Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je sobota, 18. ledna 2020

Ve volbách jde o naši budoucnost a máme ji ve vlastních rukou

O místo v Zastupitelstvu Středočeského kraje se mimo starosty Víta Rakušana uchází i jeho zástupce Michael Kašpar, který kandiduje za Starosty a nezávislé (STAN).

Ve volbách jde o naši budoucnost a máme ji ve vlastních rukou
Michael Kašpar během výuky. Foto: Archiv KP
 
Publikováno: 30.9.2016 v 11:00
Rubrika: Zpravodajství

Co vás přimělo k tomu, abyste kandidoval v letošních volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje?

Středočeský kraj má obrovský potenciál, který není využitý, a já jsem si jistý, že Starostové a nezávislí jsou schopni, pokud dostanou šanci, během 4 let zásadně proměnit kraj výrazně k lepšímu. Dnešní poměry, které na kraji vládnou, jsou reliktem Rathovy éry. Ti samí lidé, stejná politika, už se na to nechci dívat a věřím, že i lidé mají dost neprůhlednosti, nekomunikace, protekcionismu a zanedbávání kraje. Veřejné zakázky na kraji jsou černou dírou, do 6 mil. Kč nejsou zakázky veřejné! Proč tomu tak není? Můžeme jen spekulovat. Zde je prostor pro stovky milionů úspor. Je třeba zveřejňovat všechny smlouvy, což se neděje. Kraj je veden nekoncepčně, což je velmi vidět například v absenci integrovaného systému dopravy mezi Prahou a Středočeským kraje. Krajské nemocnice jsou pěkně vybavené, ale chybí personál, přitom úředníci přímo na kraji jsou průměrně placeni lépe než na většině ministerstev. Množství obcí nemá kanalizaci, tam je třeba směřovat finanční prostředky, neplýtvat je na nesmyslné projekty pro protekční partajní starosty. Dotační systém kraje - jednoznačně nerovnoměrná podpora měst a obcí, protěžování spřízněných obcí pod vládou „vládnoucích“. Slyším to kolem sebe stále. Už nelze dál přehlížet, co se děje ve vedení našeho kraje, doplácíme na to všichni! Vedení Středočeského kraje nepracuje pro kraj, jeho rozvoj a občany Vyvolené obce se starosty z ČSSD a KSČM dostávají dotace jako na běžícím pásu, všichni ostatní jsou přehlíženi.

Bylo to proto, že nejste spokojen s politikou Středočeského kraje nebo s rozdělováním finančních prostředků zrovna pro Kolín?

Ano, jak jsem již napsal, ale nejen pro Kolín. Chci, aby všechny obce měly stejné podmínky, aby s nimi bylo zacházeno jako s rovnocennými partnery (ať je to vesnička se 100 obyvateli nebo Kolín). Konkrétní kroky je třeba dělat koncepčně pro celý kraj, nebýt zahleděn do svého regionu, který je pak upřednostňován na úkor jiných. Je nutné zcela změnit dotační systém kraje a nastavit transparentní, jasná a spravedlivá kritéria pro všechny. Dnes je naše město opomíjeno, protože vedení nemá tu správnou stranickou legitimaci, to musí přestat. Pokud bude nastaven dotační systém spravedlivě, pak si i Kolín bude moci dovolit investovat do potřebných projektů se spoluúčastí kraje (opravy památek, výsadbu zeleně, sociální projekty, výstavba sportovní haly atp.). Je nezbytné, aby na kraji byli lidé, kteří znají lokální problémy a zároveň jsou schopni koncepčně a celoplošně řešit často opakující se problémy. To starostové dokážou, na naší kandidátce jsou lidé, kteří mají důvěru občanů v místech, kde žijí a tu si získali svou koncepční a každodenní prací.

Flash banner nelze zobrazit.

Čím chcete přispět hnutí STAN, ze které kandidujete?

Osobně se chci věnovat zejména tomu, kde mohu transformovat dobrou praxi z Kolína. V krajském zastupitelstvu chci prosazovat transparentní a jasné bodové hodnocení dotačních projektů zveřejněných v dostatečném předstihu, spravedlivé alokace prostředků pro všechny obce, maximální otevřenost a kontrolovatelnost, online přenosy ze zastupitelstva kraje, zveřejňování usnesení i zápisů z jednání komisí a výborů, zveřejňování smluv kraje na internetu. Podpoře spolupráce středních a základních škol (nejlépe i s firemním sektorem), posílení a založení nových grantových titulů pro školství, které bude motivovat školy – podpora materiálního vybavení škol i nových směrů a forem vzdělávání. Jednoznačně též zavádění nových technologií v rámci celého kraje v návaznosti na to, co se nám daří v Kolíně a čehož jsme v republice průkopníky. Například chytré systémy pro platby v autobusech, zavedení webového rozhraní a aplikace pro hlášení problémů a závad na krajském majetku a silnicích. Důležitým bodem je zavedení systému dotační podpory výstavby záchytných parkovišť (P+R) a parkovacích domů u nádraží v jednotlivých obcích. Jedním z prioritních úkolů je propojit systém středočeské dopravy s pražskou a nabídnout lidem komfort nejen cestování, ale i možnosti parkování přímo u nádraží. To je cesta, která může mít obrovský dopad na snížení intenzity dopravy na hlavních silnicích.

Co je prioritou hnutí STAN?

Pracovat pro lidi a jejich každodenní problémy. Kraj a krajský úřad má být servisní organizací pro obce a lidi, má pomáhat, nesmí se oddalovat a uzavírat. Zní to jako otřepaná fráze, ale lidé si mohou snadno ověřit, jak to funguje právě v jejich obci, kde mají svého starostu. Náš program není vzdušným zámkem, nekřičíme populistická hesla o jízdném zdarma, nabízíme to, co jsme schopni splnit. Skončíme se stranickým klientelismem. Otevřená výběrová řízení budeme vypisovat i na zakázky, kde to zákon nenařizuje. Umožníme kontrolu naší práce - zveřejníme všechny výdaje kraje nad 50 tisíc korun na webu. Do Prahy musí být možné jezdit vlakem – podpoříme výstavbu záchytných parkovišť. Urychlíme výstavbu obchvatů kolem vesnic a měst a odkloníme od nich tranzitní dopravu. Sjednotíme veřejnou dopravu do jednoho systému. Posílíme i nově založíme grantové tituly na vybavení škol. Zmírníme nedostatek mladých dentistů a praktických lékařů - podpoříme služební byty a zařízené ordinace pronajaté za symbolickou cenu. S výjimkou samot zajistíme napojení všech domácností v kraji na vodovod a kanalizaci. Na péči o památky a kulturu vůbec vyčleníme více prostředků. Otevřeme sportovní areály v mimoškolní době ve školách zřizovaných krajem.

Jaké šance v krajských volbách hnutí STAN dáváte?

Ve volbách jde o naši budoucnost a máme ji ve vlastních rukou
Foto: STAN

STAN Středočeský kraj má podporu téměř 400 starostů, což je více než třetina Středočeského kraje! Základní otázkou je, zda podpořit svým hlasem velkou stranu (nebo sdružení několika stran, které vzniklo účelově jen kvůli volbám), kdy volíte často lidi, kteří se živí politikou celý svůj život od školy, nebo volit zkušené a pracovité starosty a zastupitele, kteří mají důvěru a jejich práci si může kdokoliv ověřit, je reálná a hmatatelná! Naše kandidátka je šedesát pět kvalitních, prověřených starostů, místostarostů, zastupitelů, za kterými je obrovské množství reálné práce a výsledků. Dlouhodobě dobře pracují na komunální úrovni a přenos jejich zkušeností na krajskou úroveň je tím nejlepším předpokladem. Je čas vystřídat lidi odloučené od reality, kteří do svých pozic vyrostli na stranických sekretariátech a nemají o problémy lidí v kraji zájem. Ano, věřím úspěchu Starostů a nezávislých. Jsme hnutí, které sdružuje více než třetinu starostů Středočeského kraje.

Flash banner nelze zobrazit.

Čím se můžete pochlubit, co by místostarosta? Jaké jsou za vámi výsledky práce?

Výrazně snižujeme obrovský dluh města, v loňském roce se nám ještě navíc podařilo vyjednat rozvolnění návratné finanční výpomoci od státu, což nám (Kolínu) uleví o 10 mil. Kč ročně. Prosadili jsme plošný zákaz hazardu na území Kolína od 1. 1. 2017 – z Kolína zmizí všechny herny a s nimi související kriminalita! Vytvořili jsme v mé gesci nový odbor dotací a usilujeme o získání co největšího objemu dotačních prostředků. Tento specializovaný odbor byl mým požadavkem, když jsem do funkce nastupoval. A nese to své ovoce. V letošním roce jsme již uspěli s dotací pro kompletní výměnu varovného informačního systému města (rozhlas, hladinoměry, monitoring úniku chemických látek) a získali jsme 9 mil. Kč, další 1.mil.Kč jsme získali na dětské hřiště v Břízách. Největší projekty jsou před námi, máme připraveno, zažádáno a čekáme na přidělení dotace. Jedná se o dotaci  86 mil. Kč na kompletní rekonstrukci a otevření areálu Chrámu sv. Bartoloměje, 50 mil. Kč na autobusový terminál, 16 mil. Kč na přístavbu pavilonu MŠ Chelčického. Takhle velké projekty nikdy v historii Kolína nabyly připraveny. Opravili a otevřeli jsme dominantu města, rozhlednu – kolínskou vodárnu. Výrazně investujeme do školství. Otevřeli jsme úřad lidem, jsme transparentní – zveřejňujeme smlouvy na webu města, zadáváme veřejné zakázky elektronicky, poskytujeme kompletní podklady pro zastupitelstvo všem občanům na webu města. Zároveň jsme spustili projekt Chytrého města, který mám na starosti. Na projektu Chytrého města pracujeme zhruba rok, za tu dobu jsme se dokázali dostat mezi nejprogresivnější města ČR. Těší mne zájem celostátních médií, který mi potvrzuje, že jdeme správnou cestou. Chytré odpadové hospodářství (monitoring zaplněnosti nádob na tříděný odpad), inteligentní parkování a systém bezkontaktních a mobilních plateb za něj, bezkontaktní placení v autobusech MHD - to již máme. Je to začátek a již na příští rok máme v plánu další služby především pro školáky a jejich rodiče.

Doufáte, že se stanete zastupitelem Středočeského kraje?

Budu velmi rád, pokud mi ti, co mi věří, dají svůj hlas a zakroužkují mne, abych poskočil výše. Zcela zásadní je, aby lidé zhodnotili, zda budou volit pracovité starosty a zastupitele, kteří mají důvěru a jejich práci si může kdokoliv ověřit!

Pokud by to vyšlo, na co byste se osobně zaměřil?

Flash banner nelze zobrazit.

Již jsem velkou část odpověděl v předchozích otázkách. Skutečně důležitá témata našeho regionu nejsou záležitostí jednoho roku, ale mnohaleté koncepce, která ve Středočeském kraji zásadně chybí. Ať už je to koncepce investiční, dopravní infrastruktury, zdravotnictví, školství, podpory sportu. Vždyť současné vedení kraje nic z toho za 8 let nedokázalo zpracovat. Pokud se ptáte na téma alespoň částečně stihnutelná během jednoho roku a akutní, pak to je razantní posílení investičních prostředků na rekonstrukcí silnic, kompletní změna systému dotací, který je dnes na kraji naprosto neprůhledný a vysoce protekční, a okamžitý zásah do výběrových řízení, kterých kraj zadává při stavebních pracích do 6 milionů Kč stovky během roku a nejsou otevřené!? Proč?

Pokud byste se stal krajským zastupitelem, neobáváte se časového zaneprázdnění při práci pro kolínské občany?

Kandiduji na pozici řadového zastupitele Středočeského kraj. Pokud budu zvolen jako neuvolněný zastupitel, budu samozřejmě nadále vykonávat svoji práci místostarosty Kolína, což je pro mne zcela prioritní a na tom se v žádném případě nic nezmění. Kolín mám rád, narodil jsem se tu a snažím se pro něj pracovat s maximálním nasazením. Práce neuvolněného zastupitele je samozřejmě časově zvládnutelná a je potřeba, aby Kolín měl v krajském zastupitelstvu co největší zastoupení. Pro mne osobně i pro STAN je naprosto nemyslitelná a neetická práce na více plných úvazků, tak to na kraji funguje, někteří lidé berou dva platy za práci dvou lidí (starosta Cerhenic Semerád, místostarostka KH Moravčíková). Tohle rozhodně nepřipustíme. Jinak stále učím 2 hodiny zeměpisu týdně na Gymnáziu v Kolně, v čemž bych rád pokračoval. Nicméně v krajském zastupitelstvu nás čeká mnoho práce, abychom nasměrovali Středočeský kraj správně, na cestu hospodárnosti, efektivnosti, transparentnosti a rovného zacházení se všemi obcemi a občany. Lidé vidí, jak v Kolíně pracujeme a sami nám svoji volbou řeknou, co si myslí. Nehledě na to, koho budete volit, prosím, přijďte 7. a 8. října ke krajským volbám. Jde o naši budoucnost a máme ji ve svých rukou.

Autor článku: Michal Černý
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Oznámení (1 inzerátů)
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
   
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM