Logo Kolínský PRES
 

Starosta Michael Kašpar vzkazuje občanům Kolína: Chraňme se navzájem!

Zpravodajství
Publikováno: 13.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

V pátek 13. března se starosta Michael Kašpar obrátil na občany města následujícím dopisem.

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 byl v ČR vyhlášen NOUZOVÝ STAV. Krizový štáb města Kolín i složky Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou připraveny plnit pokyny, které nařizuje Vláda ČR. Všechny kroky řešíme v Kolíně s bezpečnostními složkami, jsme v každodenním kontaktu s ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, s krajskou hygienickou stanicí a dalšími složkami IZS.
V pondělí 16. března v ranních hodinách se sejde Bezpečnostní rada ORP Kolín, kde budeme řešit další postup se všemi složkami IZS.

Všechna zaváděná opatření mají jediný cíl, omezit nekontrolovatelné šíření koronaviru. Tato opatření však nebudou fungovat bez naší aktivní účasti. Jsme zodpovědní nejen za sebe, ale i za své okolí. Chovejme se, prosím, odpovědně a slušně jeden k druhému.

Omezte prosím všechny kontakty mimo rodinu na nezbytné minimum.
Na úřady choďte, jen pokud není jiná možnost. Snažte se s nimi komunikovat elektronicky.
Pobyt venku mezi lidmi omezte na pracovní záležitosti a nutné zásobování rodiny.
Nakupování zkraťte na minimální dobu, půldenní výlety do obchodních center považuji za nerozumné.
Dodržujte všechny hygienické zásady a doporučení.
Pokud jste přijeli ze zahraničí, zůstaňte doma v karanténě.
Pokud jste nemocní, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky.
Chovejme se prosím odpovědně a slušně jeden k druhému.

Připravujeme další opatření, které povedou k výrazné pomoci zejména pro ohrožené skupiny obyvatel (seniory). Chceme maximálně informovat na webu, sociálních sítích, v místním tisku, rozhlasem i na výlepových plochách. Připravujeme kolínskou krizovou linku pro rady občanům, pomoc při nákupech a v každodenním životě. Konkrétní kroky zveřejníme brzy.

Zachovejme, prosím, klid a chladnou hlavu. Budeme Vám maximálně nápomocni.

Situaci považuji za vážnou a složitou. Nečekají nás jednoduché týdny. Děkuji Vám za to, že nebudete myslet jen sami na sebe, ale taky na svoje okolí. Umíme táhnout za jeden provaz. Nemoc je nebezpečná, ale dá se omezit její šíření.

Michael Kašpar, starosta

 

Publikováno: 13.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...