Logo Kolínský PRES
 

Pravidla diskuse

 1. Provozovatelem zpravodajského portálu KolinskyPres.cz, http://www.kolinskypres.cz, je Sicco s.r.o., se sídlem Plynárenská 63, Kolín 4, IČO: 25073869, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 47376.
   
 2. Do diskuze smí přispívat každý registrovaný čtenář serveru Kolinskypres.cz, který neporušil pravidla diskuze.
   
 3. Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat.
   
 4. Délka příspěvku by měla být maximálně 2000 znaků.
   
 5. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy.
   
 6. Nepřípustné jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
   
 7. Diskutující nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.
   
 8. Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
   
 9. Neplacená reklama není povolena. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.
   
 10. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskuzí.
   
 11. Šíření spamu v diskuzích není povoleno.
   
 12. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či soukromé informace o nich.
   
 13. Diskutující nesmějí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.
   
 14. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, zejména ty, které nesouvisejí s tématem diskuze a které porušují pravidla diskuze.
   
 15. Redakce může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskuzí i z jiných důvodů, než je porušení pravidel diskuze.
   
 16. Poskytnutím údajů k registraci čtenář souhlasí s tím, aby je společnost Sicco s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které společnost Sicco s.r.o.přímo či nepřímo ovládá, či které společnost Sicco s.r.o. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jak společnost Sicco s.r.o. Tento souhlas se nevztahuje na využívání zadaného telefonního čísla pro marketingové účely.
   
 17. Souhlas podle předchozích bodů je poskytován na dobu do odvolání. Odvolání souhlasu je možné písemně na adrese sídla společnosti Sicco s.r.o. či odesláním e-mailu na adresu: sicco(zavináč)sicco.cz.
   
 18. Společnost Sicco s.r.o. tímto informuje každou fyzickou osobu - čtenáře, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že čtenář má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona, tzn. zejména že má právo v případě neoprávněného zpracování osobních údajů nebo podezření na ně požádat provozovatele o vysvětlení či požadovat, aby provozovatel či osoba tyto údaje zpracovávající odstranili takto vzniklý stav.
   
 19. Společnost Sicco s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů.
   
 20. Společnost Sicco s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv diskuze či registrace jednotlivých čtenářů bez udání důvodů zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
   
 21. Společnost Sicco s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády příslušných stránek měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky serveru Kolinskypres.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.