Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je pondělí, 17. června 2019

V pátek a sobotu se konají volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR

Volby do zastupitelstev obcí, jakož i 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhnou v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin. Druhé kolo voleb do Senátu, pokud ovšem některý z kandidátů hned napoprvé nezíská přes 50 procent všech hlasů, se koná v pátek 17. a 18. října ve stejných časech jako 1. kolo. V tomto případě volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. V Kolíně opět platí, že se konají v 29 sídlech volebních okrsků. Všichni voliči by do 7. října měli mít doma hlasovací lístky, někteří je mají už od minulého týdne.

V pátek a sobotu se konají volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR
Předvolební divadlo v Kolíně.Foto: Jiří
 
Publikováno: 8.10.2014 v 7:00, Aktualizováno: 7.10.2014 v 11:00
Rubrika: Zpravodajství

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Pouze pro komunální volby platí, že jde-li o cizince, musí se prokázat průkazem o povolení k pobytu. V senátních volbách nemohou hlasovat.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, dopíše okrsková volební komise dodatečně do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování.

Po záznamu v příslušném výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče vydá okrsková volební komise voliči nové hlasovací lístky. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, úřad městské části dle místa trvalého pobytu a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mu bylo umožněno hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Po prokázání totožnosti a státního občanství voliče, pak voliči umožní hlasovat.

Volič hlasuje tak, že v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek (tento hlasovací lístek se nijak neupravuje) a úřední obálku vloží do hlasovací schránky.

Hlas voliče je neplatný: není-li hlasovací lístek na předepsaném tiskopise; je- li hlasovací lístek přetržený; jestliže hlasovací lístek není vložený do úřední obálky; je-li v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků; popřípadě voličem upřednostňovaní kandidáti jsou zakroužkováni a nikoliv zakřížkování (poslední bod pro senátní volby neplatí, neboť v tomto případě kroužkování nepřichází v úvahu).

V pátek a sobotu se konají volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR
Předvolební kampaň.
Foto: Jiří Červín

Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jednoho subjektu v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, který tento subjekt obdrží od voličů. Označí- li volič křížkem (pozor, křížkujte, nikoliv kroužkujte) celý volební subjekt v rámečku u jeho názvu, obdrží všichni kandidáti tohoto subjektu po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých subjektů v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každý subjekt tolik hlasů, kolik jeho kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební subjekt, kterou volič dále označil v rámečku u jeho názvu. Subjekt, který chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 procent hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho subjekt jako celek nedostane potřebných 5 procent hlasů. Čím více hlasů který subjekt obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

Zvítězí volební subjekt, který obdrží nejvíce hlasů, jeho vítězství však nemusí znamenat, že tento subjekt získá i rozhodující a rozhodovací postavení v obci. To by platilo v případě, že by jeho vítězství bylo tak výrazné, že získá nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu. Záleží potom na tom, jak a s kterým dalším subjektem či subjekty se dohodne na další spolupráci v zastupitelstvu. Základem mohou být společné zájmy subjektů, vyjadřované v jejich volebních programech. Ze zkušeností z minulých volebních období je zřejmé, že v komunálních volbách nemusí být (a většinou nejsou) "kopírovány" koaliční dohody parlamentní. Z toho je zřejmé, že v komunálních volbách na úrovni obce či městské části je to víc o lidech než o subjektech. Ty však mohou ovlivnit dotační politiku ze strany vyšších samosprávných orgánů vůči obcím a městským částem.

Volby do Senátu jsou jednoduché, zato v drtivé většině vždy dvoukolové. Pokud chce volič ve volebním obvodu č. 42 (zahrnující Kolínsko, část Nymburska a Prahy- východ), stačí do obálky, jíž dostanete v hlasovacích místnostech (volí se v ní najednou do zastupitelstev obcí), vložit volební lístek se jménem jednoho ze 7 kandidátů. Protože nejspíše nikdo nezíská nadpoloviční množství hlasů, za týden nebo z krajním případě za 14 dní se uskuteční 2. kolo, kam postoupí pouze dva čekatelé na Senát. Vítěz finálového klání si zajistí slušné bydlo na 6 let, pokud ho třeba nepotkají zdravotní potíže, jejichž vinou nebude moci mandát vykonávat.

Autor článku: Michal Černý, Jan Kryčer
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
      
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM