Logo Kolínský PRES
 

Kompletní rekonstrukce Nového mostu, děsící obyvatele Kolína už téměř dva roky, se opět odkládá

Zpravodajství
Publikováno: 22.2.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Chystaná kompletní oprava Nového mostu děsí obyvatele Kolína už téměř dva roky, od chvíle, kdy se informace o záměru Středočeského kraje dostala na veřejnost.

Důvod obav Kolíňáků je jednoduchý - po mostě denně projede 17 tisíc vozidel a tak si většina obyvatel Kolína dokáže názorně představit, co se s dopravou v celém Kolíně stane, až bude průjezdnost mostu během opravy "stlačena" ze stávajících čtyř pruhů do dvou, nemluvě o situacích, kdy bude Nový most v některých etapách rekonstrukce, například během instalace nových mostních závěrů či ložisek, uzavřen pro dopravu úplně.

Oprava mostu má trvat 18 měsíců a Středočeský kraj, vlastník mostu a organizátor jeho rekonstrukce, v minulosti nejprve opakovaně uváděl, že stavební práce budou zahájeny na podzim roku 2019. První pochyby o reálnosti tohoto tvrzení se objevily loni s nástupem jara, když se ukázalo, že ještě nebylo vypsáno výběrové zřízení na zhotovitele - povinné lhůty na podání nabídek, následného vyhodnocení a hlavně případných odvolání neúspěšných účastníků jsou totiž tak dlouhé, že se do podzimu dalo vše stihnout jen stěží.

V jistotu se pochyby změnily v létě, kdy jeden z krajských radních na Facebooku přiznal "mírný posun termínu" zahájení rekonstrukce mostu. Protože v zimních měsících počasí stavební práce obvykle znemožňuje, znamenalo ovšem sousloví "mírný posun" fakt, že se na Novém mostě začne pracovat až letos. Následně přišel kraj s tvrzením, že rekonstrukce mostu začne 1. dubna 2020.

Už dnes je ale jisté, že ani tento termín Středočeský kraj nedodrží. Proti vydanému stavebnímu povolení se totiž odvolaly České přístavy, jimž budoucí rekonstrukce mostu zkomplikuje přístup na jejich pozemky, a odvolací řízení jejich námitkám vyhovělo. Znamená to, že kraj musí nyní znovu požádat o vydání stavebního povolení, do nějž budou zapracovány připomínky Českých přístavů a teprve až toto stavební povolení získá, půjde určit termín zahájení rekonstrukce mostu. Vzhledem ke lhůtám stavebního řízení ovšem není pravděpodobné, že by stavební povolení mohlo nabýt právní moci před letošním létem (a to necháváme stranou možnost, že i proti novému stavebnímu povolení, až bude vydáno, se některý z dotčených účastníků opět může odvolat, což by celý proces ještě protáhlo).

Jisté je tedy jediné - že do začátku letních prázdnin se na rekonstrukci Nového mostu určitě pracovat nezačne...

Publikováno: 22.2.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...