Logo Kolínský PRES
 

Rekonstrukce Pražské ulice loni skončila o půl roku později, penále 7,2 miliónů korun je stále na účtu města

Zpravodajství
Publikováno: 12.6.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: František Stráník

Loni na konci května byla po více než roce kompletně obnovena průjezdnost rekonstruované Pražské ulice. Skončil tím nejdiskutovanější kolínský "malér" posledních let. Pojďme si ho připomenout.

Na úvod uveďme několik termínů. Pražská ulice byla nejprve jen v dolní části uzavřena před dvěma lety, 10. května 2018 a smluvně uzavřený harmonogram se zhotovitelskou firmou Geosan počítal s tím, že rekonstrukce bude kompletně hotová za půl roku, tedy do konce listopadu 2018. A byť si to dnes už jen málokdo vybavuje, po onen půlrok neměla být Pražská ulice uzavřena celá, ale vždy se mělo pracovat jen v její třetině (nejprve po křižovatku s Kmochovou, poté od Kmochovy ke Sluneční a nakonec od Sluneční po Modrý bod) a zbytek Pražské měl být průjezdný.

Průběh rekonstrukce se nezhoršoval postupně, ale byl katastrofický od začátku. Prvním šokem pro vedení radnice (a postupně i pro veřejnost) byl fakt, že 10. května v uzavřeném úseku nikdo nezačal pracovat. Jako důvod nečinnosti uvedla provádějící firma onemocnění stavbyvedoucího, první dělníci se ale v Pražské objevili až po třech týdnech nečinnosti, čímž stavba okamžitě nabrala skluz.

Po zahájení stavebních prací se objevily další problémy. V ulici už na první pohled nepracoval dostatečný počet dělníků a zmatečné organizace práce si všímal nejen stavební dozor z radnice, ale i "laici" z řad kolemjdoucích i lidí, kteří v ulici žijí či podnikají. Právě jim chaotická a vlekoucí se rekonstrukce těžce zkomplikovala život, protože se jen složitě dostávali do svých nemovitostí a provozoven, stejně jako jejich zákazníci. PRES už tehdy psal mimo jiného i o tom, jak stavaři přerušili potrubí u domovních přípojek a odpadní vody pak několik dní volně vytékaly do výkopů pod okny obyvatel či jak se někteří zaměstnanci zhotovitelské firmy v reakci na dotazy či připomínky obyvatel Pražské chovali nejen neprofesionálně, ale i vulgárně.

S nástupem podzimu 2018 se situace v Pražské vyhrotila do podoby, kterou neočekával ani největší pesimista - Geosan totiž oznámil, že rekonstrukci dokončí až na jaře. A nejen to, přes zimu zůstala značná část ulice pro dopravu (a v některých částech i pro chůzi) uzavřená. Intenzivně se tu začalo pracovat vlastně až loni v dubnu.

Takto dlouhé, de facto půlroční zpoždění termínu, sebou samozřejmě nese otázku, kdo ho zavinil. Odpověď na ni je jednoduše vyčíslitelná v penězích - sankce za každý den zaviněného prodlení, které si podle smlouvy mohla radnice na zhovotovitelské firmě nárokovat, byla 40 tisíc korun. Při půlročním zpoždění se rozhodně nejedná o zanedbatelnou částku, pouhým násobkem se dostáváme k více než sedmi miliónům korun.

O tom, kdo patálii v Pražské zavinil, se od té doby vede neveřejný spor. Geosan v médiích uvedl, že za zpoždění rekonstrukce můžou špatné technické podklady, dodané radnicí. Radnice si stála za tím (a dokládala to i posudky a dokumentací stavebního dozoru), že podklady byly v pořádku a že za zpoždění mohl špatnou organizací práce a nedostatečným počtem dělníků Geosan.

Radnice si tedy, jak jí umožnila smlouva, pokutu ve výši 7,2 miliónu korun "strhla" z faktur, které ji za rekonstrukci Pražské Geosan vystavil. Geosan měl v té chvíli dvě možnosti - stržené penále akceptovat nebo se o něj s městem soudit. Protože soud by byl nepříjemný pro obě strany, zkusil Geosan variantu jinou - mimosoudně přesvědčit město, že část půlročního zpoždění rekonstrukce Pražské nebyla zaviněná jím, ale objektivními důvody. Jednání od té doby probíhají, samozřejmě neveřejně a bez toho, že by je obě strany sporu komentovaly.

Toto "dohadování" může skončit dvojím způsobem - buď radnice část argumentů Geosanu uzná, o něco penále sníží, bude to stvrzeno smlouvou a spor tím skončí. Pokud k této dohodě nedojde, celé penále zůstane na účtu radnice a pak je na Geosanu, zda se o něj bude soudit. Kdyby k soudnímu sporu došlo, je pravděpodobné, že by trval několik let, a teprve po jeho pravoplatném skončení by bylo jasné, zda si město sedmimiliónové penále ponechá či zda jeho část (či vše) Geosanu vrátí.

 

 

Publikováno: 12.6.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: František Stráník

Komentáře k článku...