Logo Kolínský PRES
 

Na místě pařenišť vykopali plavecký bazén, v parku bylo i letní kino, bazének s polonahou nymfou a strom republiky

Zpravodajství
Publikováno: 21.7.2020 Autor článku: Vladimír Sládek Foto: Archiv KP

Komenského park se v posledních letech v médiích objevuje především v souvislosti s jeho chystanou kompletní rekonstrukcí. Ne každý ale ví, že park je starý už sedmdesát let a během nich se několikrát proměnil. Připomeňme si jeho historii.

To, že má Kolín ve svém centru poměrně velký park, není dílem náhody. Plocha na kutnohorském předměstí by byla zřejmě již dávno zastavěna, kdyby ji až do poloviny 20. století nechránila zeď kláštera. Za zdí se nacházely políčka, záhony, skleníky, pařeniště, zahradní domky a ovocné stromy, které sloužily potřebám bratrů kapucínů. Byl odsud krásný výhled na chrám sv. Bartoloměje.

Výsledky první Pětiletky

Koncem 40. let, kdy se "rudá ruka" místních komunistů začala natahovat po církevním majetku, se do nakloněné zdi klášterní zahrady zasekly krumpáče, aby byl nově dobitý prostor při třídě Generalissima Stalina proměněn ve veřejný park. Stalo se tak roku 1949. Hned po stržení zdí a ohrad se začalo pracovat na úpravě parku včetně výstavby plaveckého bazénu. Velkorysost nechyběla, počítalo se dokonce s věží pro skoky do vody a plaveckou exhibicí při otevření bazénu.

V roce 1951 získal nově vznikající park jméno Sady Julia Fučíka. I přes socialistické závazky a nadšení brigádníků nepostupovaly práce příliš rychle. Na vyrovnání terénu bylo třeba mnoha set kubíků zavážky a na překrytí vrstva kvalitní hlíny. Pozemek byl rozšířen i o uhelné sklady a bývalý Laudův dům v Zahradní ulici. Osvětová komise uvažovala i o zbudování pomníku Julia Fučíka. Pracující a socialistická mládež na úpravě parku odpracovala 36.647 hodin, makalo se i v noci při svitu reflektorů až do 22 hodin.

Úpravy se děly i okolo klášterního kostela. Kamenná kašna o váze několika metráků byla z původního místa před průčelím kláštera přesunuta na dřevěných kulatinách o několik metrů ke klášterní zdi. Sem bylo přemístěno i barokní sousoší.

Fučíkův sad byl předán veřejnosti roku 1951, což dokumentuje i zápis v městské kronice: "V pondělí 30. dubna byl slavnostně otevřen sad Julia Fučíka. Po předání sadu odešel průvod s hudbou na Kmochův ostrov, kde byl koncert Kmochovy hudby a ve 21 hodin vypálen ohňostroj." Park byl sice předán veřejnosti, ale nebyl zcela dokončen. Na podzim došlo ke zboření další části klášterní zdi aby byl umožněn vstup do sadu od západu a započala druhá etapa výstavby.

Chlouba Kolína

Jak park vypadal? Na fotografiích z 50. a 60 let vidíme pískované cestičky, parkové lavičky, listnáče i jehličnany, okrasné keře i květinové záhony. Sem tam se objevily schůdky a zídky, stupňovité terasy směrem ke sv. Bartoloměji. Nechybělo pískoviště, dřevěný altán, bazének s metrovou sochou polonahé nymfy a ovšem i velký vykachličkovaný bazén obehnaný plůtkem. V parku byl zasazen také lesní strom, který měl sloužit jako Vánoční strom republiky. Kořeny se však neujaly a strom uschnul.

Park Julia Fučíka byl považován svého času za chloubu Kolína a postupně byl vylepšován, což se projevilo třeba vybetonováním cest. Společenský život v parku též kvetl, v roce 1959 se zde konal například lampiónový průvod a ohňostroj k výročí říjnové revoluce. Bazén byl ovšem málo využívaný (viz foto) a minimálně od poloviny 60. let se nevědělo, co s ním. Pamětníci vzpomínají, že se zde stal smrtelný úraz. Nádrž pak bývala roky poloprázdná až zůstala suchá. Nakonec byla zavezena a na jejím místě vznikla roku 1977 koncertní plocha. Díky tomu získal park další využití, pravidelně se zde konaly hojně navštěvované promenádní koncerty i koncerty v rámci Kmochova Kolína. Roku 1979 bylo na koncertní plochu přestěhováno ze zimního stadionu i letní kino s udávanou kapacitou 782 míst.

Léta devadesátá a další

Rok 1992 byl posledním, kdy v parku lidově zvaném "Fučák" promítalo letní kino. Řádu kapucínů byla v restituci vrácena část pozemků parku. Od gymnázia byla do parku přenesena socha J.A. Komenského, došlo k přejmenování na Komenského park. Roku 1994 byly cesty předlážděny zámkovou dlažbou, o dva roky později se na kraji parku objevila novinka - buňka s veřejnými záchodky za 750 tisíc korun. V parku se uskutečnila některá z představení Kašparova kolínského memoriálu.

V třetím tisíciletí nutno připomenout tři zásadní události. V parku byla v dubnu 2013 odhalena busta Anastáze Opaska a od července 2016 bylo v parku, v elegantní dřevěné kleci, nějaký čas umístěno veřejné piáno. Třetí, co do důsledků nesrovnatelná, změna park čeká možná už v příštím roce - jeho kompletní rekonstrukce na základě architektonické soutěže, jak se můžete dočíst v PRESu na jiném místě.

 

 

Publikováno: 21.7.2020 Autor článku: Vladimír Sládek Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...