Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je úterý, 21. listopadu 2017

Žaloba na Pekárka? Král a Truska budou hlasovat pro, Košťál Matějková proti

V pondělí 24. března mají kolínští zastupitelé jednat o žalobě na Romana Pekárka (dříve ODS). Dnes více jak rok vězněný ex-místostarosta měl město připravit o přibližně 26,5 milionu korun při prodeji pozemku soukromému investorovi v zóně na Šťáralce. Jak to mohl zařídit, není nikomu jasné. Pro radnici je však podstatné, že ho Krajský soud v Praze ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze odsoudil mimo jiné pro spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele spočívajícího obecně v tom, že jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a takovým činem opatřil jinému značný prospěch. Doplňme, že samotný Roman Pekárek s případným odškodněním nesouhlasí, jak tvrdí zástupci města.

Žaloba na Pekárka? Král a Truska budou hlasovat pro, Košťál Matějková proti
 
Publikováno: 23.3.2014, Aktualizováno: 21.3.2014 v 14:00
Rubrika: Zpravodajství

V minulých dnech jsme se kolínských zastupitelů zeptali, zda v pondělí, pokud bude návrh na jejich jednání zařazen, podpoří návrh, aby Roman Pekárek zaplatil za újmu, kterou město Kolín mělo utrpět prodejem pozemků pod cenou. Většina jich odpověděla, Václav Navrátil (Kolíňáci) nám ze slušnosti odpověděl, nepřál si však reakci zveřejnit a další nemají dlouhodobý zájem cokoliv Presu sdělovat. Jeden z nich, Pavel Lebeda (ČSSD), však v televizi tvrdil, že zvedne ruku pro žalobu.

Jan Balík (Kolíňáci)

Jak budu hlasovat na daném zastupitelstvu, nebudu uvádět nyní do vašich novin. Problematika k posouzení - mnoho otázek - o všem rozhodl sám místostarosta Pekárek? Jak hlasovali jednotliví členové Rady? Jak hlasovali jednotliví členové tehdejšího zastupitelstva???

Jan Hora (TOP 09)

K celému případu jsem si nechal udělat nezávislý právní názor, z kterého vyplynulo, že město má mizivou šanci škodu uplatnit. Náhrady soudního jednání se vyšplhají do statisíců korun. Vnímám, že je potřeba celou záležitost spravedlivě uzavřít a zastupitelé Kolína musí trestní oznámení podat, aby věc rozhodl spravedlivý soud. Velmi by mě mrzelo, kdyby se tato záležitost stala součástí předvolebního klání politických stran, nebo dokonce vnitrostranického boje. Na druhou stranu si je třeba uvědomit, že prodej pozemků musel projít celým schvalovacím procesem, počínaje úředníky z příslušného odboru na radnici a konče hlasováním zastupitelstva, které mělo konečnou, rozhodovací, pravomoc. Pan Pekárek by sám pozemek prodat nemohl.
Případ pana Pekárka je jedním z důsledků "zvykového práva", které se patrně implantovalo ze sněmovny, hlasuje se v blocích. Vládnoucí koalice musí vždy přehlasovat opozici. Třeba si již tehdy někdo z koalice myslel, že hlasuje proti svému svědomí a rozhodnutí je špatné. Také tento případ musí být varovným signálem, že je třeba najít odvahu hájit vlastní názor a neohlížet se na požadovanou jednotu, která může být, tak jako v tomto případě, devastující. Ale po bitvě je každý generál...

Boris Jančák (Kolíňáci)

K dané věci jsem dostal k prostudování materiály. Vzhledem ke složitosti a závažnosti celé kauzy ještě nejsem rozhodnut, zda předmětný návrh podpořím. Do jednání zastupitelstva zbývá zhruba měsíc, takže pro zhodnocení věci je dostatek časového prostoru.

Václav Kmoch (Změna pro Kolín)

Nevím, jestli vás moje odpověď potěší, nejsem stále ještě rozhodnutý... Na straně jedné jakožto člen voleného zastupitelstva města se cítím velmi spoluodpovědný za majetek a finance Kolína. Jestliže existuje reálná možnost získat spravedlivě zpět peníze, o které město přišlo ať už jakýmkoli jednáním či rozhodnutím, mělo by být dokonce povinností zastupitele učinit pro to potřebné kroky, dát pro to svůj hlas. Na straně druhé se obávám, že spor v dané věci bude dlouhý a drahý. Praxe v podnikání mne vícekrát poučila, že jako poškozená strana jsme měli jisté jen vlastní nemalé výlohy za právní zastoupení. Dokonce i při vyhraném sporu jsme se přiznané náhrady škody nikdy nedočkali. Takový je zatím stav mých úvah při řešení tohoto dilematu.

Petr Král (Změna pro Kolín)

Budu hlasovat "Pro". Už z důvodu, že nechci přidělávat práci a problémy panu Nymburskému a jiným "kolínským patriotům" s klopotným sestavováním anonymních dopisů, či konkrétních podání, tak jako to činil dosud proti členům současného vedení radnice. Určitě by nechtěl opakovat chyby při sestavování textů nebo v používání interpunkcí. Nejsem přesvědčen, že v případě soudního sporu město získá předmětných 26 milionů. Tržní ocenění prodávaného pozemku mohlo být účelově nadsazené, ostatně jistý pán, předseda jakési "spolkové rady" (Aleš Zahajský - pozn. red.), nyní vedoucí předvolební kampaň politické strany "ANO," také "oceňoval" a jak dopadl u příslušného soudu. Ostatně, osobně jsme doma něco podobného zažili při oceňování dědictví, takže jsem velmi skeptický. Současné ceny určitě budou jiné, a kdo dokáže, že tehdejší cena byla ta správná. Byl jsem přítomen jednání městského zastupitelstva, na kterém se pozemek prodával a není mi jasné, proč dvacet zastupitelů hlasovalo pro, nikdo cenu nezpochybnil, dokonce ani statutární orgán - tehdejší starosta města (Jiří Buřič - pozn. red.), když k tomu měli dostatek prostoru. Pro mne je málo pochopitelná samá situace s odsouzením pana Pekárka, který byl dle mého názoru a přesvědčení využit, či spíše zneužit kýmsi ze svého okolí proto, aby nemohl kandidovat na starostu města. Naopak ho chápu, že trpí a mlčí. Má děti a rodinu. Totiž, upravit jakoukoli nahrávku na počítači dnes dokáže jakýkoli šikovný počítačový odborník. A v politice je přeci možné úplně vše.

Eva Košťál Matějková (ODS)

Budu hlasovat proti (žalobě). Výše hypotetické škody městu Kolín byla vyčíslena jen pro účely trestního řízení. Město Kolín nikdy nabídku příslušné výše nemělo a nelze předjímat, že by taková kdy mohla být městu Kolín předložena. Nesouhlasím s tím, žádat na Mgr. Pekárkovi platbu za újmu, která nebyla reálně prokázána.

Žaloba na Pekárka? Král a Truska budou hlasovat pro, Košťál Matějková proti
Roman Pekárek na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kolína v roce 2006.
Foto: Vladimír Sládek

Karel Molnár (ČSSD)

Odpověď najdete v mém hlasování o prodeji inkriminovaného pozemku na Zastupitelstvu města v minulém volebním období.

Lubomír Nymburský (ČSSD)

Nad touto otázkou jsem se dlouho zamýšlel a v podstatě jsem se ještě nerozhodl. Tento bod je vážný a musíme se poradit na Klubu zastupitelů ČSSD, který máme 2 hodiny před schůzí zastupitelstva. Zatím jsem dospěl k názoru, že musíme vše důkladně zhodnotit. Existují dva právní názory. První, že bychom soudní spor, jako město, vyhráli a druhý, že ne a bude nás to stát jen náklady na soudní výlohy. Dalším problémem k zamyšlení je, jak tato částka bude vymahatelná? Pokud bychom chtěli uplatňovat újmu, kterou město utrpělo, museli bychom zároveň hlasovat o zaplacení újmy současným vedením města, kterou město Kolín utrpělo při pronájmu parkoviště u nemocnice. Ač jsem pana Pekárka osobně neznal, myslím si, že pro Kolín udělal mnoho a jako místostarosta byl aktivní. V návaznosti na předchozí nejistotu právního názoru a odvedenou práci pana Pekárka pro město Kolín se pravděpodobně zdržím hlasován.

Jan Pospíšil (TOP 09)

Předem se omlouvám, ale v tuto chvíli se nebudu vyjadřovat. Pro konečné rozhodnutí by rád prostudoval všechny dostupné podklady.

Vít Rakušan (Změna pro Kolín)

Již jsem několikrát řekl, že svůj názor vyjádřím v diskuzi a samozřejmě hlasováním na zastupitelstvu města. Nicméně dopředu avizuji, že jako starosta města jsem zákonně vázán k řádnému hospodaření a spravování majetku města, o což se celé funkční období pokouším. Pokud bychom tak ve vedení města nečinili, mohou z toho vyplývat přímé důsledky pro nás.

Tomáš Růžička (Kolíňáci)

Již jsem na podobný dotaz minulý týden reagoval do MF Dnes. Svůj názor transparentně sdělím veřejnosti svým hlasováním na březnovém zasedání Zastupitelstva města Kolína. Předběžným vyjádřením nechci jakkoliv ovlivňovat názor ostatních zastupitelů bez ohledu na jejich politickou příslušnost a také proto, že netuším, zda se již všichni zastupitelé dostatečně seznámili se všemi okolnostmi či danostmi vznesení nároku na náhradu škody. Jako statutární zástupci města usilujeme o transparentní postup a zároveň o naplnění povinnosti řádného hospodaření s majetkem města Kolína vyplývající z přijatého mandátu.

Miloš Sarauer (KSČM)

Zřejmě tuto věc podpořím. Ještě si chci vyslechnout názor vedení a právníka města.

Martin Škorpík (KSČM)

Ano, podpořím návrh, aby bývalý zástupce starosty pan Mgr. Roman Pekárek se finančně podílel na ztrátě, kterou svým jednáním způsobil všem občanům města Kolína.

Jiří Truska (KSČM)

Podpořím.

Vladimír Zeman (ODS)

Pokud vám jde pouze o jednoznačnou odpověď PODPOŘÍM nebo NEPODPOŘÍM, tak v tom případě vám na tuto otázku neodpovím. Pokud byste chtěl odpověď s vysvětlením, proč se přikláním na jednu či druhou stranu, tak pod zárukou, že komentář k danému rozhodnutí nebude zkrácený ani nijak upravován, jsem ochoten se vyjádřit.

Pres: Pana Zemana jsem tedy oslovili 13. března (11 dnů před jednáním) a požádali jsme ho o slíbený komentář. Odpověděl nám, že se blíží termín zastupitelstva a nerad by své názory v tuto chvíli prezentoval do tisku.

Klára Zubíková (ČSSD)

Za sebe i za Klub ČSSD se připojíme k návrhu, aby bývalý místostarosta Kolína Roman Pekárek zaplatil za újmu, která vznikla městu prodejem pozemků pod cenou.

 

 

 

 

Kolínští zastupitelé v pondělí možná projednají i podání podnětu za odepsané pohledávky za nesplacené nájmy v městském bytovém fondu.
Foto: František Stráník
Autor článku: Vladimír Sládek
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Házenkáři zvítězili v Ledči nad Sázavou a jsou druzí v tabulceHokejisté Kolína sahali po vítězství nad lídrem soutěže. Nakonec selhali v nájezdech
Kalendář akcí: Listopad
Po
 
20
Út
 
Čt
30
3
24
 
>> Zobrazit podrobný kalendář akcí
Řádková inzerce
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (2 inzerátů)
Pronájmy (1 inzerátů)
Prodej (4 inzerátů)
Seznámení (6 inzerátů)
Různé (1 inzerátů)
    
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM