Logo Kolínský PRES
 

Web Kolínského PRESu se představuje v nové grafice a mění se na zpravodajský deník

Zpravodajství
Publikováno: 15.2.2020 Autor článku: Petr Soukup, šéfredaktor Foto: Redakce KP

Po téměř půlročních přípravách před sebou máte novou podobu webového Kolínského PRESu. Po ukončení vydávání tištěné verze týdeníku se veškerá aktivita i úsilí vydavatelů i redakce soustředí na web.

Náš cíl je jednoduchý - chceme vytvořit webový zpravodajský deník, v němž najdete každý den ráno nový obsah jak ve stálých rubrikách, tak v článcích a zprávách. Obsah by měl být pro každého čtenáře tak atraktivní, aby na web PRESu nechodil jen občas či náhodně, ale aby měl důvod "otevřít" si ho na svém PC či chytrém mobilním telefonu (se zvědavostí a natěšeností) den co den a vždy zde nalezl zajímavé a inspirativní čtení o Kolíně.

Stejně jako dodnedávna tištěný PRES se i webová verze drží striktního rozčlenění obsahu do stálých rubrik. Pojďme si tedy představit, co v PRESu den co den najdete.

V záhlaví stránky jsou čtyři stálé rubriky nazvané HOT-DOG, PŘED 25 LETY, NÁZOR DNE a ZAUJALO NÁS.

První dvě dobře znají čtenáři tištěného PRESu. Rubrika HOT-DOG nabízí krátké, jedno či dvouvěté zprávy o aktuálním dění v Kolíně. Vždy několik se jich v rubrice objeví hned brzy ráno a další mohou postupně přibývat i během dne.

Rubrika PŘED 25 LETY byla v tištěném PRESu v posledních letech tou nejoblíbenější a proto ji na web přenášíme v nezměněné podobě. Zaznamenává dění v Kolíně přesně před čtvrtstoletím, tedy momentálně na začátku roku 1995. Každý den se v ní hned ráno objeví jeden krátký příspěvek, zatímco ty starší, z předcházejících dnů, zůstávají archivovány níže.

Nejpestřejší co do obsahu bude rubrika NÁZOR DNE. Ta každý den nabídne zajímavý názor ať už některé kolínské osobnosti či kohokoliv, kdo nějakým svým vyjádřením redakci zaujal. Tyto názory budou buď psané přímo pro PRES nebo redakcí nalezené na webu. Občas se v této rubrice objeví i redakční text - glosa či komentář ke kolínskému dění.

V rubrice nazvané ZAUJALO NÁS najdete denně odkaz na inspirativní či zajímavý článek na českém internetu. Rubrika krátce shrne, proč byste si ho měli přečíst, přidá citát a samozřejmě odkaz, po jehož rozkliknutí se vám článek zobrazí.

Poslední, pátou rubrikou, kterou v PRESu najdete den co den, je programový soupis nazvaný CO SE DNES DĚJE V KOLÍNĚ? Umístěna je "níže", pod články a zprávami a nabízí stručný, ale podrobný soupis všech akcí, které se v Kolíně v aktuální den konají. Najdete v ní tedy filmy promítané v kině, akce pořádané v divadle a MSD, v kolínských klubech, ale třeba i veřejné bruslení či významné sportovní akce (např. ligové zápasy hokejistů, fotbalistů či basketbalistů). Po rozkliknutí se objeví i program na následující den. V této souvislosti upozorňujeme všechny pořadatele akcí v Kolíně (plesy, burzy, přednášky...), že pokud chtějí mít své akce v tomto soupisu v PRESu zaznamenány, stačí informaci o nich poslat do redakce na mail kolinskypres@seznam.cz.

Kromě výše uvedených stálých (a každodenně aktualizovaných) rubrik najdete denně v PRESu i několik zpravodajských textů, ať už zpráv, kratších článků či rozhovorů. Zobrazeny jsou v chronologickém pořadí (podle data zveřejnění) hned pod stálými rubrikami, každý v samostatné obdelníkové "upoutávce" s fotografií.

V PRESu jsou i další rubriky, které se budou objevovat (na rozdíl od výše vypsaných) v nepravidelné frekvenci. Nepřehlédnutelná je rubrika TŘI OTÁZKY PRO, totéž platí pro občasné FOTOGALERIE zaznamenávající dění v Kolíně a brzy přibyde i sekce BAZÁREK pro soukromou inzerci.

Věříme, že se vám nová podoba webového PRESu bude líbit a že si získá stejnou popularitu, jakou měl čtvrtstoletí vycházející tištěný Kolínský PRES.

Publikováno: 15.2.2020 Autor článku: Petr Soukup, šéfredaktor Foto: Redakce KP

Komentáře k článku...