Logo Kolínský PRES
 

Bývalý plavecký bazén v Komenského parku zůstal zachován jen na minimu historických fotografií města

Zpravodajství
Publikováno: 24.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Řada dnes již neexistujících staveb či celých zbořených kolínských lokalit je zdokumentována na historických fotografiích. Bývalý plavecký bazén v Komenského parku se ale zachoval jen na minimu snímků, a tak o jeho existenci dnes tuší už jen málokdo.

Komenského park vznikl tak trochu dílem náhody. Velká plocha na kutnohorském předměstí by byla zřejmě již dávno zastavěna, kdyby ji až do poloviny minulého století nechránila zeď kláštera. Za zdí se nacházely políčka, záhony, skleníky, pařeniště, zahradní domky a ovocné stromy, které sloužily potřebám bratrů kapucínů.

Koncem 40. let minulého století, kdy se "rudá ruka" místních komunistů začala natahovat po církevním majetku, se do nakloněné zdi klášterní zahrady zasekly krumpáče, aby byl nově dobitý prostor při třídě Generalissima Stalina proměněn ve veřejný park. Stalo se to roku 1949. Hned po stržení zdí a ohrad se začalo pracovat na úpravě parku včetně výstavby plaveckého bazénu. Velkorysost nechyběla, počítalo se dokonce s věží pro skoky do vody a plaveckou exhibicí při slavnostním otevření.

V roce 1951 získal nově vznikající park jméno Sady Julia Fučíka. I přes socialistické závazky a nadšení brigádníků nepostupovaly práce příliš rychle. Na vyrovnání terénu bylo třeba mnoha set kubíků zavážky a na překrytí vrstva kvalitní hlíny. Pracující a socialistická mládež na úpravě parku odpracovala 36.647 hodin, makalo se i v noci při svitu reflektorů až do 22 hodin.

Fučíkův sad včetně hotového bazénu (viz historický snímek) byl předán veřejnosti roku 195. Bazén byl ovšem málo využívaný a minimálně od poloviny šedesátých let se nevědělo, co s ním. Pamětníci vzpomínají, že se zde stal smrtelný úraz. Nádrž pak bývala roky poloprázdná až zůstala suchá. Nakonec byla zavezena a na jejím místě vznikla roku 1977 koncertní plocha.

Díky tomu získal park další využití, na ploše se pravidelně konaly hojně navštěvované promenádní koncerty i koncerty v rámci Kmochova Kolína. Roku 1979 bylo na koncertní plochu přestěhováno ze zimního stadionu i letní kino s udávanou kapacitou 782 míst, které tu promítalo až do roku 1992, kdy byla v restituci část pozemků parku vrácena řádu kapucínů a oddělena od parku zdí.
 

Publikováno: 24.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...