Logo Kolínský PRES
 

Na korze hlavního náměstí, na Zálabí, v městském parku, všude je možno spatřit ženy, které jsou ochotny se prodat

Zpravodajství
Publikováno: 6.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Jak nasvědčuje i titulek, historické výtisky novin často nabízejí zajímavé paralely k současnosti.

Následující text vyšel pod názvem ´Kolín - město jazzu, dluhů a barů´ před devadesáti lety, v říjnu 1930, v deníku ´Polední list´, který vydával koncern Tempo.

Kolín - město jazzu, dluhů a barů 

Město Kolín, o kterém se tak často nyní čte v novinách, je zajímavým městem ostrých kontrastů. Radnice žije tempem milionových výpůjček a peníze se rozhazují na různé imaginární podniky, které vzbuzují u občanstva, které je střízlivě posuzuje, trpký úsměv. Rozkopané ulice a dělníci v nich působí spíše dojmem chaosu, než promyšlené práce. Každá práce se provádí několikrát, poněvadž se vždy na něco důležitého zapomene. Peníze poplatníků se vyhazují do větru, město spěje k hospodářskému úpadku.

Zdá se, že celé město i okolí žije pod dojmem vyhazovaných milionů. Na celém venkově se nenajde město, které by mělo tolik banž, dancingů a tabarinů, jako právě Kolín. S počínající nocí plní se tyto drahé místnosti lidmi, kteří mnohou zaplatiti za špatnou kávu, drahá vína, objetí bardámy a tanečnice sta i tisíce korun.

Kolín se stal útočištěm "kněžek lásky”, které jsou nuceny opustit Prahu z donucení policie, nebo z jiných důvodů. Venkovští návštěvníci těchto přepychových místností dovedou při zvucích saxofonu přehlédnouti jejich nedostatky. Tlumené světlo a alkohol pomohou působiti...

Je jisto, že i cizí hosté tvoří velké procento návštěvníků těchto místností. Kolín je velmi blízko Prahy a jsou lidé, kteří si velmi rádi jezdí zahýřit do cizího města. Ruku v ruce s touto, od policie přehlíženou prostitucí, jde prostituce pouliční. Na korze hlavního náměstí, na Zálabí, v městském parku, všude je možno spatřit ženy, které jsou ochotny se prodat.

Kolínské občanstvo má denně příležitost viděti za noci pusté výjevy před nočními lokály a pouliční rvačky číšnic a portýrů, denně je vyrušováno ze spánku.

Tak žije město Kolín, město milionových dluhů, město barů, jazzu a "milování".

 

Publikováno: 6.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...