Logo Kolínský PRES
 

Týden kolínských strážníků: opilci, feťáci, bezdomovci, oslavenci, muž s panickou atakou a baťoh plný stříkaček

Zpravodajství
Publikováno: 25.6.2020 Autor článku: Helena Honkiszová Foto: MÚ Kolín

Kolínští strážníci se denodenně věnují nejen sběru použitých stříkaček narkomanů. Dokazuje to i přehled jejich typických i kurióznějších zásahů z minulého týdne, tak jak ho sepsala tisková mluvčí městské policie Helena Honkiszová.

15. června - pondělí

V 16:05 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti KIK. Uvedli, že v jejich prodejně, která se nachází na náměstí Republiky, zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše vzala zboží v celkové hodnotě 789 Kč, to ukryla do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolaným strážníkům se žena ke krádeži zboží doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Na žádost zdravotnického personálu byla v 20:15 hodin strážníky provedena asistence při ošetření opilého muže. Muž byl poté hospitalizovaný na jednom z oddělení kolínské nemocnice.

V 21:10 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Bezručova (u č. p. 866) leží pod lavičkou nějaký muž v montérkách. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jí známého opilce. Muž byl ve „vzácném“ stavu, kdy komunikoval, proto byl pouze vykázán z místa. Tentokrát se vše odehrálo bez asistence záchranářů.

16. června - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla v ulici Seifertova zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že byl telefon uzamčený, nebylo možno dohledat kontakt na jeho majitele. Nalezený mobil byl proto převezen na služebnu MP Kolín, kde byla provedena administrativa potřebná k jeho předání na „Ztráty a nálezy“. Vzhledem k tomu, že se na mobil cca za půl hodiny ozval jeho majitel, strážníci mu nalezenou věc osobně předali.

V 7:25 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že poblíž mateřské školky (ulice Masarykova) leží nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního závislého bezdomovce. Strážníci muže vzbudili a vykázali z místa. Muž nebyl zraněný, s hlídkou komunikoval a byl ve stavu, kdy nepožadoval lékařské ošetření.

V 9:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že je na lavičce v ulici Jateční (u č. p. 793) položený batoh plný použitých injekčních stříkaček. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která batoh s použitým infekčním materiálem a pomůckami pro nitrožilní aplikaci jiné návykové látky z místa odklidila a předala pracovníkovi K – centra.

V 17:45 hodin bylo na linku 156 oznámeno občanem, že v ulici Benešova, před prodejnou Penny Market, je opilý bezdomovec, který zde vulgárně pokřikuje na občany. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Jednalo se o místního problémového narkomana (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který byl strážníky řádně poučen o slušném chování zde ve městě a o slušném chování k spoluobčanům. Poté byl muž z místa důrazně vykázán.

Ve večerních hodinách, kdy byla strážníky provedena pravidelná kontrola nádraží a jeho okolí, byla před vchodem do ČEZ zjištěna parta místních feťáků, kteří se zde povalovali. Problémové osoby byly ztotožněny a z místa následně vykázány.

17. června - středa

V 6:23 hodin požádala strážníky o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Družstevní. Uvedla, že na chodbě bytu upadl její nemocný manžel a ona ho sama nemůže uzvednout. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, kde muže zvedli ze země a pomohli mu zpět na lůžko. Paní velmi děkovala za pomoc, přivolání lékařské pomoci bylo odmítnuto s tím, že není manžel zraněný.

V 17:40 hodin oznámila na linku 156 paní, že v ulici Tovární se u elektrárny motá nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž z Polska, který byl pod vlivem alkoholu, strážníkům uvedl, že bydlí na ubytovně v ulici Třídvorská. Strážníci muže nasměrovali a dohlédli, aby došel „na místo určení“. Poté, co vstoupil do ubytovacího zařízení, strážníci místo opustili. Muž na sobě neměl žádné viditelné zranění a ani si na žádnou bolest nestěžoval, proto nebylo třeba přivolání lékaře.

18. června - čtvrtek

Ve 22:23 hodin byla na linku 156 přijata stížnost na „rušení nočního klidu“. Strážníci se dostavili do ulice Vávrova, kde se pod balkonem (u č. p. 807) schovávali dva bezdomovci. Osoby byly z místa, po řádném poučení o chování nejen v době „nočního klidu“, vykázány.

V 21:03 hodin oznámil na linku 156 občan, že na konci starého mostu, proti bývalému kinu Jas, leží na schodech nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o jí dobře známého problémového závislého muže. Muž, který v současné době pobývá na jedné kolínské ubytovně, byl probuzen a vyslán „směr domov“. Strážníci dohlédli, aby do ubytovny v pořádku došel.

V 18:06 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v ulici Žižkova (nad točnou autobusů) strom, který je nakloněný a je zde důvodná obava, že spadne do vozovky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří rozhodli, že je nutné strom pokácet, z důvodu případného ohrožení osob nebo majetku. Strážníci na místě setrvali a poskytli asistenci při usměrňování dopravy.

V 23:11 hodin bylo oznámeno, prostřednictvím linky 156, že je v ulici Roháčova rušen noční klid. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o rodinnou návštěvu, která se vydařila a protáhla. Osoby byly poučeny ohledně dodržování zákonem stanoveného nočního klidu, poté byl na místě již klid.

V 23:54 hodin bylo oznámeno rušení nočního klidu v ulici Tovární. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že je parta lidí na zahrádce před domem, kde probíhá grilování. Osoby byly poučeny ohledně dodržování zákonem stanoveného nočního klidu, po domluvě s majitelem se ztišili.

19. června - pátek

V 9:15 hodin požádala telefonicky o pomoc a radu paní, která bydlí v jednom z domů v ulici Rimavské Soboty. Uvedla, že má byt v posledním patře domu a zatéká jí do bytu. Strážníci se po příjezdu na místo zkontaktovali s oznamovatelkou, která jim ukázala problémové místo. Strážníci, spolu s paní, kontaktovali paní správcovou, která přislíbila, že na místo přivolá firmu, která střechu opraví. Strážníci paní ještě doporučili, aby všechny škody, které jí tímto vznikly, řešila prostřednictvím pojišťovny. Paní hlídce MP Kolín velmi děkovala za pomoc.

V 19:17 hodin volal na linku 156 občan z ulice Antonína Kaliny, že na zastávce autobusů leží nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Jednalo se o osobu hlídce známou pro svá dřívější alkoholová opojení, která mívají „stejný průběh“. Muž byl probuzen a z místa vykázán. Vzhledem k tomu, že nejevil žádné známky ohrožení na životě nebo zdraví a na nic si nestěžoval, nebyli kontaktováni záchranáři.

21. června - neděle

V 19:32 hodin volal lékař z jednoho oddělení kolínské nemocnice, že tam mají muže pod vlivem alkoholu a požádal, zda je možné, v případě potřeby, poskytnout součinnost při jeho ošetření. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Po příchodu hlídky na místo byl oznamovatelem označen muž v čekárně, od okamžiku přítomnosti strážníků bylo mužovo chování již klidné, pouze s občasnými, alkoholem podepřenými invektivami na adresu hlídky, manželky a personálu. Na místo se dostavily osoby blízké ošetřovaného muže, které strážníkům uvedly, že velmi těžce snáší prostory nemocnice a trpí panickými atakami z lékařského personálu. Poté, co bylo zdravotnickým personálem provedeno ošetření, si muže příbuzné osoby odvezly domů.

V 22:35 hodin volala na linku 156 paní z ulice Želivského, že nějací bezdomovci vybírají kontejnery s textilem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde provedla kontrolu. V době příjezdu hlídky se v místě u kontejnerů nacházely 4 osoby, které poté, jak spatřily strážníky, urychleně odcházely z místa. Hlídkou byli všichni zastaveni a ztotožněni. Jednalo se o muže ze Slovenska, kteří zde ve městě sezonně pracují. Osoby byly poučeny o možném protiprávním jednání a jeho dopadech. Muži vše pochopili a z místa odešli směr ubytovna.

 

 

Publikováno: 25.6.2020 Autor článku: Helena Honkiszová Foto: MÚ Kolín

Komentáře k článku...