Logo Kolínský PRES
 

Ještě před čtvrtstoletím končil veškerý komunální odpad z Kolína na obří černé skládce na Vinicích

Kultura
Zpravodajství
Publikováno: 8.7.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Kolín si letos připomíná nenápadné výročí - před čtvrtstoletím, v roce 1995, zmizela jedna z největších ostud města, Vinická skládka komunálního odpadu.

Na kopec nad městem, dnes proměněný v oblíbené výletní místo, se veškerý městský odpad vyvážel od šedesátých let minulého století, tedy dlouhých třicet let. Z dnešního pohledu zní neuvěřitelně, že po celou dobu se tak dělo jen na základě ústního pokynu komunistického vedení města a bez jakéhokoliv písemného povolení, navíc na pozemky, které patřily dvaceti soukromým osobám (kterých se nikdo neptal). Právě od nich musela radnice před zahájením asanace zničené pozemky za cca 3 miliony korun vykoupit.

Popelářský tým kolínských Technických služeb měl tehdy dvacet popelářů a pět omlácených kukavozů. Ze 400 kontejnerů a 4.802 popelnic ve městě odvezli ročně 19 tisíc tun odpadu a sypali ho na vrchol Vinic. Skládka nebyla oplocená, takže požáry nebyly výjimkou.

Do výběrového řízení na asanaci skládky se v roce 1994 přihlásilo 48 firem z celé republiky a vyhrál ho Metrostav. Asanace stála téměř šedesát miliónů korun, z nichž polovinu za město zaplatilo ministerstvo životního prostředí.

Skládka o rozloze šesti hektarů, v níž odhadem "spočívalo" kolem 500 tisíc kubíků odpadu, byla nejprve "vytvarována" do pravidelného tvaru, vybavena systémem jímek a drenáží pro zachycování z ní vytékajících splašků a vyvěrajících plynů, poté ji překryli nepropustnou fólií s garantovanou životností minimálně 30 let, zasypali metrovou vrstvou ornice a na závěr ji zatravnili a osázeli vegetací s mělkými kořeny.

Zábavným detailem celé akce bylo rozhodnutí, že během prvních tří měsíců probíhajících asanačních prací, tedy až do konce roku 1994, byl stále ještě na skládku odvážen odpad z celého Kolína.

V následujících pětadvaceti letech se postupně proměnilo i okolí bývalé skládky. Nejviditelnější změna potkala starou zahrádkařskou kolonii, v níž nalevo od silničky stoupající na Vinice vyrostla malá čtvrť rodinných domů s novými ulicemi Vinařskou, Muškátovou, Martinskou a Vavřineckou.

 

 

Publikováno: 8.7.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...