Logo Kolínský PRES
 

Vize kompletně změněných nábřeží nabízí plovoucí cestu v úrovni vody, plovárnu, promenádu i přívoz

Zpravodajství
Publikováno: 4.5.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Ucelené architektonické vize si radnice obvykle objednávají a platí až ve chvíli, kdy se rozhodnou k úpravám konkrétní budovy či lokality (třeba parku) ve městě.

Velkorysé návrhy v podobě návrhu kompletního architektonického řešení celé městské části se tak objevují nejčastěji ve školních pracech. To je případ i čtyři roky staré diplomky Pavly Enochové a Borise Redčenkova z Fakulty architektury ČVUT v Praze, nazvané Kolín: řeka městu, město řece. Detailně pojednává, jak by mohla vypadat obě labská nábřeží od vtoku až po výtok z města, kdyby to bylo jen na architektech...

Zaměření práce je zřejmé už z její explikace: "Labe v Kolíně bylo kdysi zdrojem života, místem setkávání. Vodní hladina byla přístupná, budovy spadaly přímo do řeky a mlýny byly majestátnou bránou nad hladinou. Kvůli technickému pokroku se tento stav bohužel změnil. Dnes je Labe znečištěné odpadem z továren i domácností a kvůli plavební cestě se Labe od Děčína až po Pardubice zregulovalo. Přírodní charakter zcela zanikl, mlýny byly zasypány a řeka se stala pouze utilitárním dopravním koridorem, jehož potenciál je navíc v posledních letech využíván jen minimálně. Labe v Kolíně ztratilo své původní kouzlo. Já naopak v Labi spatřuji veliký potenciál. Cílem mého návrhu je otevřít v Kolíně debatu o tomto prostranství a odstartovat tak aktivitu k navrácení důstojné pozice řeky."

Studentská práce obsahuje řadu nápadů, lákavě působících už z pouhého pojmenování - plovoucí cesta v úrovni vody, městská plovárna, městská promenáda, přívoz, sádky, kotviště loděk, plovoucí spojení s Kmochovým ostrovem, louka se skupinami stromů... Její podstatou je totiž zpřístupnění řeky pro každého - tedy vybudování stezek a vybavení na obou labských březích, které jsou v návrhu zamýšleny jako kompletně dostupné a průchozí.

Diplomová práce je kompletně dostupná na internetu (tady) a je zajímavá i tím, že její součástí je kromě bezpočtu vizualizací nejrůznějších originálních nápadů i množství archivních snímků Kolína, zachycujících podobu řeky i jejího okolí před stoletím, tedy v časech těsně či po regulaci Labe.

Předkládané návrhy nelze brát jako návod, řada nápadů by totiž při pokusu o jejich realizaci narazila přinejmenším na problémy s vlastnictvím dotčených pozemků i nemovitostí, i tak jde ale o inspirativní četbu i prohlížení...
 

Publikováno: 4.5.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...