Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je pátek, 23. března 2018

V Týnci nad Labem objevili při archeologickém průzkumu nejstarší obyvatele města

Jedním z největších archeologických nalezišť poslední doby se v okolí Kolína stal Týnec nad Labem. Zde a ve Lžovicích i Vinařicích trvají nebo trvaly od jara loňského roku stavební práce na kanalizaci. Po celé délce 26 kilometrů je oblast dohlížena archeology, kteří ve stěnách výkopů pátrají po stopách, které zde zanechali lidé v minulosti. Jejich hlavní zájem je soustředěn především na situace pravěkého a středověkého stáří. Co se zde našlo, jsme se ptali Zdeňka Beneše z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

V Týnci nad Labem objevili při archeologickém průzkumu nejstarší obyvatele města
 
Publikováno: 5.11.2014 v 6:00, Aktualizováno: 4.11.2014 v 11:00
Rubrika: Zpravodajství

Jak se nyní dokumentují archeologické nálezy?

Pokud je během stavby něco zajímavého objeveno, archeolog ihned pořizuje fotografickou a kresebnou dokumentaci a z výkopu nálezy vyzvedává a uchovává pro další výzkum. To vše v průběhu stavby a se snahou ji pokud možno nezdržovat. V případě liniových staveb tohoto typu to ve většině případů netrvá dlouho. Obvyklé situace jsou záležitostí maximálně několika hodin.

Existují určitě i výjimky. Povíte nám o nich?

Třeba plánované kanalizační řady na Masarykově a Komenského náměstí byly od počátku něco docela jiného. Již od začátku stavby bylo jasné, že šance, že se zde ukážou nějaké archeologické situace a nálezy, je velmi vysoká. Nebylo tedy velkým překvapením, když byly už při prvním hloubení rýhy před starou školou zjištěny sídlištní vrstvy vrcholně středověkého stáří ze 13. až 14. století. Ihned jsme tedy stavbu požádali o spolupráci a trpělivost - dalších cca 80 metrů nám odkryla pouze svrchní vrstvy navážek a zbytek jsme dokopávali ručně. Pod nehlubokými navážkami novověkého stáří se začaly rýsovat zbytky kamenných zdí a zahloubeného obydlí, které lze dle nálezů předběžně řadit do vrcholného středověku.

V tuto chvíli je jasné, že v době prvních Lucemburků na českém trůně centrum Týnce vypadalo docela jinak než dnes a že zde v té době můžeme počítat s kamennou architekturou. Je ještě otázkou zpracování těchto nálezů, zda nalezené stavby nesouvisí kupříkladu ještě s první písemnou zmínkou o Týnci v Kosmově kronice z roku 1110. Tehdy se dle našeho nejznámějšího kronikáře měli v Týnci sejít dva přední Přemyslovci té doby - pražský kníže Vladislav a olomoucký kníže Oto, aby rozřešili své dlouholeté spory.

To byla nejnáročnější a nejzajímavější část?

Nikoliv, náročnější část výzkumu na archeology teprve čekala. V blízkosti kostela Stětí sv. Jana Křtitele se začaly objevovat první hroby s nataženými lidskými kostrami. I přes fakt, že zkoumanou plochou byla pouhá rýha pro kanalizaci, se výzkum stával náročnějším a náročnějším - lidské ostatky ležely nejen vedle sebe, ale i nad sebou a v místech největší hustoty hrobů až ve třech vrstvách! Dokumentace takového množství koster se tak úměrně prodlužovala a komplikovala. Hroby, až na výjimky, neobsahovaly kromě ostatků nebožtíků žádné další nálezy, takže jejich datování bylo možné pouze na základě způsobu jejich uložení. Všechna těla spočívala na zádech, s rukama i nohama nataženýma. Kolem nich pak byly vyskládány kamenné plotny, ohraničující hrobovou jámu. Zcela určitě nebyli mrtví uložení v rakvích - po nich by totiž zůstaly hřebíky nebo další kování. Úplnou jistotu v datování pohřebiště poskytl pohřeb dívky, jejíž skráně byly po obou stranách ozdobeny dvojicí bronzových záušnic - šperku typického pro raný středověk. Protože jde o relativně nejmladší typ těchto ozdob, můžeme hrob řadit zhruba na počátek 13. století. Dle uložení a podobnosti s dalšími hroby lze soudit, že i zbylé pohřby jsou podobně staré.

V Týnci nad Labem objevili při archeologickém průzkumu nejstarší obyvatele města
Nález v Týnci nad Labem.
Foto: Archiv Zdeňka Beneše

Kolik hrobů jste v Týnci a okolí nalezli?

Počet hrobů se nakonec zastavil na číslici 46, což je vzhledem k šířce a délce výkopu poměrně úctyhodné číslo. Poslední byl zachycen zhruba před vchodem do kavárny Fénix. Zhruba do těchto míst je tedy možné klást další okraj středověkého pohřebiště, které s naprostou jistotou vyplňuje celé nejbližší okolí kostela a bylo narušováno stavbou nové školy a četnými inženýrskými sítěmi, které v některých případech doslova překrajovaly středověké nebožtíky v půli.

Co bylo takovým nejzajímavějším objevem?

Nejzajímavější nálezy přicházejí často až v poslední chvíli. I tady narazili archeologové přímo před kavárnou na nevýrazný objekt s pravěkou keramikou a především zlomenou bronzovou sekerou, kterou mohli datovat do mladší doby bronzové, tedy do 12. až 11. století př. n. l. Lze se domnívat, proč tomu tak bylo, třeba byla nenávratně poškozená sekera ukryta jako materiál k přetavení nebo byla obětována jako součást nám neznámého rituálu. Takové případy z doby bronzové jsou známy z mnoha dalších míst. Týnecký kopec je až do dnešní doby výraznou ostrožnou a genius loci tohoto místa je bezpochyby výjimečný. Bývalo tomu tak i v době bronzové a středověku.

Podle nejčerstvějších údajů, v poslední době v Týnci byly objeveny i pozůstatky keltské osady z prvního nebo druhého století před naším letopočtem. Jde především o mince, železné nástroje a zbytky středověkých domů. Z nálezů je zřejmé, že místo hrálo roli přístavu, Labe bylo spojnicí východ se západem. Nacházel se tady také brod. Archeologové počítají k nejcennějším nálezům bronzovou apliku neboli ozdobu dřevěné nádoby, která představuje nejspíš kance. Dále se našly šperky, přívěsky, závěsky, římská zrcátka, zlomky či skleněné perly. Po zakonzervování a evidenci můžete všechny artefakty naléz v Regionálním muzeu Kolín, nejdříve se tak ale stane za dva roky.

Autor článku: Jiří Červín
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Sestup futsalistů do kraje neodvrátila ani výhra v KadaniTři zlaté medaile kolínských běžců na přeboru kraje
Kalendář akcí: Březen
Po
 
5
12
19
26
Út
 
6
13
20
27
St
 
7
14
21
28
Čt
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
So
3
10
17
24
31
Ne
4
11
18
25
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Vzpomínáme (3 inzerátů)
Nemovitosti (1 inzerátů)
Pronájmy (1 inzerátů)
Prodej (2 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
      
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM