víte - sice již začali, veškerá výstavba v obchodním středisku byla ale rozhodnutím stavebního úřadu nedávno zastavena. V červnu proběhla kolaudace vývařovny, kterou jsme v objektu vystavěli v prostoru bývalé drogerie. Plánů a stavebních záměrů je ale podstatně větší řada, a domnívám se, že kdybych vám obsáhle uvedla úplný a detailní popis všech našich záměrů v celkovém plánovaném rozsahu, tak by tento rozhovor většinu vašich čtenářů pravděpodobně nudil.

Zřejmě máte pravdu. Každopádně jsem si jist, že kolínské občany nebude nudit vaše vyjádření k údajné výstavbě podzemní diskotéky. Stavíte tedy diskotéku na sídlišti? A také bude občany Kolína určitě zajímat, proč byla celá výstavba pozastavena?

Přiznám se, že celá situace okolo údajné diskotéky na mě v celém kontextu působí tak trochu jako špatný vtip. O tom, že stavíme diskotéku, jsme se dozvěděla pravděpodobně až jako poslední. Mohu vás - a všechny ostatní občany Kolína - uklidnit, že žádnou - ani mega, ani mini - diskotéku nestavíme, nestavěli jsme a stavět neplánujeme. Podzemní nevyužitý prostor má sice plochu cca 1.000 metrů čtverečních, tento prostor ale již byl přepažen na tři části.

Proč?

V centrální středové části bychom rádi viděli pěknou restauraci typu "Kozlovka". Při pohledu dovnitř z ulice v pravé části je zpracovávaná studie na Senior party club. S levou částí nevyužitého suterénu bez oken jsme si dlouho nevěděli rady. Stavbyvedoucí pozval asi před dvěma měsíci do Kolína ke konzultaci, co s tímto prostorem, svou známou slečnu Míšu Noskovou - finalistku Superstar, která v současnosti se svou zprostředkovatelskou hudební agenturou zajišťuje vystoupení celé řadě zpěváků a hudebníků. A slečna Nosková se tehdy vyjádřila - jak jsem byla informována - v tom smyslu, že by prostor byl ideální pro vybudování Malé scény, kde by mohla byt realizována na malém pódiu maloformátová vystoupení hudebních uskupení nebo zpěváků s kytarou, třeba Anety Langerové. Nebylo doporučeno klasické hledištní sedátkové sezení, ale pohodlné prostředí s klubovými sedačkami a barem. Tento záměr ale není samozřejmě nijak definitivní a finální stanovisko zaujmeme až po důkladném zvážení všech pro i proti. Každopádně prioritou pro nás bude názor lidí, kteří žijí v těsném sousedství "Jezevčíka". Bude- li tento záměr odmítán, je zatím jedinou náhradní variantou Poker salon.

Vážně pokerová herna?

Mnoho lidÍ poker trochu mylně vnímá jako hernu. Tato hra má ale se svou psychologií a taktikou hry, spíše blíže k šachům, než k automatovému hazardu. Pokeroví hráči se nikdy nemusí léčit z hráčské závislosti. Přitom Kolín není žádné malé město, pokerovou hernu ale dosud žádnou nemá. Existují studie, jenž prokazují, že pokerové psychologické války tříbí a zvyšují hráčům znalost lidské mentality a stejně jako matematická cvičení zvyšují výkon mozku.

Poslední slovo ve využití mohu mít ale provozovatelé. Je to tak?

Ano, měla bych určitě zdůraznit, že žádné provozovny vlastnící "Jezevčíka" neprovozují. Veškeré prostory jsou dávány do pronájmu. Takže nelze vyloučit alternativu, že se třeba objeví zájemce, který si bude přát v daném prostoru prodávat koberce. Takovýto podnikatelský subjekt by samozřejmě musel zkolaudovanou provozovnu pro své záměry znovu zrekolaudovat.

Ještě se vraťme k pozastavení stavby...

Zeptejte se manžela, co si ode mne na toto téma vyslechl. Manžel je absolventem stavební průmyslovky, takže nás ve stavebních pracích, kterým vůbec nerozumíme, zastupoval. Přestože vlastníci nemovitosti uhradili prostřednictvím stavební firmy, která měla zajistit další dílčí projekt a stavební povolení na další naplánované části stavby, projektantce sjednanou částku, došlo - jak jsem byla stavbyvedoucím informována - vlivem závažnějšího onemocnění projektantky, k určitému prodlení a stavba v některých částech realizace předběhla stavební povolení. Když jsem se při komplexní kontrole na staveništi od pracovníků stavebního úřadu dozvěděla, že všichni spoluvlastníci obdrží od stavebního úřadu finanční sankci, a to za realizaci prací, které překročily rozsah udělených stavebních povolení - třeba již zmíněných vnitřních dělících zdi z Ytongu - víte, nemohla jsem proti verdiktu nijak oponovat. Neměla jsem čím argumentovat. Nebyla bych ani v právu. Je prostě, bohužel, holou skutečností, že jsme jako stavebníci porušili zákon. Každý ví, že nejdříve jsou zapotřebí souhlasná stanoviska kompetentních orgánů, a pak se teprve může zdít. To je prostě holý fakt, to musí byt pro každého stavebníka samozřejmost. Je to naše chyba. To je neoddiskutovatelné. Nevíme sice, jak vysoká sankce přijde, víme ale, že pokuta bude každopádně oprávněná. Příště si určitě dáme větší pozor. Předpisy jsou předpisy a každý, kdo šlápne vedle, musí očekávat trest.

Tak to jste mne teda odzbrojila. Máte nějaký názor, jak celá ta - diskotéková "bublina" - vznikla?

Určitě znáte přísloví, které říká - Hlas lidu, hlas boží. V Kolíně máme několik přátel a samozřejmě nás také, stejně jako vás, zajímalo, jaké motivy mohl mít letákový anonymní autor pro vyvoláváni paniky a pro zastrašování občanů. Děsit lidi rozbitými auty, atd., k tomu někdo potřeboval nějaký - pro něj určitě důležitý - motiv. Například kriminalisté si při zjišťování motivu a i v případě pátráni po pachateli pokládají otázku "Komu to poslouží?" Styl a formulace obsahu letáku téměř vylučuje některými lidmi dedukovanou hypotézu zákulisní "války hospodských", protože toto skutečně nedává žádný motivační smysl. Žádné letáky by plánovanou výstavbu restaurace nezastavily a ani nepozastavily, pokud bychom měli, tak jako v předchozích realizovaných stavebních záměrech, na stavbě vše v pořádku. Přečtěte si ale pozorně závěr onoho štvavého letáku. Je tam apelováno na vedení města, aby s ukončením stavby diskotéky bylo konáno.

Ale vedení města samo o sobě nemůže v této věci nic zakazovat. Je to tak?

Ano, někteří lidé nás upozornili na skutečnost, že vedení města nemá absolutně žádné pravomoci pozastavit výstavbu čehokoliv, třeba i diskotéky, za předpokladu, že by schválený projekt splňoval veškeré hygienické i ostatní platné normy. Neexistuje údajně žádný zákon, který by jakkoliv konkrétně specifikoval, kde může letákem dezinformačně avizovaná diskotéka být a kde nikoliv. Zákon pouze říká, že zvuková hladina nesmí po 22. hodině překročit vně objektu 40 decibelů. Nejsem nijak znalá těchto norem, tyto informace vím teprve asi týden. Informovali nás o tom lidé, kteří by velmi rádi zjistili, kdo je onen letákový kolínský fantom. Letákový fantom nemohl tušit, že máme v objektu provedeny stavební práce, které přesahují rámec obdržených povolení. Je pravděpodobnější, že spíše doufal ve stav, že máme, tak jako jindy v minulosti, vše v pořádku. Lze tedy dedukovat, že v případě, že by město nenašlo u stavebníku žádnou chybu pro zastavení stavby a stavba by dále pokračovala, tak by se těsně před volbami objevila následná a závěrečná letáková vlna, která by občanům "vysvětlila", jak se současní úředníci radnice o kolínské občany nezajímají a byli by obsahem nového letáku pravděpodobně vyzváni k tomu, aby jim to při volbách "spočítali".

Myslíte tedy, že to byla načasovaná akce a vy jste byli jen „oběti“?

O politice se často říká, že je špinavá. Mám s těmito slovy vlastní zkušenost. Politika se bohužel takovýchto rafinovaných a zákeřných podpásovek - bohužel - nejen v Čechách - velmi často dopouští. Všichni víme, že na každou dobře postavenou „vlivovou“ židli, se všude ve světě třese několik politických stran, což je v celkovém výsledku na jednu židli poměrně mnoho lidí. Někdo z kolínských neúspěšných politiků možná jenom dostal letákový nápad, někdo jiný jej zrealizoval a z nás - a i z vás, a také z občanů - si de facto jenom možná udělali jakýsi pracovní manipulační nástroj.

 

 

Autor článku: Redakce KP
loading...
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Kateřina Šafránková se po pěti letech dočkala medaile a obdržela ocenění za rekordPoříčany dostaly nakládačku. Velim konečně zvítězilaKolínským kuželkářům se vstup do nové sezóny nevyvedl
Kalendář akcí: Září
Po
 
4
18
25
Út
 
5
19
26
St
 
20
Čt
 
14
28
1
8
Ne
24
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Vzpomínáme (1 inzerátů)
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (2 inzerátů)
Pronájmy (2 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Seznámení (4 inzerátů)
    
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM