Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je sobota, 14. prosince 2019

V Kolíně je proti Nymburku mnohonásobně více sociálních ubytoven, vysoký počet heren a daleko vyšší počet uživatelů drog

Plukovník Jiří Fejfar přišel do Kolína před rokem z Nymburka, kde se mu podařilo zlepšit bezpečnostní situaci. Tak o tom alespoň vypovídají statistické údaje. Před rokem bylo naše město podle stejných statistik smutným králem zločinnosti ve Středočeském kraji. Trestná činnost, zvláště majetková, narůstala a objasněnost klesala. Zdá se, že nejsme v kraji premianty, zároveň už přezdívka Palermo může kráčet od Kolína dále, stejně jako zločinci, které se policisté snaží z teritoria vykousat.

V Kolíně je proti Nymburku mnohonásobně více sociálních ubytoven, vysoký počet heren a daleko vyšší počet uživatelů drog
Jiří Fejfar.Foto: Jiří Červín
 
Publikováno: 4.11.2014 v 6:00, Aktualizováno: 31.10.2014 v 15:00
Rubrika: Zpravodajství

Do jaké míry se vám povedlo za rok splnit myšlenky na zlepšení, se kterými jste přišel v říjnu 2013 do Kolína? V Kolíně bylo v roce 2013 spácháno 3.590 trestných činů. Pro ilustraci za stejné období jich bylo v okrese Nymburk spácháno o víc než tisícovku méně. Jak si to vysvětlujete?

Dnes je to právě rok, kdy jsem ve funkci vedoucího Územního odboru Kolín. Po příchodu bylo mojí základní ambicí zlepšení bezpečnostní situace, konkrétně jednak snížit nápad trestné činnosti na Kolínsku, zejména pak přímo ve městě Kolín a současně zvýšit počty zjištěných pachatelů. Na hlubší analýzu bude třeba počkat do konce roku, nicméně porovnáním statistických výsledků za stejné období roku 2013 a 2014 mohu konstatovat, že se nám tento cíl daří naplňovat.

V roce 2013 od ledna do konce září bylo na Kolínsku spácháno celkem 2.666 trestných činů, za rok 2014 celkem 2.386 trestných činů, což je pokles o téměř 300 trestných činů. Přímo ve městě Kolín došlo k poklesu o 274 trestných činů. Současně s tím nám stoupla úspěšnost v objasnění trestných činů, a to v okrese Kolín o necelých 12 procent, z 30,5 na 42,12 procent. Přímo v Kolíně došlo ke zvýšení o více jak 12,5 z 28,54 na 40,84 procent. Když si uvědomíte že z celkového počtu 2.386 trestných činů, bylo jenom v Kolíně spácháno 1.124, což je 47 procent celkového počtu trestných činů spáchaných na Kolínsku, je to velmi dobrý výsledek.

Velmi dobrou práci odvádí týmy policistů obvodního oddělení Kolín a speciálního týmu vytvořeného z kriminalistů, kteří se zabývají pouze trestnou činností v Kolíně. Na svém kontě mají od počátku roku 35 pachatelů majetkové trestné činnosti, 18 pachatelů vyrábějících a distribuujících v Kolíně drogy. Jedním dechem však musím dodat, že si vážím všech policistů Územního odboru Kolín, kteří odvádějí neskutečné množství práce a mají můj hluboký obdiv. Samozřejmě ne vždy se vše povede, vždy existují oblasti pro další zlepšení.
Důležitější než prezentované statistické údaje je však pro mě reálný pokles majetkové trestné činnosti, což je oblast, která běžného občana nejvíce trápí, to jsou zejména krádeže vloupáním do sklepních kójí, do vozidel, rodinných domů a bytů, kapesní krádeže. Oproti minulému roku je jich v Kolíně o 296 méně.

Bezpečnostní situace na Nymbursku ohledně trestné činnosti je samozřejmě lepší. Mojí ambicí je v horizontu dalších dvou let s k ní co nejvíce přiblížit. Bezpečnostní situaci na Kolínsku, zejména ve městě Kolín, ovlivňuje daleko více kriminogenních faktorů než na Nymbursku. V samotném Kolíně je mnohonásobně více sociálních ubytoven než v Nymburce, tam jsou to jednotky. Máme zde oproti Nymburku vysoký počet heren a bohužel daleko vyšší počet uživatelů drog.

Jak vypadá poslední statistika trestných činů a jejich objasněnosti?

Co se týká statistických ukazatelů, některé zájmové oblasti jsem zmínil již v první otázce. Pozitivní je to, že nám klesá zhruba o 8 procent celkový objem spáchaných trestných činů a současně výrazně stoupá úspěšnost v odhalování jejich pachatelů a to o 12,5 procent.

Na co nyní zaměřujete především?

Naší prioritou stále zůstávají pachatelé drogové trestné činnosti, kteří mají návaznost zejména na majetkovou a násilnou trestnou činnost v teritoriu. Naší snahou je pachatele, u kterých je dán některý z vazebních důvodů, například se dopouští opakovaně trestné činnosti, trestně stíhat vazebně, což se nám daří. Dá se říci, že většinu našich podnětů k uvalení vazby soud akceptuje. Tím velkou měrou ke zlepšení bezpečnostní situace přispívá. Zaměřujeme se také na místa zvýšeného výskytu injekčních stříkaček a jehel, kde důsledně kontrolujeme pro nás zájmové osoby s cílem zjistit, zda se u nich nenachází droga. Akceleraci v této oblasti mohu dokreslit opět statistikou, kdy za rok 2013 bylo zjištěno 13 takovýchto osob, za stejné období roku 2014 jich bylo 62 jen ve městě Kolín.

Jak často kontrolujete herny či ubytovny? Jsou to skutečně místa, kde se zdržují nejčastěji problémové osoby?

Jak jsem zmínil v předchozích otázkách, ubytovny a herny jsou pro nás jedním z možných kriminogenních faktorů a proto jim věnujeme zvýšenou pozornost. Kontroly probíhají prakticky průběžně v teritoriu celého okresu Kolín, a to v součinnosti s dalšími složkami státní správy a samosprávy.

Jak vypadá nyní počet policistů? Navrhoval jste na začátku roku v případě možnosti navýšení na obvodním oddělení v Kolíně, kde by byl ideální stav 60 policistů, tedy o 10 více, než byl současný stav.

Od počátku roku se početní stav na Územním odboru v Kolíně nezměnil, nicméně určitou změnu v rámci dislokace jednotlivých útvarů bych chtěl v nejbližší době uskutečnit. Jedním z rizikových míst v Kolíně, z pohledu zejména majetkové trestné činnosti, je kolínské sídliště. Zde by v dohledné době měla vzniknout policejní stanice, jejíž stěžejní náplní práce bude hlídkování policistů v ulicích.

Nehodláte vrátit zpět do služby Jana Virgalu, ať chceme nebo ne, nejznámějšího kolínského policistu?

K tomuto konkrétnímu případu, vzhledem k tomu, že stále probíhá soudní řízení, se nemohu relevantně vyjádřit. Nicméně obecně mohu uvést, že o případném vrácení policisty do služby nerozhoduji já, ale pouze ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Pokud bych tu možnost měl, osobně bych vyčkal na pravomocný rozsudek soudu.

Vytvořili jste ve spolupráci s městem stálou pracovní skupinu, jejímž hlavním cílem je společnými silami redukovat kriminalitu a přispět ke zlepšení kvality života občanů Kolína. Jaké jsou výsledky této skupiny?

Tak já děkuji za tuto otázku, protože pracovní skupina, která vznikla pod vedením pana starosty Víta Rakušana, se z mého pohledu významnou měrou podílela na výsledcích, které jsem výše prezentoval. Konkrétními výstupy je lepší koordinace Městské policie Kolín a policistů Obvodního oddělení Kolín a Dopravního inspektorátu Kolín, kdy již nedochází k situacím z minulosti. Zejména v nočních hodinách hlídkovali policisté městské a státní policie v jednom a tomtéž úseku. Teritorium města je nyní systémově rozdělené, je daleko lepší koordinace jednotlivých hlídek, mají na sebe přímé spojení. Dále došlo k zefektivnění provozu a dalšímu kapacitnímu navýšení kamerového systému, který je pro nás velkým pomocníkem v boji proti zločinu. Provedla se stavební uzávěra na budování nových ubytoven v rámci teritoria města. Proběhlo bezpočet preventivních akcí pro děti, mládež, seniory, zajistil se krizový byt pro zvlášť zranitelné oběti, bezpečnostní akce probíhají ve spolupráci s jednotlivými odbory městského úřadu. Tipujeme riziková místa, kde poté probíhají, buď skrytě, nebo viditelně bezpečnostní opatření.

Jak vypadá situace na Kolínsku ohledně dopravních nehod? Letos jste se v rámci výkonu služby měli na tuto oblast zvláště zaměřovat.

Na Kolínsku máme za tento rok celkem 474 dopravních nehod, což je nárůst oproti loňskému roku o 4 dopravní nehody více. Bohužel jsme měli o jedno úmrtí při dopravní nehodě více než loni, kdy nám počet stoupl z 8 na 9. Celkem bylo o 8 dopravních nehod s těžkým zraněním méně než loňský rok, a to 19 oproti loňským 27 případům.

Pečky byly léta rájem vařičů a překupníků pervitinu a všeho, co k této trestné činnosti patří. Změnilo se tam něco?

Po masivním zásahu z konce minulého roku byla drogová činnost v Pečkách z velmi velké části utlumena. Nicméně situaci dále pečlivě monitorujeme a vyhodnocujeme, více bych se k tomu z taktických důvodů nechtěl vyjadřovat.

Drogy se staly rizikovým faktorem i v Kolíně. Jak postupujete při jejich vyhledávání či řešení osob s návykovými látkami spojených?

Na tuto otázku jsem zodpověděl zčásti již v předchozích odpovědích. U nás platí nulová tolerance drogové trestné činnosti, opětovným porovnáním s rokem 2013 je zde patrný nárůst z 8 realizovaných pachatelů drogové trestné činnosti v roce 2013 na současných 43 pachatelů, což je v meziročním porovnání nárůst o 32 pachatelů více.

Zavedli jste systém videokonferencí. Jak funguje a jak se zatím osvědčil?

Policie v Kolíně byla začleněna do pilotního projektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který zkouší využití videokonferenčního řešení v rámci trestního řízení. Jedná se o možnost provádět procesní úkony, jako je například výslech svědka, poškozeného či podezřelého na dálku, tedy tam kde je k dispozici videokonferenční zařízení. Unikátnost tohoto projektu je v tom, že již v současné době propojujeme videokonferenční zařízení v policejních budovách s videokonferenčními zařízeními na soudu či ve věznicích. Jedná se o velkou úsporu času, finančních prostředků či eliminaci bezpečnostního rizika.

Pro názornost uvedu typický příklad: Podezřelý ze spáchání trestného činu je v nočních hodinách zadržen v Kolíně, následně je převezen do cely předběžného zadržení v Praze Kongresové ulici. Za normálních okolností by musel být v dopoledních hodinách následující den eskortován do Kolína k výslechu a případně zase zpět odvezen do cely v Praze. V současné době je pouze eskortován do cely v Praze, kde v dopoledních hodinách prostřednictvím videokonferenčního zařízení probíhá jeho výslech. Následně soudce kolínského soudu může přes videokonferenční zařízení rozhodnout o případném uvalení vazby. Tedy není potřeba podezřelého několikrát vozit do Kolína a zpět. V ideálním případě je umístěn po spáchání trestného činu do cely v Praze a opouští jí až eskortou do věznice.

K dalšímu možnému využití videokonference přímo vybízí zákon o obětech trestných činů, který jako jedno ze základních práv oběti uvádí ochranu před druhotnou újmou. Druhotnou újmou rozumíme třeba stres znásilněné ženy z reakce okolí na tuto událost, ale i trauma z procesu trestního řízení. Někdy je druhotná újma rozhodujícím faktorem, pro který oběť trestný čin vůbec neohlásí. Jedním z velmi stresujících faktorů je také situace, kdy musí znásilněná žena vypovídat u soudu o svém traumatizujícím zážitku přímo před pachatelem. Tuto situaci videokonferenční zařízení efektivně eliminuje, protože vypovídat může tato žena prostřednictvím videokonferenčního zařízení úplně na jiném místě v rámci České republiky.
Dalším příkladem využití je například výslech dětských obětí. Pro ty máme zřízenu speciální dětskou výslechovou místnost přímo na Územním odboru Kolín, která na první pohled vypadá jako útulný dětský pokojíček a je přímo propojená do systému videokonferencí. V současné době také testujeme mobilní zařízení, které jsme schopni umístit na kterékoliv místo na světě a přes satelit provést videokonferenční úkon.

Autor článku: Jiří Červín
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Dětský jarmark ZŠ Bezručova pod záštitou České spořitelny
Řádková inzerce
Oznámení (1 inzerátů)
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
   
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM