Logo Kolínský PRES
 

Otevřená ulice se zpěvy v chrámu

Zpravodajství
Publikováno: 15.12.2019 Autor článku: Redakce KP Foto: Redakce KP

Otevřená ulice s označením ´adventní´, v Kolíně již dobře známé sousedské setkání, se letos naposledy uskuteční v neděli 15. prosince od 16 hodin v chrámu sv. Bartoloměje a v jeho okolí.

Na podrobnosti jsme se ptali organizátorů, Hany Morové a Filipa Šádka.

* Adventní Otevřená ulice se nekoná poprvé. Výjimečná je i tím, že na její organizaci obvykle spolupracujete s některými institucemi, například s muzeem či Skautským institutem. Bude tak tomu i letos?

Advent a Vánoce, to jsou v prvé řadě tradice. A proto i my držíme tradici. Předvánoční setkání se koná vždy o třetí adventní neděli, vždy před chrámem sv. Bartoloměje a uvnitř a také snad už můžeme říci tradičně ve spolupráci s Regionálním muzeem a Skautským institutem. Jsme za to moc rádi, to spojení je v daném prostoru a čase ideální, každý máme zvlášť co nabídnout a dohromady vše tvoří příjemný celek. Velmi důležitá a podstatná je ale také tradiční spolupráce s římskokatolickou farností - moc si vážíme faráře Jána Halamy, který nám vychází co nejvíce vstříc, sám se zapojuje a pomáhá. Co se týká Skautského institutu, asi největší spolupráci a poctu vnímáme v tom, že Samuel Titěra, člen institutu, se stal rovněž plnohodnotným členem Otevřené ulice. Vnesl do týmu nový vítr, energii a nápady, propojuje Ulici a Institut a jsme moc rádi, že ho máme.

* Uskuteční se program a sousedské setkání pouze v chrámu sv. Bartoloměje a na prostranství před ním? Nebude možnost vidět i část opravovaných parkánů?

Okolí chrámu a parkány jsou stále stavbou, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Tedy je zatím nemožné do prostor pouštět veřejnost. Musíme si ještě rok počkat... Každopádně prostor před chrámem, samotný chrám či interiéry muzea pro nás nepřestanou být místem s geniem loci a atmosférou, zvláště před Vánoci.

* Slyšeli jsme, že skauti budou před chrámem rozdávat Betlémské světlo a postarají se i o perníčky, adventní muziku a punč. Je to tak?

Betlémské světlo letos na Otevřené ulici bohužel nebude, skautům se ho na ten den nepodaří přivézt z Brna. Pokud tedy letos někdo bude chtít domů své světýlko, bude možné zajít 21. prosince na vodárnu či o den později na nedělní mši ke sv. Vítu na Zálabí, kde ho budou rozdávat skauti z 84. oddílu. Jinak občerstvení ve vánočním duchu bude nejen od skautů, ale i od našich věrných stánkařů. To je další z našich tradic, že na Ulici potkáte téměř vždy svého oblíbeného živnostníka, a víte, co od něj dobrého dostanete.

* Na jaký další kulturní či společenský program se mohou návštěvníci adventní Otevřené ulice těšit?

Hudební program se bude tentokrát odehrávat v chrámu sv. Bartoloměje. Nebylo úplně snadné hledat v kolínských vodách, neboť ten den má současně v divadle koncert soubor Archi s pěveckým sborem Základní umělecké školy. Ale i přesto nám vyšel vstříc dirigent Cantores Cantant Jakub Hrubý, který se tentokrát představí coby zpěvák, interpret rorátních písní, za doprovodu varhanáře Viktora Darebného, a to od 16 do 16.30 hodin. Poté vystoupí na cca 25 minut uskupení Familyfiddlers. Pod tímto názvem se skrývá soubor rodičů a dětí ze ZUŠ Ratibořická v Praze a těšit se můžete na pásmo koled. Na závěr, zhruba od 17.15 do 18 hodin, pak zahraje žesťový kvintet z Kutné Hory Harmonia Kuthna. Ve všech případech to bude hudba adekvátní adventnímu času a snažíme se, aby co nejvíce slušela také kostelnímu prostředí. Při koncertech v rámci Otevřené ulice ale není nutné sedět po celou dobu bez hnutí. Chceme, aby si lidé, kteří do chrámu vejdou, hlavně užili atmosféry, hudby, aby zavnímali ten úžasný prostor. A to mohou jak v lavicích, tak procházením se kostelem. Jediné, o co prosíme, je trocha úcty: do kostela nepatří žádné nápoje a pánové, v kostele se sundává čepice.

 

Publikováno: 15.12.2019 Autor článku: Redakce KP Foto: Redakce KP

Komentáře k článku...