Logo Kolínský PRES
 

Zápis prvňáčků na 4.ZŠ Lipanská v Kolíně proběhne 2.-3. dubna 2020

Zpravodajství
Kultura
Publikováno: 4.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Datum zápisu: 2. dubna 2020 (14.00 – 17.00) a 3. dubna 2020 (14.00 – 16.30)

Máme-li co nejobecněji a přitom výstižně charakterizovat naši školu, musíme říci, že jsme klasická základní škola, která se však snaží být stále o krok napřed. Samozřejmě, že je důležitý kvalitní pedagogický sbor, moderní vybavení učeben apod., ale my se snažíme ostatní školy převyšovat hlavně klimatem školy, vztahy mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodiči, včetně celkové vstřícnosti při řešení problémů. Mimo to je u nás možné vzdělávat děti nadstandardně ve čtyřech vzdělávacích oborech.

Máme-li co nejobecněji a přitom výstižně charakterizovat naši školu, musíme říci, že jsme klasická základní škola, která se však snaží být stále o krok napřed.

U žáků v klasických třídách probíhá vzdělávací proces stejně jako na každé jiné škole. Žáci s hudební, výtvarnou či sportovní specializací mají upravené učební plány a více vyučovacích hodin ve svých oborech.  Návazně pak výtvarníci mohou a hudebníci musí docházet do Základní umělecké školy Františka Kmocha. Spolupráce je na vysoké úrovni a má i organizační a finanční výhody. V rámci hudební výchovy pracují na škole pěvecké sbory a hudební kapely, které vystupují na řadě školních i regionálních akcí. Třídy se sportovním zaměřením se specializují na lední hokej. Jejich učební plán obsahuje větší množství hodin tělesné výchovy, které jsou v zimě věnovány i tréninkům na ledě a v létě plavání a rehabilitaci vůbec. Škola úzce a v republice výjimečně propracovaně spolupracuje s hokejovým oddílem SC Kolín.

Datum zápisu: 2. dubna 2020 (14.00 – 17.00) a 3. dubna 2020 (14.00 – 16.30)   

Obecně jsme školou, která se zaměřuje na cizí jazyky (angličtinu učíme již od prvních tříd), na výpočetní techniku, matematiku a širokou škálu mimoškolní činnosti (školní družina, školní klub, kroužky apod.) V prvních ročnících vyučujeme čtení genetickou metodou, která je dle našeho názoru pro žáky přijatelnější. Nezapomínáme ani na prázdninové období, samozřejmostí tak jsou příměstské tábory, jazykově-výtvarná soustředění, taneční soustředění, zahraniční i tuzemské tábory, hudební soustředění apod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kolín III., Lipanská 420                                                                                          

telefon: 321722789        web: 4zskolin.cz

Počet žáků školy: 600           Plánovaný počet prvňáčků: 75 žáků ve 3 třídách

Datum zápisu: 2. dubna 2020 (14.00 – 17.00) a 3. dubna 2020 (14.00 – 16.30)     Publikováno: 4.3.2020 Autor článku: Redakce KP Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...