Logo Kolínský PRES
 

Dnešní podoba sídliště kolem Jezevčíka je pouhým torzem megalomanských původních plánů socialistických architektů

Zpravodajství
Kultura
Publikováno: 2.4.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: SOkA Kolín

Výstava ´Socialistický sen´, která nedávno skončila v kolínském muzeu, představila i megalomanské architektonické vize města ze šedesátých a sedmdesátých let.

Nedávno jsme v PRESu představili plány na přestavbu Zálabí, kde měla kompletní asanací projít Zálabská skála a kompletně zastavěno mělo být celé labské nábřeží. Zbořeno mělo být i Jiráskovo náměstí, kde mělo kromě panelových domů vzniknout i velké nákupní centrum.

V záhlaví tohoto textu reprodukovaná vizualizace, vzniklá v sedmdesátých letech, představuje část sídliště, za jehož pomyslný střed bylo v představách socialistických architektů zvoleno prostranství mezi ulicí Dělnickou a Voskresenskou (dnes Masarykovou). Prostor měl, kromě sedmnáctipodlažního mrakodrapu, obsahovat kulturní centrum zastřešené kupolí, obchodní centrum, podzemní garáže a výtvarně pojatý veřejný prostor.

Z celého původně naplánovaného velkorysého souboru byl ve zkomolené podobě postaven pouze věžový dům (v roce 1986), torzo obchodního centra (v roce 1979) a restaurace s vinárnou Družba (v roce 1988).
 

Publikováno: 2.4.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: SOkA Kolín

Komentáře k článku...